Wat als zelfbeheersing een probleem is voor kinderen

Wat als zelfbeheersing een probleem is voor kinderen

Het is belangrijk dat kinderen hun gedachten, acties en gevoelens kunnen beheersen. Om dat te doen, hebben ze zelfbeheersing nodig, een vaardigheid waarmee ze kunnen remmen en nadenken voordat ze handelen.  Zelfbeheersing maakt deel uit van een groep vaardigheden die de uitvoerende functie wordt genoemd. Kinderen ontwikkelen deze vaardigheden in de loop van de tijd. Er kan onderscheidt gemaakt worden in drie soorten zelfcontrole: impulscontrole, emotionele controle en bewegingscontrole.

Alle kinderen hebben momenten waarop ze impulsief handelen of overdreven emotioneel worden. Maar voor sommige kinderen is het een veel voorkomend probleem, ze kunnen worstelen met een of alle vormen van zelfbeheersing.
Lees meer over de drie soorten zelfbeheersing.

Impuls controle

Impulsbeheersing is het in staat zijn om te stoppen en na te denken alvorens te handelen. Met impulscontrole kunnen kinderen nadenken over de gevolgen voordat ze vooraan in de rij gaan staan of zonder te kijken de straat op rennen. Een kind met zelfbeheersing kan pauzeren, zich voorstellen wat er zou kunnen gebeuren – ik kan in de problemen komen of ik kan gewond raken- en een andere keuze maken.

Maar kinderen die niet zoveel zelfbeheersing hebben, denken vaak niet eerst na. Ze komen vaak in de problemen op school of thuis Het kan ook moeilijk voor ze zijn om vrienden te maken, omdat sommige andere kinderen hun onvoorspelbare gedrag misschien niet leuk vinden.

Zonder impulscontrole kunnen kinderen:

 • Dingen eruit flappen zonder na te denken
 • Snel handelen en zonder na te denken
 • Agressief handelen tegenover andere kinderen
 • Overdreven reageren als ze van streek zijn
 • Onderbreken veel, praat te veel of spreken voor hun beurt
 • Zijn vaak gehaast bezig

Emotionele controle

Emotionele controle is het vermogen om gevoelens te beheersen. Naarmate kinderen ouder worden, kunnen de meesten een kleine teleurstelling of kritiek aan en gaan ze verder. Ze worden niet afgeleid of overweldigd door hun gevoelens.
Maar kinderen die worstelen met emotionele controle, vinden het soms moeilijk om voorbij iets schokkends te komen. Dat kan al bij iets heel kleins zijn, zoals het verliezen van een spelletje of slecht het maken van een toets. Ze reageren overdreven en hun slechte humeur kan lang aanhouden.

Positieve emoties zijn voor sommige kinderen ook moeilijk te beheersen. Ze kunnen overenthousiast worden en moeite hebben om te kalmeren uit een gelukkige stemming.

Zonder emotionele controle kunnen kinderen:

 • Snel gefrustreerd raken en opgeven als dingen niet gaan zoals ze willen
 • Niet goed omgaan met kritiek
 • Het moeilijk hebben om te kalmeren om dingen gedaan te krijgen (zoals huiswerk)
 • Moeite hebben om het hoofd koel te houden wanneer iemand hen van streek maakt of irriteert
 • Overreageren op kleine teleurstellingen of uitdagingen
 • Hele grote of luide reacties hebben als je van streek of blij zijn

Bewegingscontrole

Bewegingscontrole is het vermogen om te bepalen hoe ons lichaam beweegt en wanneer. Dit soort zelfbeheersing helpt kinderen stil te zitten wanneer dat nodig is. Het helpt hen om uit de persoonlijke ruimte van andere mensen te blijven. Bewegingscontrole maakt het veel gemakkelijker om te doen wat er van hen wordt gevraagd, zoals een aan tafel zitten te eten of in de rij wachten.

Alle kinderen hebben op een gegeven moment moeite met bewegingscontrole. Het is moeilijk om stil te blijven zitten als je zo vol energie en opwinding bent. Maar de meeste kinderen ontgroeien die rusteloosheid na verloop van tijd. Als een kind blijft worstelen met bewegingsbeheersing, kan dit een teken zijn van hyperactiviteit

Zonder bewegingscontrole kunnen kinderen:

 • Overactief of rusteloos zijn
 • Spelen met hun handen of een figet
 • Moeite hebben om stil te zitten of in de rij te blijven
 • Spelletjes en gesprekken verstoren met hun bewegingen
 • Rennen en schreeuwen, zelfs als ze wordt gevraagd om te stoppen
 • Gaan staan en rond lopen terwijl de leraar praat
 • Zo snel bewegen dat ze tegen mensen of dingen aanbotsen.

Hoe kun je kinderen helpen meer zelfbeheersing te krijgen

 1. Geef van te voren aan wat je verwacht
  Laat kinderen weten wat ze in een situatie kunnen verwachten – en wat er van hen wordt verwacht.

 2. Help gevoelens te identificeren
  Wanneer kinderen gevoelens kunnen herkennen voordat ze uit de hand lopen, kan dit uitbarstingen helpen voorkomen. “Je was echt boos toen ik zei dat je het spel nu niet kon spelen.”

 3. Leer zinnen die zelfbeheersing opbouwen
  Geef kinderen taal om zelfbeheersing te tonen. Leer zinnen als ‘Ik wacht op mijn beurt’, ‘Ik kan het met je delen’ en ‘Ik zou het nu leuk vinden, maar ik wacht tot later’. Soms kan alleen al het zeggen van de woorden helpen om impulsief gedrag af te remmen.

Waarom een vakantie van adhd medicatie overwegen?

Waarom een vakantie van adhd medicatie overwegen?

Er zijn veel redenen waarom ouders overwegen om tijdelijk te stoppen met ADHD-medicatie, een vakantie van adhd medicatie. De meest voorkomende zijn bijwerkingen en beoordeling of medicatie echt nog nodig is.

Overwegingen vakantie van adhd medicatie

Lichamelijke ontwikkelingsproblemen zijn de belangrijkste reden waarom ouders hun kinderen een pauze willen geven van hun medicijnen. Verlies van eetlust is een veel voorkomende bijwerking van stimulerende medicatie, waardoor sommige kinderen kunnen afvallen of minder hard groeien. Er zijn onderzoeken die aantonen dat kinderen die stimulerende ADHD-medicijnen gebruiken, de neiging hebben om in lengte en gewicht achter te blijven in vergelijking met hun leeftijdsgenoten, andere onderzoeken spreken dit weer tegen. Zorgen over lengte en gewicht kunnen er echter wel toe leiden dat ouders de medicatie stopzetten tijdens zomervakantie
Daarnaast zijn ouders vaak benieuwd of medicatie echt nodig is.

Risico’s van een vakantie van adhd medicatie

Veel kinderen met ADHD zullen hun “symptomen” nog steeds onder controle moeten houden met medicatie, ook buiten school. ADHD kan veel andere aspecten van het leven van een kind beïnvloeden. Kan een kind zijn impulsen in sociale situaties beheersen? Kunnen ze hun emoties beheersen? Lukt het een kind taken die niet school gerelateerd zijn uit te voeren.
Als ouder heb je de verantwoordelijke taak om naar het eind plaatje te kijken. Hoe functioneert een kind en wat is zijn sociaal welbevinden. Medicijnen helpen een kind vaak om het beter te doen en zich beter te voelen in situaties.
Of een tijdelijke stop van medicatie goed is, is heel persoonlijk. We geven enkele overwegingen die je als ouder kunnen helpen bij deze keuze.

Cumulatieve effecten van het gebruik van ADHD-stimulantia?

Methylfenidaat en amfetamine zijn de meest voorgeschreven medicatie voor kinderen met ADHD. Ze hebben geen cumulatieve effecten in de tijd. Als een kind er een neemt op maandag, werkt het alleen op maandag. Er zit niet genoeg meer in het bloed om dinsdag te werken.

Medicatie (uitsluitend) voor schoolprestaties

ADHD heeft nooit invloed op mensen in slechts één situatie, zoals school of vrije tijd. Desorganisatie, impulsief gedrag, vergeetachtigheid, moeite met opletten, en dergelijke komen ook in veel andere omstandigheden voor. Sommige ouders kunnen besluiten dat ze het gedrag van hun kind tijdens een medicatievakantie kunnen beheersen, terwijl anderen dat misschien niet doen. Sommige ouders kunnen het gevoel hebben dat de negatieve impact van ADHD- karakteristieken opwegen tegen de mogelijke voordelen van een medicatie pauze.

Is medicatie echt nodig?

Zal het nemen van een medicatie pauze helpen om erachter te komen of een kind nog ADHD-medicatie nodig heeft?
Als je zomervakantie wordt doorgebracht met luieren op het strand en het spelen van videogames, zou dat scenario je niet helpen om te bepalen of een kind nog steeds medicijnen nodig heeft om op school te gedijen. Je kunt die vraag alleen beantwoorden als een kind op school stopt met de medicatie.

Medische redenen om een pauze in te lassen.

ADHD medicijnen zijn over het algemeen veilig. Voor kinderen die zijn afgevallen door de bijwerking van onderdrukking van de eetlust, kan het echter zinvol zijn om de medicatie te onderbreken om weer op gewicht te komen.

Als je een medicatie pauze overweegt omdat een kind bijwerkingen ervaart, zoals verminderde eetlust of hoofdpijn laat het dan aan de arts weten. Er zijn nu veel nieuwe en verschillende medicijnen op de markt, die mogelijk uitkomst kunnen bieden.

Risico’s van een medicatie pauze.

Er zijn in sommige gevallen zeker risico’s. Vooral voor tieners met ADHD. Als een tiener bijvoorbeeld te impulsief, hyperactief of afgeleid is kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen.
Voor sommige tieners met ernstige ADHD kan het zonder medicatie gaan betekenen dat ze zich
overgeven aan of terugkeren naar ander risicovol gedrag.

Dit artikel is geschreven op basis van ervaringen en niet wetenschappelijk of medisch onderbouwd. Raadpleeg altijd een arts bij vragen.

De aantrekkingskracht van gamen voor kinderen met ADHD

De aantrekkingskracht van gamen voor kinderen met ADHD

ADHD en gamen, kinderen kunnen uren achter elkaar aan het scherm gekluisterd zitten, maar na een paar minuten lezen zijn ze het beu. Gamen kan voor ontspanning zorgen en helpen tegen verveling. Sommige kinderen kunnen hierdoor overmatig gaan gamen en vinden het moeilijk om te stoppen. Waarom vinden kinderen met ADHD gamen zo boeiend?

Dopamine en gamen

ADHD en gamen gaan vaak hand in hand. In een virtuele wereld zonder afleiding kunnen ADHD-gamers grote risico’s nemen voor onmiddellijke bevrediging en schijnbaar geen gevolgen in de echte wereld. Gaming verlicht alle hersengebieden die wanhopig op zoek zijn naar dopamine.

Interactieve videogames versterken het dopamine-centrum in het ADHD-brein . Met ADHD zijn de dopaminegehalten lager, dus het is logisch dat het voor hen extra goed voelt
Gamen is extra aantrekkelijk voor kinderen met ADHD. Ze zoeken graag spanning op en vervelen zich sneller. Gamen helpt kinderen met ADHD tegen verveling.

Dopamine te kort killing voor je concentratie

De aantrekkingskracht van games

Games hebben speciale attracties voor kinderen met ADHD. Een kind dat in de echte wereld last heeft van afleidbaarheid, kan tijdens het spelen intens focussen of hyperfocussen . In games zitten veel snelle en directe beloningen. Denk bijvoorbeeld aan voorwerpen verzamelen, een level halen of een gevecht winnen. Door de snelle beloningen is het voor kinderen met ADHD tijdens het gamen makkelijker om hun aandacht erbij te houden.

Hyperactiviteit is ook minder een probleem. Een kind kan tijdens het spelen de controllers vasthouden en heen en weer lopen voor de tv.

Sociale aspecten en gamen

Voor kinderen die moeite hebben met het maken van vrienden , of moeite hebben met een teamsport te spelen is gamen een aantrekkelijk alternatief. Computerspellen zijn emotioneel veilig. Wanneer een kind uithaalt in een voetbalwedstrijd, doet hij dat voor een menigte leeftijdsgenoten. Maar als hij een fout maakt tijdens het spelen van een game, hoeft niemand anders het te weten.

Fouten maken

Fouten in games worden ook niet rood omcirkeld door docenten. In feite helpt het maken van fouten de speler om te verbeteren. Met vallen en opstaan leert een kind de specifieke actie die nodig is om de volgende keer vooruit te komen. Het geeft voldoening om gestaag te verbeteren en uiteindelijk te winnen, zonder kans te falen of geplaagd te worden.

Daarnaast kan gamen ook helpen ontspannen. Sommige kinderen voelen zich door het gamen rustiger aan het einde van een drukke dag.

De geheimen van een ADHD brein

De geheimen van een ADHD brein

Een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit is een verwarrende, tegenstrijdige, inconsistente en frustrerende aandoening. Het is overweldigend voor kinderen die er elke dag mee leven. De vraag is of je het wel een aandoening moet noemen. Dit suggereert immers dat er iets niet goed werkt. Het zenuwstelsel van kinderen met ADHD is bijzonder omdat het aandacht en emoties op andere manieren reguleert dan het zenuwstelsel van iemand zonder een ADHD brein.

De term ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder of wel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit klopt eigenlijk niet. Veelal is het tegenovergestelde waar. Waarom iets een stoornis noemen als het veel positieve dingen oplevert. ADHD is geen beschadigd of defect zenuwstelsel. Het is een zenuwstelsel dat goed werkt, volgens zijn eigen regels.

Ondanks de associatie van ADHD met leerstoornissen, hebben de meeste mensen met een ADHD-zenuwstelsel een significant hoger dan gemiddeld IQ. Ze gebruiken dat hogere IQ ook op andere manieren dan “gewone” mensen. Ze zijn in staat oplossingen te zien voor (complexe) problemen die andere niet zien. De overgrote meerderheid van volwassenen met een ADHD-zenuwstelsel is niet openlijk hyperactief. Ze zijn intern hyperactief.
Mensen met ADHD hebben geen gebrek aan aandacht. Ze besteden juist teveel aandacht aan alles. De meeste mensen met ADHD zonder medicatie hebben vier of vijf dingen tegelijk in hun hoofd. Het kenmerk van het ADHD-zenuwstelsel is geen aandacht tekort, maar inconsistente aandacht.

ADHD is geen stoornis maar een andere manier van denken

De ADHD zone

Iedereen met ADHD weet dat ze minstens vier of vijf keer per dag ‘in de zone kunnen komen’. Wanneer ze zich in deze zone bevinden, hebben ze geen beperkingen, of last van verstoorde executieve functies die ze mogelijk hadden voordat ze de zone betraden. Kinderen met ADHD weten (of zouden moeten weten) dat ze slim zijn, maar ze weten nooit zeker of hun capaciteiten goed kunnen benutten wanneer ze ze nodig hebben. Het feit dat symptomen en beperkingen de hele dag door komen en gaan, is kenmerkend van ADHD, dit maakt het frustrerend.

Mensen met ADHD komen voornamelijk “in de zone” door geïnteresseerd of geïntrigeerd te zijn in wat ze doen.
Ze komen in de zone wanneer ze worden uitgedaagd of in een competitieve omgeving terecht komen. Soms trekt iets onbekends of nieuws hun aandacht. Nieuwigheid is echter van korte duur en na een tijdje is alles oud.
Mensen met een ADHD brein krijgen beter toegang tot hun capaciteiten wanneer een taak urgent is – bijvoorbeeld een do-or-die-deadline. Dit is de reden waarom uitstelgedrag veel voorkomt bij kinderen met ADHD. Ze willen hun werk gedaan krijgen, maar kunnen pas beginnen als de taak interessant, uitdagend of urgent wordt.

Lees meer over ADHD en executieve functies

Hoe de rest van de wereld functioneert

De 90 procent van de niet-ADHD-mensen in de wereld wordt ‘neurotypisch’ genoemd. Het is niet dat ze “normaal” of beter zijn. De werking van hun brein en gedrag is meer geaccepteerd en algemeen onderschreven door de wereld. Voor deze kinderen is het nuttig om geïnteresseerd te zijn in een taak of uitgedaagd te zijn. Of de taak nieuw of urgent is, is voor hen geen voorwaarde om het te doen.

De “gewone” mens gebruikt drie verschillende factoren om te beslissen wat ze moeten doen, hoe ze met iets aan de slag moeten gaan en het af moeten maken.

 1. het concept van belang (ze vinden dat ze het voor elkaar moeten krijgen).
 2. secundair belang – ze worden gemotiveerd door het feit dat hun ouders, leerkracht, baas of iemand die ze respecteren, denkt dat het belangrijk is om de taak aan te pakken en te voltooien.
 3. het concept van beloningen voor het uitvoeren van een taak en gevolgen en straffen voor het niet doen ervan.

Een kind met ADHD heeft vrijwel nooit het idee van belangrijkheid of beloningen kunnen gebruiken om een ​​taak te starten en uit te voeren. Ze weten wat belangrijk is, ze houden van beloningen en houden niet van straf. Maar voor hen zijn de dingen die een groot deel van de mensen aansporen in beweging te komen, geen motivatie om te beginnen aan iets.

Het onvermogen om belang en beloningen te gebruiken om gemotiveerd te raken, heeft een levenslange impact op het leven van iemand met ADHD.
Hoe kun je kiezen tussen meerdere opties als je de begrippen belangrijkheid en (financiële) beloningen niet kan gebruiken om gemotiveerd te raken?
Hoe kun je belangrijke beslissingen nemen als de begrippen belangrijkheid en beloning niet behulpzaam zijn bij het nemen van een beslissing, noch als motivatie om iets te doen?

Gedragstherapie en een ADHD brein

Dit verklaart waarom geen van de cognitieve en gedragstherapieën die worden gebruikt om ADHD-symptomen te beheersen een blijvend voordeel hebben. Veel onderzoekers beschouwen ADHD als een gevolg van een defect of op een tekort gebaseerd zenuwstelsel. Het brein van iemand met ADHD werkt perfect, volgens zijn eigen regels. Helaas werkt het niet volgens de regels of technieken die in een neurotypische wereld worden aangeleerd en aangemoedigd. Dit is dan ook waarom:

 • Kinderen met ADHD niet passen in het standaard schoolsysteem, dat is gebouwd op het herhalen van wat iemand anders belangrijk en relevant vindt.
 • Het kiezen tussen alternatieven voor kinderen met ADHD moeilijk is, omdat alles hetzelfde gebrek aan belang heeft. Voor hen zien alle alternatieven er hetzelfde uit.
 • ADHD vaak samen gaat met ongeorganiseerd zijn. Bijna elk organisatiesysteem, is gebouwd op twee principes – prioriteitstelling en tijdbeheer – waar iemand met ADHD niet goed in is.
 • Mensen met ADHD niet gedij en in de standaardbaan waarbij mensen worden betaald om te werken aan wat iemand anders (namelijk de baas) belangrijk vindt.

Probeer kinderen met ADHD niet te veranderen

Omdat kinderen met ADHD problemen ondervinden op school of daarbuiten wordt vaak hulp of ondersteuning gezocht. Met als doel om beter mee te kunnen komen en te voldoen aan de algemene verwachtingen die de maatschappij stelt aan kinderen. Er wordt als het ware geprobeerd kinderen te veranderen. Veel energie gaat naar het aanleren van vaardigheden waar ze nooit in zullen uitblinken. Het is belangrijk om vroeg in te grijpen en een kind met ADHD inzicht te geven in hoe hij in elkaar zit. Anders, maar niet minder!  Voordat een kind gefrustreerd en gedemotiveerd raakt.

Medicatie of voeding kan een kind helpen dingen voor elkaar te krijgen. Het onderdrukt tijdelijk de impulsiviteit en helpt bij de concentratie. Dit is echter niet voldoende. Een kind kan zich met de juiste medicatie beter concentreren en de taken doen die van hem verwacht worden. Maar dit alles gaat nog steeds uit van de benadering die niet past bij zijn brein.
Om beter te functioneren en zelfverzekerd door het leven te kunnen is het belangrijk dat een kind zichzelf beter leert kennen. Het ontdekken van zijn eigen gebruiksaanwijzing

Wat wel doen bij kinderen met een ADHD brein

Een “ADHD-gebruikershandleiding” moet gebaseerd zijn op huidige successen. Hoe kom je nu in de zone? Onder welke omstandigheden slaagt en gedijt een kind? In plaats van je te concentreren op waar je tekortschiet, moet je bepalen hoe je in de zone komt en op opmerkelijke niveaus functioneert.

Laat een kind een maand lang bij houden wanneer het in de zone komt. Dit kan door dit op te schrijven in een boekje of in te spreken op de dictafoon van de telefoon.
Wanneer ze bezig waren met iets wat ze echt interessant vonden, of juist een specifieke taak of situatie. Of stimuleert het competitief element juist?

Aan het einde van de maand hebben de meeste kinderen 30 of 40 verschillende technieken verzameld waarvan ze weten dat ze voor hen werken. Als ze worden gevraagd om te presteren en betrokken te raken, begrijpen ze nu hoe hun zenuwstelsel werkt en welke technieken nuttig zijn.

Deze aanpak probeert niet om mensen met een ADHD zenuwstelsel te veranderen in neurotypische mensen, maar geeft levenslange hulp omdat het voortbouwt op hun sterke punten.

Lees meer over de misvattingen over ADHD

bron: ADDitude

De ADHD waarheden waarvan ik wou dat ik ze als kind kende

De ADHD waarheden waarvan ik wou dat ik ze als kind kende

Ik groeide op met het gevoel dat er iets mis met me was – dat ik minder was. Nu weet ik dat wat anderen ten onrechte als ‘fout’ of ‘anders’ identificeerden, eigenlijk buitengewoon was. Als ik de belangrijkste ADHD waarheden had gekend, had dit me heel veel gebracht.

Ik hoorde de stem van mijn lerares van de derde klas, maar de bloemen buiten het raam riepen mijn naam luider, dus ik lette erop. Ze klapte in haar handen voor mijn gezicht en snauwde: ‘Waarom let je niet op? Stop met dagdromen.” Ik was aan het opletten, alleen niet op de juiste dingen, blijkbaar. Beschaamd en gekwetst wilde ik wegrennen en huilen. Ik vroeg me af wat is er mis met mij?

“ADHD kan gevoelens van schaamte, angst en onzekerheid veroorzaken”. Het is belangrijk je hier als ouder bewust van te zijn. Zo zie je eerder dat kinderen pijn lijden onder de druk van spot, uitdagingen en frustratie. Blijf de schoonheid, vreugde en wijsheid van kinderen zien.

Dit is wat ik wou dat ik wist toen ik een kind was met ADHD .

ADHD waarheden waarvan ik wou dat ik ze kende als kind

Ik was slim .

“Ik had het gevoel dat ik slim was, maar ik was bang om mijn hand op te steken. Mijn intuitie was zo vaak verkeerd geweest dat ik ze niet meer vertrouwde.”

Alleen passie ontsteekt potentieel.

“Ik was ontmoedigd om leraren te horen zeggen: ‘Hij heeft zoveel potentieel… als hij maar harder werkte’. Had ik maar geweten dat de katalysator voor potentieel niet hard werken was, maar passie.”

Het is oké om anders te zijn.

“Anders zijn voelde als niet goed genoeg zijn. Maar eigenlijk plaatsten mijn verschillen me in een categorie met artiesten, componisten, muzikanten en wetenschappers die ook een andere weg bewandelden.”

Ik had geen aandacht tekort

“Mijn brein houdt er niet van om zich te vervelen, dus het let alleen op de interessantste dingen. Ik heb aandacht, het is gewoon omgeleid.

ADHD-hersenen hebben revalidatietijd nodig.

“Als er te veel lawaai en commotie is, of te veel mensen, is het oké om de druk te verlichten met een boek, film of een rustige tijd. De ADHD-geest is actief – en vermoeiend.”

Coachen kan helpen.

“Er is niets zo geruststellend als begeleid worden door iemand die ADHD heeft en weet hoe het voelt in je hoofd.”

Op een dag zul je dol zijn op ADHD.
“Als ik iets vind dat ik leuk vind, doe ik het geweldig. ‘Moeilijk’ betekent niet ‘onmogelijk’, en ik kan alles bereiken.”

Door June Silny

Vervelende opmerkingen die kinderen met ADHD te horen krijgen

Vervelende opmerkingen die kinderen met ADHD te horen krijgen

Mijn juf is zo gemeen. Ze mag me niet. Als je kind een ADHD brein heeft, weet je dat ‘ gemene juffen’ zelden expres wreed zijn. Maar soms betekent hun gebrek aan kennis en training over ADHD dat ze verwachtingen – en opmerkingen – hebben die volkomen ongepast en / of nutteloos zijn voor kinderen. 7 onbehulpzame opmerkingen welke kinderen met adhd vaak te horen, maar waar ze niks mee kunnen. 

 1: “Als je alleen maar harder zou proberen, zou je …”

Kinderen proberen zo hard als ze kunnen. “Harder proberen” is geen optie. Kinderen met ADHD verwerken informatie anders. Hun leerstijl is veelal anders dan de lesmethoden, of ze kunnen gewoon problemen hebben om aandacht te schenken aan wat er in de klas gebeurt . Het idee dat ze “harder moeten proberen” maakt dat ze zich gaan schamen voor hun manier van denken en informatie verwerken.

2: “Als je eens iets netter zou werken, maak je minder fouten”

Ja, kinderen met ADHD maken vaak ‘achteloze fouten’. Die fouten komen echter niet voort uit een gebrek aan zorg. Ze komen voort uit hun anders denken (neurodivergentie). Ze denken vaak sneller dan ze schrijven. Ze interpreteren informatie te snel. Ze vergeten te controleren.

3: “Hoe vaak moet ik u vertellen?!?”

Het antwoord: Steeds opnieuw, omdat we ADHD hebben. Die eerste twee letters staan ​​voor ‘aandachtstekort’, en ze betekenen dat ze moeite hebben om aandacht te besteden aan dingen die andere mensen niet volgen, vooral als ze die dingen saai vinden. Dus ze de klas rond kijken voor amusement. Wat zich buiten dat venster bevindt, is vaak interessanter voor ons dan wat er in de klas gebeurt.

4.Je bent slim. Je zou het beter moeten doen in deze klas. ”

Ja, kinderen met adhd zijn slim, maar ook neurodivergent in een wereld en een schoolsysteem exclusief ontworpen voor het gemiddelde talig denkende kind. Dus hoe ‘slim’ ze ook zijn, ze werken ook met een aanzienlijke handicap. Hoe kunnen ze het “beter” doen in een klas die niet voor hen ontworpen is? Ze doen altijd ons best. Deze opmerking maakt dat ze zich schamen en zich alleen maar dom voelen. Ze krijgen het gevoel dat ADHD hun schuld is.  Ze gaan geloven dat ze lui zijn. 

5 Stop met drummen op je potlood / tikken op je been / schoppen tegen de stoel van je buurman.”

ADHD-lichamen zijn bedoeld om te bewegen. Ze zijn niet geprogrammeerd om stil te zitten: hun hersenen werken gewoon niet op die manier. Het moderne klaslokaal is ontworpen voor neurotypische kinderen, die urenlang gelukkig op hun achterste kunnen zitten. Kinderen met ADHD kunnen dat niet. Dus nemen ze hun toevlucht tot dingen zoals steeds opnieuw klikken op pennen of met potloden drummen omdat ze behoorlijk wanhopig op zoek zijn stimulatie.

Lees meer over verschillende manieren van prikkelverwerking

6 “Nee, je mag niet meer naar het toilet gaan.” Of “Nee, je hoeft je potlood niet opnieuw te slijpen.” 

Sommige kinderen met ADHD nemen hun toevlucht tot het toilet of het slijpen van hun potlood om de broodnodige stimulatie te krijgen. Ze moeten opstaan ​​en hun benen strekken, en naar het toilet gaan of hun potlood slijpen is de enige manier waarop ze hun stoel mogen verlaten. 

7  Stop met tekenen over je papieren.”

Veel kinderen met adhd, vooral degenen onder ons met het onoplettende type, proberen hun neurodivergentie te maskeren door aandachtig naar hun bureau te staren, terwijl ze dingen doen zoals kleuren in alle o’s, a’s, e’s, enz. Op een pagina, tekenen in plaats van nemen notities, papieren voetballen enzovoort. 

bron: additudemag.com