ADHD Hyperfocus, een geweldig fenomeen!

ADHD Hyperfocus, een geweldig fenomeen!

Hyperfocus, een veel voorkomend – maar verwarrend – kenmerk van ADHD, is het vermogen om urenlang intensief in te zoomen op een interessant taken of activiteit. Het is het tegenovergestelde van afleidbaarheid en komt veel voor bij zowel kinderen als volwassenen met een ADHD brein. Wat is een ADHD hyperfocus en hoe kun je hiermee omgaan?

Wat is ADHD Hyperfocus?

Onder hyperfocus wordt een intense vorm van mentale concentratie verstaan waarbij alle aandacht voor langere tijd is gefocust op een onderwerp of taak. Tijdens een hyperfocus is iemand ongevoelig voor prikkels van buitenaf en heeft weinig of geen besef van tijd. Kinderen met ADHD vertonen vaak hyperfocus wanneer ze aandachtig werken aan dingen die hen interesseren.
Zo hebben kinderen vaak een hyperfocus bij het spelen van een vidogame of het kijken naar tv. Wat de aandacht ook vasthoudt, het resultaat is hetzelfde: tenzij iets of iemand het onderbreekt, dwarrelen de uren voorbij terwijl belangrijke taken en relaties buiten de boot vallen.

Vaak wordt gedacht dat ADHD betekent dat kinderen een korte aandacht spannen hebben. Een betere manier om ernaar te kijken, is dat mensen met ADHD brein een ontregeld aandacht systeem hebben.

Wat is de oorzaak van hyperfocus in de ADHD-hersenen?

Net als afleidbaarheid wordt gedacht dat hyperfocus het gevolg is van een te laag niveau van dopamine, een neurotransmitter die vooral actief is in de frontale kwabben van de hersenen. Dit dopamine-tekort maakt het moeilijk om “te schakelen” van saaie, naar noodzakelijke taken.

Mensen met een ADHD brein hebben moeite om de aandacht van het ene naar het andere te verleggen. Als ze iets doen wat ze leuk vinden of psychologisch lonend vinden, zullen ze de neiging hebben om door te gaan met dit gedrag nadat anderen normaal doorgingen met andere dingen. ADHD hersenen worden aangetrokken door activiteiten die direct feedback geven.
​Zo’n  intense concentratie is eigenlijk een coping-mechanisme. Het is een manier om met afleiding om te gaan.

Een kind met ADHD motiveren met de juiste feedback

Is hyperfocus vervelend of juist prettig?

Er is op zich niks schadelijks aan een hyperfocus. Het kan zelfs een aanwinst zijn. Veel wetenschappers, schrijvers en kunstenaars met een ADHD brein hebben een zeer succesvolle carrière, grotendeels vanwege hun vermogen om zich urenlang te concentreren op wat ze doen.

Maar ongeremde intense focus kan risicovol zijn. Het kan leiden tot slechtere schoolresultaten, minder productiviteit en moeite met onderhouden van sociale contacten. Een kind richt al zijn aandacht op de “verkeerde” dingen waardoor belangrijke taken niet gebeuren.

Als een kind met ADHD de neiging heeft om te verdwalen in een favoriete activiteit is het goed om als ouder de hoeveelheid tijd die een kind aan een dergelijke activiteit mag besteden te beperken.
Maak duidelijk afspraken of een schema wanneer een kind bepaalde activiteiten wel of niet mag doen.

Het stellen van tijdslimieten en verwachten dat een kind vanzelf stopt werkt niet. Het vraagt vaak meer actie van een ouder om de “trance” te doorbreken. Door bijvoorbeeld een kind op zijn schouder te tikken, met een hand voor zijn gezicht zwaaien of tussen het kind en de televisie in te gaan staan. Dit omdat een kind vaak niet door heeft dat je zijn aandacht vraagt.
Een kind is niet bewust ongehoorzaam, zijn hersenen registeren gewoon niet wat je zegt. Probeer dan ook te voorkomen dat je de onderbreking op een boze toon brengt. Een kind heeft enkele minuten nodig om zijn aandacht te verschuiven.

Om dit proces te vergemakkelijken, is het raadzaam met een kind de werking van zijn hersenen te bespreken.

Een  kind moet begrijpen waarom het moeilijk voor hem is om te stoppen met iets waar hij echt van houdt. Een kind moet weten dat jij als ouder of leerkracht daarom af en toe moet ingrijpen om een ​​activiteit te stoppen.

De ADHD Hyperfocus goed inzetten

Activeer de ADHD Hyperfocus door saaie taken aantrekkelijker te maken.
Uiteindelijk is de beste manier om met hyperfocus om te gaan, niet om ertegen te vechten, maar om er gebruik van te maken. Als school stimulerend gemaakt kan worden, zal het op dezelfde manier de aandacht trekken van een kind

Een kind met een ADHD brein vraagt meer van het onderwijs. Een kind verveelt zich snel als hem wordt gevraagd een aantal historische data uit het hoofd te leren. Maar als hij helpt een toneelstuk over het onderwerp te schrijven en er vervolgens in optreedt, zal hij schitteren.

Als een kind eenmaal leert om hyperfocus in zijn voordeel te veranderen, kan dit een ingebouwd voordeel zijn. Er zijn veel succes verhalen over mensen met een ADHD brein die zich gedurende lange tijd kunnen concentreren op complexe projecten

12 manieren voor meer focus met een ADHD brein

De aantrekkingskracht van gamen voor kinderen met een ADHD brein

De aantrekkingskracht van gamen voor kinderen met een ADHD brein

ADHD en gamen, kinderen kunnen uren achter elkaar aan het scherm gekluisterd zitten, maar na een paar minuten lezen zijn ze het beu. Gamen kan voor ontspanning zorgen en helpen tegen verveling. Sommige kinderen kunnen hierdoor overmatig gaan gamen en vinden het moeilijk om te stoppen. Waarom vinden kinderen met ADHD gamen zo boeiend?

Dopamine en gamen

ADHD en gamen gaan vaak hand in hand. In een virtuele wereld zonder afleiding kunnen ADHD-gamers grote risico’s nemen voor onmiddellijke bevrediging en schijnbaar geen gevolgen in de echte wereld. Gaming verlicht alle hersengebieden die wanhopig op zoek zijn naar dopamine.

Interactieve videogames versterken het dopamine-centrum in het ADHD-brein . Met ADHD zijn de dopaminegehalten lager, dus het is logisch dat het voor hen extra goed voelt
Gamen is extra aantrekkelijk voor kinderen met ADHD. Ze zoeken graag spanning op en vervelen zich sneller. Gamen helpt kinderen met ADHD tegen verveling.

Dopamine te kort killing voor je concentratie

De aantrekkingskracht van games

Games hebben speciale attracties voor kinderen met ADHD. Een kind dat in de echte wereld last heeft van afleidbaarheid, kan tijdens het spelen intens focussen of hyperfocussen . In games zitten veel snelle en directe beloningen. Denk bijvoorbeeld aan voorwerpen verzamelen, een level halen of een gevecht winnen. Door de snelle beloningen is het voor kinderen met ADHD tijdens het gamen makkelijker om hun aandacht erbij te houden.

Hyperactiviteit is ook minder een probleem. Een kind kan tijdens het spelen de controllers vasthouden en heen en weer lopen voor de tv.

Sociale aspecten en gamen

Voor kinderen die moeite hebben met het maken van vrienden , of moeite hebben met een teamsport te spelen is gamen een aantrekkelijk alternatief. Computerspellen zijn emotioneel veilig. Wanneer een kind uithaalt in een voetbalwedstrijd, doet hij dat voor een menigte leeftijdsgenoten. Maar als hij een fout maakt tijdens het spelen van een game, hoeft niemand anders het te weten.

Fouten maken

Fouten in games worden ook niet rood omcirkeld door docenten. In feite helpt het maken van fouten de speler om te verbeteren. Met vallen en opstaan leert een kind de specifieke actie die nodig is om de volgende keer vooruit te komen. Het geeft voldoening om gestaag te verbeteren en uiteindelijk te winnen, zonder kans te falen of geplaagd te worden.

Daarnaast kan gamen ook helpen ontspannen. Sommige kinderen voelen zich door het gamen rustiger aan het einde van een drukke dag.

Misvattingen over ADHD! Herkenbaar?

Misvattingen over ADHD! Herkenbaar?

Het is voor een kind met ADHD uitdagend om zich te concentreren, de aandacht vast te houden en het gedrag te beheersen, waarbij hyperactiviteit ook een rol kan spelen. Echter, wat het leven met ADHD mogelijk nog ingewikkelder maakt, is de overvloed aan onjuiste informatie en negatieve stereotypen rondom deze diagnose. Er bestaan talrijke misvattingen over ADHD.

Er bestaat vaak de perceptie dat een kind altijd druk is, mogelijk veroorzaakt door overmatige suikerconsumptie of een gebrekkige opvoeding. Beide aannames zijn echter onjuist, maar het is hinderlijk wanneer deze opvattingen in je omgeving heersen. Het lijkt alsof er steeds méér drukke kinderen zijn.

In de hedendaagse samenleving wordt er meer getest, met als doel kinderen beter te kunnen ondersteunen, wat deels verklaart waarom er meer diagnoses worden gesteld. Tegelijkertijd staat een kind van nu bloot aan aanzienlijk meer prikkels dan een halve eeuw geleden.
Over ADHD circuleren soms vreemde verhalen. Soms betreft het goedbedoeld advies, terwijl andere keren de aandoening niet erkend wordt. Hier zijn zes misvattingen over ADHD:

1. ADHD staat voor: Alle Dagen Heel Druk

Een kind dat geregeld door de klas rent, niet stil kan zitten en het ontzettend moeilijk vindt om op zijn beurt te wachten. Dit is het typische beeld van een kind met ADHD. Maar dit beeld klopt niet helemaal.
Kinderen met ADHD hebben niet allemaal dezelfde kenmerken. Er zijn verschillende typen ADHD: de één is hyperactief, de ander heeft juist moeite zich te concentreren en is helemaal niet zo druk. Weer een ander is vooral impulsief. Ook kan iemand beide hebben, hyperactief, moeite met concentratie en impulsief

2. Het ligt aan de opvoeding

Een kind wat altijd druk en hyperactief is, vraagt om aandacht omdat hij thuis aandacht tekort komt. Dit is absoluut niet waar. ADHD is geen gevolg van slechte opvoeding. Deze fabel kan erg vervelend zijn voor het kind én ouders. ADHD kent een biologische oorzaak en is daarmee dus geen direct gevolg van verkeerde opvoeding. Wel vraagt de opvoeding van een kind met ADHD meer structuur, ritme en rust.

3. Steeds meer diagnoses

Drie tot vijf procent van de mensen heeft ADHD. In een klas zit dus vaak wel een kind.  Het lijkt alsof er steeds meer kinderen met ADHD bij komen. Maar dit heeft veel te maken met de helderde geformuleerde diagnose. Waardoor het beter herkent wordt. De kenmerken waren vroeger minder duidelijk omschreven. Een kind was vervelend, onhandelbaar of heel druk. Door nieuwe technieken kan nu zelfs bekeken worden wat er anders is aan de hersenen van iemand met ADHD.

4. Het is een fase

Dat ADHD een fase is, is een misverstand. Ja, kinderen kunnen een tijd wat drukker zijn dan anders door bijvoorbeeld stress. Maar bij deze kinderen houden deze kenmerken langere tijd aan. Zo niet hun hele leven. Het blijft voor hen lastig zich te concentreren, hun beurt af te wachten en zaken te plannen. Ze kunnen wel leren er beter mee om te gaan.

5. Een kind met ADHD heeft een gebrek aan wilskracht en doorzettingsvermogen

Een kind met ADHD moet vaak op zijn tenen lopen om binnen de lijntjes te blijven. Over de hele linie kost het een kind meer wilskracht en doorzettingsvermogen om te functioneren en mee te komen met de ‘normale’ mensen. Om dit te kunnen volhouden zijn creatieve en vernuftige trucs nodig, anders is het niet vol te houden. Kinderen zijn daardoor creatief, intelligent en oplossingsgericht.

6. Een van de grootste misvattingen over ADHD: suiker

Van suiker worden kinderen druk. Dat wordt vaak gedacht. Uit divers wetenschappelijk onderzoeken blijkt dat suikerinname niet de oorzaak van hyperactiviteit kan zijn. Kinderen krijgen vaak meer suiker op feestjes, waar ze toch al drukker waren dan normaal. Kinderen met ADHD hoeven dus zeker niet op een suikervrij dieet te worden gezet. Gezonden voeding is uiteraard belangrijk. Net als voor elk kind.

Wees je bewust naast deze misvattingen over ADHD er veel mooie kanten zitten aan ADHD

Hoe evolutie ADHD in een ander daglicht zet | De Nachtwakertheorie

Hoe evolutie ADHD in een ander daglicht zet | De Nachtwakertheorie

De Nachtwakertheorie stelt dat de hyperfocus en het vermogen om gelijke aandacht te schenken aan elk element in de omgeving feitelijk wordt aangescherpt door de evolutie. De theorie is dat mensen met een ADHD brein, de perfecte nachtwakers en jagers zijn. En dat de meeste van onze huidige voor- en nadelen als het gaat om ADHD terug te voeren zijn op deze cruciale rol waarin ADHD ‘symptomen’ levens zouden hebben gered.

De Nachtwakertheorie

Het is een mooie theorie omdat het veel verklaart, bijvoorbeeld waarom een ADHD brein overprikkeld raakt door drukke omgevingen en waarom ze ’s nachts alert kunnen zijn. ADHD’er hebben de neiging gevoelig te zijn voor angst – een stressreactie op een waargenomen maar onbekende dreiging – en gaan sneller van 0 naar 100 (“actiemodus”) dan een Ferrari wanneer bedreigingen reëel worden. ADHD’ers kunnen in milliseconden goede plannen en strategieën creëren, maar ze kunnen zich ook concentreren op gedetailleerde problemen en strategieën via hyperfocus. Een heel nuttige gedragspatroon welke belangrijk is om te overleven.

ADHD’ers reageren anders op prikkels, wat vroeger een normaal patroon was van de jager. De Jagers trokken rond, jaagden op dieren en verzamelde voedsel als noten en fruit. De zintuigen van een jager zijn heel scherp en reageer op alle prikkels, hetgeen ook cruciaal is voor jagers.
Jagers hebben daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de evolutie van de mens.

Circa 10.000 jaar geleden deed de landbouw samenleving zijn intreden. Wat er voor zorgde dat jagers minder nodig waren. Tegenwoordig wordt het ADHD lees Jagers-gedrag dan ook vaak gezien als onwenselijk.
ADHD’ers zijn als Jager succesvoller, dan een niet-AD(H)D-er. Scherp, impulsief, en bewegelijk zijn, samen met snel reageren op prikkels waren allemaal super belangrijk voor de Jager.

Maar ook ruimtelijk inzicht en creativiteit, een talent van het ADHD brein was van belang. Om goed te kunnen jagen, snel te kunnen handelen, prooien te kunnen achtervolgen, fruit en noten te kunnen vinden tussen de planten en de bomen, om afstanden in te kunnen schatten tijdens het jagen en om bijvoorbeeld snel een geïmproviseerde schuilplaats te kunnen bouwen. Allemaal eigenschappen die AD(H)D-ers hebben!

Waarom kinderen met ADHD veel kunnen liegen

Waarom kinderen met ADHD veel kunnen liegen

De meeste kinderen liegen of vermijden af en toe de waarheid te vertellen. Maar bij kinderen met een ADHD brein, vraag je je misschien vaak af: “Waarom lieg je alweer?”

Niet alle kinderen met ADHD vertellen vaak leugens. Sommige zijn zelfs impulsief eerlijk, wat zijn eigen problemen kan veroorzaken. Maar voor degenen die wel liegen, kan het snel een gewoonte worden. Meestal gaan deze leugens over alledaagse dingen zoals werkjes en opdrachten. Kinderen met ADHD worstelen met het starten en plannen van taken. Dus ze doen ze misschien niet en liegen dan en zeggen dat ze het wel deden.
Of ze liegen over een kleine fout, zoals het laten vallen en kapot maken van iets. Zelfs als het duidelijk is dat ze het hebben gedaan, staan ze erop dat ze het niet hebben gedaan.

Waarom zouden ze iets zeggen dat zo duidelijk niet waar is? Ze doen dit veelal om moeilijkheden te ontwijken of niet om hulp te hoeven vragen.
Liegen neemt de druk weg om erachter te komen hoe taken moeten worden uitgevoerd. En voor veel kinderen met ADHD is dat de moeite waard om in de problemen te komen, vooral als ze hieraan gewend zijn.

Waarom kinderen met ADHD liegen?

Als kinderen met ADHD liegen, speelt impulsiviteit vaak een rol. Ze zijn niet altijd in staat om te stoppen en na te denken voordat ze handelen. Dus ze zullen eerder dingen doen waardoor ze in de problemen komen, en dan draaien en erover liegen.

Impulsbeheersing maakt deel uit van een groep vaardigheden die executieve functies worden genoemd. Kinderen met een ADHD brein hebben vaak moeite met deze vaardigheden.
Ze kunnen ook wishful thinking. Sommige kinderen zijn onrealistisch optimistisch. Ze denken dat alles vanzelf op zijn plaats valt.

Als kinderen taken aankunnen en goed werk leveren, is er voor hen minder reden om te liegen. Door kinderen te helpen vaardigheden te ontwikkelen om beter te kunnen plannen, dingen organiseren, focussen en bijhouden wat ze doen. Zullen ze minder de noodzaak voelen om te liegen

De uitdagingen van ADHD kunnen ervoor zorgen dat kinderen zich slecht over zichzelf gaan voelen en hun zelfvertrouwen verliezen. Door ze met empathie te benaderen, kunnen ze hun zelfrespect vergroten en ze een veilig gevoel geven als dingen niet goed gaan. Dat kan het liegen verminderen.

Hoe kun je kinderen die liegen helpen?

 • Vat het liegen niet persoonlijk op
  Probeer te onthouden dat wanneer kinderen met een ADHD brein liegen, ze je meestal niet in de maling nemen of je niet respecteren. Ze kunnen worstelen met het uitvoeren van een reeks taken of met impulsiviteit.
 • Haal het schuldgevoel weg van het liegen
  Vergeef de leugen niet, maar laat zien dat je begrijpt dat iets ertoe heeft geleid. Laat een kind merken dat je begrijpt waarom hij loog en kijk samen wat je kunt doen om dit te voorkomen in de toekomst
 • Zoek uit wat tot de leugen heeft geleid.
  Wat gebeurde er vlak voor de leugen? Praat over wat er is gebeurd en help kinderen te herkennen wat er is misgegaan. Help dan mee te brainstormen over manieren om de volgende keer dingen anders aan te pakken.
 • Vraag niet, maar controleer.
  Neem de kans om te liegen weg door te controleren of ze deden wat ze werd opgedragen, in plaats van het ze te vragen. Als ze iets niet hebben gedaan, vertel dan dat ze dit kunnen aangeven. Vraag of ze hulp nodig hebben.

Lees meer hoe je kinderen met een adhd brein positief kan stimuleren 

bron: Understuud.org

ADHD bij meisjes vaak niet herkend

ADHD bij meisjes vaak niet herkend

Jongens met ADHD, die (her)kent iedereen vaak wel.  Ze zijn druk, aanwezig en kunnen zich moeilijk concentreren. Bij meisjes uit ADHD zich heel anders. Een druk jongetje wordt al snel doorverwezen naar een deskundige, meisjes veel minder.  In 33 tot 50 procent van de gevallen worden symptomen van ADHD bij meisjes niet herkend.  Meisjes die wat meer kletsen of naar buiten staren worden als minder storend ervaren door leerkrachten. Mocht hier echter wel sprake zijn van ADHD en dit onbehandeld blijven, kan dat later tot veel ernstige problemen leiden

Waarin verschillen meisjes van jongens als het gaat om ADHD?

ADHD uit zicht bij meisjes op een aantal punten anders dan bij jongens.

Minder hyperactief

Het belangrijkste symptoom dat wordt geassocieerd met ADHD is hyperactiviteit. Maar in vergelijking met jongens, hebben meisjes met ADHD, over het algemeen veel minder moeite met stilzitten. Ze hebben minder last van friemelen en ook minder drang om continue te moeten bewegen.

Minder impulsief

Meisjes kunnen ook beter hun impulsen onder controle houden. Ze komen minder in de problemen door hun impulsieve gedrag. Ze pakken bijvoorbeeld niet zomaar iets zonder het te vragen.

Het verschil tussen ADHD en ADD is niet enkel de hyperactiviteit 

Concentratieproblemen

Een signaal welke je zowel bij jongens als meisjes ziet zijn concentratieproblemen. Meisjes zijn net zo snel en vaak afgeleid. Het uit zich wel anders, ze zijn meer aan het dagdromen en zijn vaak afgeleid in de klas.

Ze praten heel veel

Kletsen is een favoriete bezigheid van veel kinderen. Meisjes met ADHD praten ontzettend veel en kunnen hier moeilijk mee stoppen. Ze missen signalen en hints van hun omgeving die een gesprek proberen te sturen. Hierdoor is er minder kans voor een ander om aan het woord te komen.

Ze zijn ook vaker geneigd om gesprekken van anderen te onderbreken. Bovendien kunnen ze het niet goed aanvoelen als het niet gepast is om te spreken.

Geïsoleerd gedrag

Meisjes laten vaker geïsoleerd gedrag zien. Voor zowel jongens als meisjes met ADHD kan het moeilijk zijn om vrienden te maken. Voor veel meisjes komt hier een extra uitdaging bij kijken. Vaak wordt van meisjes verwacht dat ze bepaalde sociale vaardigheden hebben. Zoals het zich kunnen inleven in een ander, gevoelens tonen en subtiele sociale hints oppikken. Omdat dit met ADHD lastiger is, kan het zorgen voor sociale problemen.

Emotioneel gevoelig 

Meisjes zijn erg emotioneel en heel gevoelig.  Sterke uiteenlopende emoties en ADHD gaan vaak hand in hand. Meisjes komen dan ook  vaak hypersensitief en extreem emotioneel over ten opzichte van jongens. Dit wordt in de puberteit vaak erger.

Meer over de ondersteuning van een gevoelig kind

Laag zelfbeeld

Meisjes hebben meer last van gevoelens als schaamte en een laag zelfbeeld.  Het kan voorkomen dat een meisje met ADHD zich schaamt voor het feit dat ze zich maar moeilijk kan focussen of opletten. De kans is groot dat ze het zichzelf kwalijk gaat nemen dat ze met bepaalde (sociale) dingen moeite heeft. Dit kan een behoorlijke impact hebben op haar zelfvertrouwen.

Als de klachten van ADHD niet behandeld worden, kunnen meisjes als ze ouder worden sneller last krijgen van andere stoornissen. Denk aan depressies, verslavingen en angststoornissen. Dit kan vooral in de periode van de puberteit ontstaan. Maar ook pas jaren later als volwassen vrouw.

Ook al valt ADHD dus minder op dan bij jongens, het is dus nog steeds belangrijk dat meisjes ook de juiste behandeling krijgen.

Ondersteuning in de ontwikkeling van executieve functie kan meisjes enorm helpen

bron: thehealthy.com