**//sticky ads code//**
10 prachtige eigenschappen van ADHD!

10 prachtige eigenschappen van ADHD!

ADHD is niet altijd gemakkelijk in onze hedendaagse maatschappij. Maar verwar de sterke punten van ADHD niet met symptomen! Het zijn unieke eigenschappen en vaardigheden die een kind creatiever, spontaner, zorgzamer en energieker maken dan wie dan ook. Enkele positieve kanten van ADHD

 1. De onmisbare kracht van ADHD

  Wees trots op de aandachtstekortstoornis ( ADHD of ADD ) en al het out-of-the-box denken, de humor, drive en passie die het met zich meebrengt! 
 2. De gedrevenheid van ADHD

  De kenmerkende hyper focus van ADHD is een serieus voordeel, wanneer je deze aandacht en energie effectief kunt inzetten. Veel wetenschappers, schrijvers en kunstenaars met ADHD hebben een zeer succesvolle carrière, grotendeels vanwege hun vermogen om zich urenlang te kunnen focussen op wat ze doen.
 3. Een sprankelende persoonlijkheid

  Kinderen met ADHD zijn slim, creatief en grappig . Ze houden van lachten en hebben vaak een goed gevoel voor humor.
 4. Vrijgevigheid een mooie positieve kanten van ADHD

  Kinderen met ADHD maken graag andere gelukkig. Dit kan zijn door het delen van een koekje of door een vriendje te troosten
 5. Vindingrijkheid

  ADHD-ers kunnen hun creativiteit op prachtige manieren benutten. Ze kunnen super snel met nieuwe ideeën komen.  Het zijn super brainstormers.
 6. Bereidheid om een ​​risico te nemen

  Een kind met ADHD, doet voor hij denkt, waardoor hij gemakkelijker dan andere kinderen risico’s neemt. Door risico’s te nemen kun je nieuwe dingen ontdekken, innoveren en vernieuwen.
 7. Boeiende gespreksvaardigheden

  Eén ding is zeker, met ADHD is er nooit een stil moment! Het constant racende brein leidt altijd naar nieuwe discussieonderwerpen en vragen. Ongemakkelijke pauzes in het gesprek bestaat vrijwel niet.
 8. Behulpzaam

  Hoewel kinderen vaak worstelen op school of in sociale situaties zonder adequate hulp, staan ​​mensen met ADHD bekend om hun medeleven met anderen en de bereidheid om een ​​handje te helpen.
 9. Doorzettingsvermogen

  Kinderen met ADHD hebben te maken met veel tegenslagen. Toch pakken ze telkens de draad weer op en gaan ze door. Dit vraagt veel doorzettingsvermogen.
 10. Creativiteit een van de positieve kanten van ADHD

  Beroemde mensen met ADHD zijn zanger Justin Timberlake, ondernemer Richard Brandson en cabaretier Jochem Myjer, om nog maar te zwijgen over tientallen anderen! Mensen met ADHD zijn vaak zeer intelligent en creatief. Deze beroemde gezichten bewijzen dat een diagnose je alleen tegenhoudt als je dat toestaat.

Lees meer over misvatting over adhd

5 inzichten die leiden tot een betere omgang met kinderen met ADHD

5 inzichten die leiden tot een betere omgang met kinderen met ADHD

Veel opvoedadviezen vertellen ons dat we gedrag moeten belonen dat je wilt aanmoedigen en dat je gedrag dat je niet wilt moet bestraffen. Vaak is dit een pleister op een onopgelost probleem. Belangrijker is om tot de kern van het uitdagende gedrag van een kind te komen.  
Problemen met het gedrag van kinderen zijn geen teken van ongehoorzaamheid, gebrek aan respect of grofheid. Ze zijn een rode vlag die je per ongeluk negeert. Ze vertellen je dat een kind worstelt om aan de verwachtingen te voldoen, mogelijk vanwege zijn ADHD en dat hij of zij niet weet hoe het verder moet. Bestraffen en belonen van gedrag dat iemand niet kan uitvoeren is ineffectief. 
Dit is het centrale uitgangspunt van het model voor collaboratieve en proactieve oplossingen (CPS) voor het beter omgaan met uitdagend gedrag.  Het is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 

1. Benadruk problemen (en los ze op) in plaats van gedrag (en pas ze aan)

Veelal richten we ons voornamelijk op uitdagend gedrag en hoe dit te stoppen. Wat als je dit gedrag ziet als een signaal – een teken dat een kind communiceert: ‘Ik zit vast. Er zijn verwachtingen waar ik moeite mee heb”  Een uitbarsting is vaak de aanduiding van een probleem, net zoals koorts  duidt op een infectie elders in het lichaam.
Als u koorts behandelt zonder te zoeken naar de aandoening die deze veroorzaakt, is het herstel vaak slechts tijdelijk. Ditzelfde geldt als je gedrag wilt veranderen zonder het onopgeloste probleem te identificeren dat het veroorzaakt. Een uitbarsting zal dan zeker opnieuw gebeuren.

2. Probleemoplossing is samenwerken, niet eenzijdig

Problemen oplossen doe je liever met je kind dan voor hem. Vaak beslissen volwassenen over de oplossing en leggen deze dan op aan een kind, vooral wanneer een kind uitdagend gedrag vertoont dat  moet stoppen.
Werk met je kind als een team samen. Over het algemeen denken kinderen graag mee in oplossingsrichtingen. 

3. Het oplossen van problemen is proactief 

Bij het oplossen van probleemgedrag draait alles om timing. Een interventie mag niet reactief plaatsvinden, in de hitte van het moment. Het moet worden gepland en uitgevoerd voordat de uitbarsting plaatsvindt. Een actieve manier met het omgaan met uitdagend gedrag
Kinderen worden niet zomaar uit het niets boos. De aandacht ligt vaak bij hetgeen wat maakte dat iets gebeurde. Belangrijker is het om antwoord te vinden op de vraag waarom en wanneer heeft een kind problemen. Deze twee vragen kunnen helpen de oorzaak van het probleem te achter halen. 

4. Begrip gaat vooraf aan helpen

Kinderen communiceren op verschillende manieren wanneer ze teleurgesteld of boos zijn.  Kinderen die dit uiten met woorden, huilen of zich terugtrekken ontvangen vaak meer begrip, dan kinderen die beginnen de schreeuwen, schoppen of bijten. 
Uitdagende kinderen zijn uitdagend omdat ze niet over de vaardigheden beschikken om op een niet- uitdagende manier te communiceren .

Toon begrip voor deze reactie en help ze met het leren van vaardigheden om zich anders te uiten.

5. Anders omgaan met uitdagend gedrag 

Alle kinderen willen het goed doen, en dat doen ze als dat lukt.  Als ze het niet goed doen, zit er iets in de weg. 
Het mooiste wat je kun doen voor een kind dat zich ongelukkig voelt, is erachter komen wat hem in de weg staat. Welke vaardigheden moet een kind nog meer ontwikkelen. Wat zijn oplossingen voor zijn probleem. 

Sommige kinderen zijn al zo lang zo veel gecorrigeerd en gestraft dat ze besluiten dat ze het toch nooit goed doen. Laat bovenstaande helpen een kind goed te begeleiden. Onder alle het gedragsuitdagingen van een kind, zit een kind wat het goed wil doen, maar het heel moeilijk heeft om daar te komen.

Top 5 huiswerkfrustraties en oplossingen

Top 5 huiswerkfrustraties en oplossingen

Veel kinderen, en zeker kinderen met ADHD worstelen met huiswerk. Een ieder worstelt op zijn eigen manier. Het ene kind is ongeorganiseerd, de ander stelt het steeds uit of is afgeleid. Welke specifieke huiswerkuitdagingen er ook zijn, hier zijn oplossingen voor die goed werken.  Vaak heeft een kind problemen met zijn executieve functies. Een paar specifieke strategieën die de meest voorkomende huiswerkfrustraties, zoals chaotisch of uitstelgedrag.

Chaotisch

Veel kinderen met ADHD hebben moeite met het verwerken van informatie, wat betekent dat ze moeite hebben met het bijhouden van de opdrachten die ze moeten maken. Hun map met spullen is vaak rommelig. Dit is voor een kind heel frustrerend. Vooral ook als het huiswerk af is, maar vervolgens kwijt is als het moet worden ingeleverd.

De sleutel is om de organisatie als een onderwerp te behandelen. In plaats van huiswerktijd te beginnen met een wiskundeopdracht of een woordenschatlijst, begin met een paar minuten te besteden aan organisatie. Ga met een kind door zijn map heen. Werk samen aan enkele organisatorische strategieën. Als een kind bijvoorbeeld moeite heeft om papieren in een ringband met drie ringen te archiveren, vraag haar dan of ze in plaats daarvan een accordeonmap wil proberen.

Help kinderen die wat chaotisch zijn ook door te zorgen voor dagelijkse routine. Leg ’s avonds alles klaar voor school, zo kan een kind de dag georganiseerd beginnen.

Uitstellen gedrag

Uitstelgedrag is ook veel voorkomend. Kinderen zijn geneigd om huiswerkopdrachten uit te stellen. We gaan er vaak vanuit dat een kind geen zin heeft of niet wil. Maar in veel gevallen wil een kind beginnen maar ze voelen zich overweldigd. De hoeveelheid leerstof lijkt zo groot dat het verlammend werkt.

Om kinderen die uitstelgedrag te helpen, moet je eerst de drempel voor toegang verlagen. Maak het maken van huiswerk zo gemakkelijk dat iedereen het kan. Hier zijn twee hoofdstrategieën:

1. Per taak : Kies een kleine taak die een kind kan doen om aan de slag te gaan. Als er een werkstuk moet worden gemaakt, begin dan met het schrijven van de titelpagina.  Of als het om een wiskundig werkblad gaat met 20 opgave, vraag dan om de eerste twee te voltooien – en neem daarna een korte pauze.

2. Op tijd : Sommige kinderen hebben een timer nodig.  Gebruik bijvoorbeeld 10 minuten,  noem het de “Tolerable 10. Zeg tegen een kind dat hij zich gedurende 10 minuten zo goed mogelijk moet concentreren op zijn huiswerk.  Als de tijd om is, laat hem dan een rondje door de woonkamer lopen of een snelle rekoefening doen.

Of het nu gemotiveerd is door een taak of door de tijd , een kind zal zien dat zodra de drempel voor toegang is verlaagd, het werk niet zo moeilijk is.

Uitstellen kan ook te maken hebben met de grote van de opdrachten.  Als de leerstof in kleine, behapbare stukken wordt gedeeld, creëert dit overzicht en duidelijkheid. Het is dan veel makkelijker om aan iets te beginnen voor een kind als hij de leerstof kan overzien.  Een kind krijgt dan het idee dat het haalbaar is om de taak met succes te doen.

De huiswerkfrustraties: afgeleid

Afleidbaarheid komt in twee vormen: we hebben onze onruststokers en we hebben onze dagdromers. Onrustige kinderen bewegen altijd, heen en weer schommelen in hun stoel, of herhaaldelijk op hun pen klikken of hun haar draaien terwijl ze huiswerk maken. Voor ouders die hen helpen, kan deze constante beweging vervelend en storend worden. Aan de andere kant van het spectrum zijn de dagdromers, die de neiging hebben om een ​​opdracht van 15 minuten te nemen en deze naar een uur of langer te slepen. Simpelweg omdat ze niet gefocust kunnen blijven. Ze beginnen misschien uit het raam te kijken of op de hoek van het papier te krabbelen, in plaats van op de taak te letten.

Onderzoek toont aan dat afleidbare kinderen moeten friemelen om zich te kunnen concentreren. Met andere woorden, hen vertellen “stil te zitten” is in feite contraproductief. Geef ze in plaats daarvan een fidget-speeltje, een klein handobject waarmee je op een niet-storende manier kunt friemelen of een stressbal.

De dagdromer help je door een herinneringssysteem te gebruiken. Vraag een kind hoeveel herinneringen hij denkt nodig te hebben om een ​​opdracht af te maken. Als hij het niet zeker weet, begin dan met drie. Houd je aan dat aantal, wat er ook gebeurt. Wijs de eerste keer zachtjes zijn aandacht op zijn afleiding. Als jij weer afdwaalt, probeer het dan opnieuw: ‘Dit is je tweede herinnering; Ik geef je er nog één.  Als je hem weer ziet wegdromen, complimenteer een kind op wat al wel af is. En geef de laatste herinnering.  Deze strategie haalt het ‘zeurende’ element er uit en maakt een kind bewust van zijn eigen afleidbaarheid.

Je kunt dagdromers ook helpen door een stoptijd in te stellen. Hierdoor kan een kind een einde in zicht zien en zijn eigen tijd daarop afstemmen.

Gehaast

Dan zijn er de kinderen die wild door hun huiswerk rennen, gewoon om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Gehaast en snel huiswerk maken, ongeacht of het goed is. Een kind wil het gewoon zo snel mogelijk doen.

Gebruik bij gehaaste kinderen aangewezen huiswerktijd. Dit is gebaseerd op het uitgangspunt dat kinderen van elk leerjaar een bepaalde hoeveelheid tijd aan huiswerk moeten besteden. Een goede vuistregel is dat kinderen elke avond 10 minuten per klas moeten doorbrengen. Dus een 3e klasser zou ongeveer 30 minuten huiswerk moeten hebben, terwijl een 6e klasser maximaal 60 minuten kan hebben. Als ouder kunnen je stellen, ‘Ongeacht hoeveel huiswerk je ook zegt, je moet elke avond 30 minuten zitten en huiswerk maken. Als je echt niet genoeg te doen hebt, kun je een boek lezen of je wiskundige feiten oefenen’ In de meeste gevallen vermindert deze ingestelde periode de haast, omdat een kind weet dat het hoe dan ook niet in staat zal zijn om na 3 minuten op te staan ​​en Xbox te spelen

Gefrustreerd

Soms maakt huiswerk een kind van streek. Tekorten aan de executieve functies, leer problemen of moeilijke onderwerpen kunnen kinderen van streek maken. Als een kind van streek is kan hij zich minder op zijn huiswerk concentreren.

Als een kind gefrustreerd raakt, is de beste strategie om te stoppen. Een discussie aangaan heeft weinig effect op het moment dat een kind overstuur is. Belangrijk is het gevoel te erkennen, hierdoor kalmeert een kind. Als een kind weer rustig is, kan je opnieuw beginnen.

Als stoppen niet werkt voor een kind, is een andere strategie om het gevoel een naam te geven . Dit is een manier om empathie te oefenen waardoor kinderen het gevoel krijgen dat ze gehoord worden. Laat weten dat je snapt dat het huiswerk allemaal wat veel is.

De waarheid over kleurstoffen en gedrag: wat de wetenschap ons vertelt

De waarheid over kleurstoffen en gedrag: wat de wetenschap ons vertelt

Onderzoek toont aan dat synthetische voedselkleuring invloed heeft op het gedrag van kinderen.  In brits onderzoek kregen kinderen de ene week frisdrank en snoep met kleurstoffen en conserveringsmiddel en de andere week ‘nep’ snoep en frisdrank zonder toevoegingen. Er bleken duidelijke verschillen te zijn. De kinderen waren drukker en hadden minder concentratie. Kleurstoffen en gedrag wat hebben ze met elkaar te maken?
Resultaten laten zien dat de effecten niet alleen bestaan bij kinderen met adhd, maar bij iedereen. De onderzoekers zeggen dat kleurstoffen en conserveringsmiddelen samen leerproblemen kunnen veroorzaken. 

Effecten van kleurstoffen

Prikkelbaarheid. Extreme hyperactiviteit. Explosieve woede. Angst of zelfs moedeloosheid. Als je een piek in ongewenste emoties en gedragingen opmerkt nadat een kind een beker frisdrank op heeft  of een handvol M & M’s heeft gegeten ben je niet de enige. 

Met toenemende mate merken ouders een verband op tussen het gedrag van hun kinderen en hun consumptie van voedsel dat synthetische kleurstoffen bevat. De afgelopen jaren hebben meer dan 2.000 ouders hun zorgen gemeld bij het Centre for Science in the Public Interest (CSPI) , een belangenbehartigingsgroep voor consumenten. 

Veel wetenschappers roepen op om kleurstoffen volledig te verbieden of om een ​​waarschuwingsetiket te vragen over hun effecten op hyperactiviteit om het bewustzijn te vergroten.
Er is voldoende bewijs dat kleurstoffen voor levensmiddelen het gedrag beïnvloeden bij sommige gevoelige kinderen met ADHD en andere kinderen zonder dit label. 

Kleurstoffen voor levensmiddelen voegen geen voedingswaarde toe en dragen op geen enkele manier bij aan de smaak van voedsel. Ze worden verwerkt in voedingsmiddelen die voornamelijk aan kinderen worden verkocht – granen, yoghurt en snacks – om ze aantrekkelijker te maken.

Hoe herken je kleurstoffen?

Kleurstoffen in voeding zijn in principe altijd ongevaarlijk,  anders zijn ze verboden. De toegestane kleurstoffen hebben allemaal een E-nummer. Dit  betekent dat ze zeer goed zijn onderzocht en getest.  Kinderen kunnen last hebben van kleurstoffen die chemisch gemaakt zijn.  Het gaat dan bijna altijd om zogeheten azo-kleurstoffen. Stoffen die niet in de natuur voorkomen

Het gaat om de E-nummers 102, 107, 110, 122, 123, 124, 129, 151, 154, 155 en 180. Die chemische stoffen hebben soms prachtige namen, zoals zonnegeel, amaranth of briljantzwart. Als een van deze stoffen in een voedingsmiddel zit, moet dat op de verpakking staan.

Kleurstoffen verwijderen uit je eetpatroon 

Wil je minder kleurstoffen eten, blijf dan uit de buurt van de meeste verwerkte en verpakte voedingsmiddelen. Het gaat hierbij om dranken zoals frisdrank en sappen. Eet hele voedingsmiddelen aan de rand van de supermarkt. Zoals eieren, melk, kwark, vlees en gevogelte, noten en zaden, vers fruit, groenten en peulvruchten.

Wees ook voorzichtig zijn bij het kopen van ogenschijnlijk ‘gezonde’ voedingsmiddelen, waarvan sommige synthetische kleurstoffen bevatten. Denk aan augurken, gearomatiseerde havermout, slasaus, pindakaas en magnetronpopcorn.  Synthetische kleurstoffen zijn ook te vinden in tandpasta, medicijnen en cosmetica. Lees de productlabels aandachtig als je eten uit een verpakking koopt. 

bron: www.additudemag.com en gezondheidsnet

 

Vergeet die mooie kant van drukke kinderen niet!

Vergeet die mooie kant van drukke kinderen niet!

Elk kind is wel eens druk. Sommige kinderen zijn heel vaak of lijken altijd druk. Ze bewegen voortdurend, hebben altijd van alles te doen, zijn impulsief, snel geprikkeld en helaas ook snel afgeleid. Kinderen lijken geen rem te hebben, hebben altijd haast en soms moeite met luisteren. Ze kunnen niet stoppen met druk doen, ook niet als dat van hen verwacht wordt. We vergeten wel eens hoe leuk drukke kinderen kunnen zijn!

Kinderen die druk zijn

Kinderen die snel zijn afgeleid en zich moeilijk kunnen concentreren, worden vaak druk genoemd. Er wordt vaak gesproken over prikkelgevoelige kinderen. Hun ‘drukke’ gedrag ontstaat meestal door prikkels uit de omgeving; zoals lawaai, veranderingen of andere afleidingen. Elk kind gaat anders met deze prikkels om. De een sluit zich af en droomt wat weg, de ander wordt letterlijk heel druk en moet ontladen door veel te bewegen.

Prikkelgevoelige kinderen krijgen tegenwoordig al snel het stempel ADD of ADHD. Het kan zijn dat het inderdaad hoort bij een van deze concentratiestoornissen, maar het hoeft zeker niet. Naast de negatieve kanten of beter gezegd de belemmeringen, zijn er ook veel positieve kanten, aan drukke kinderen

Positieve eigenschappen van drukke kinderen

 1. Kinderen kunnen intenser van dingen genieten dan de meeste anderen kinderen.
 2. Drukke kinderen zijn vaak heel erg creatief. Ze verzinnen de meest geweldige verhalen en kunnen helemaal opgaan in een spel. Schrijvers, musici, filmmakers, ontwerpers en andere artistieke talenten zijn vaak drukke mensen (en waren dan ook drukke kinderen)
 3. Doen zonder na te denken heeft zo zijn voordelen. Een druk kind loopt niet mee met de massa. En hoe stoer vinden klasgenoten het als hij wel van die hoge duikplank durft te springen.
 4. Kinderen die druk zijn kunnen plezier hebben als geen ander. Ze zijn energiek, vervuld van een krachtig en volhardend streven, wanneer ze een doel willen bereiken.
 5. Het empathisch vermogen van drukke kinderen is vaak sterk ontwikkeld. Het zijn lieve en betrokken vrienden. Ze hebben een grote kracht om zich met andere mensen te verbinden en hebben de capaciteit om dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken.
 6. Drukke kinderen hebben vaak aandacht voor details. Hoe leuk is het als het je kind opvalt dat je iets nieuws aanhebt?
 7. Een druk kind kan als de beste een saai feestje op gang brengen. Als niemand durft te dansen staan zij al vanaf de eerste klanken op de dansvloer
 8. Ze zijn vindingrijk, ze bedenken een oplossing. Doordat ze niet door details worden gehinderd kunnen ze soms heel snel met vernieuwende ideeën komen

 

Hoe kom je deze corona tijd door, als je ADHD hebt?

Hoe kom je deze corona tijd door, als je ADHD hebt?

Thuis blijven, thuis onderwijs, het is moeilijk voor ons allemaal. Maar voor iemand met een ADHD-brein wat verlangt naar stimulatie om te gedijen, kan het nog moeilijker zijn. Wat kun je doen om beter door deze tijd heen te komen?

Mensen met ADHD houden niet altijd van regels, maar de richtlijnen zijn van cruciaal belang – ze zullen je veilig en gezond houden tijdens de pandemie die eindeloos en soms hopeloos aanvoelen .

Stel een schema op en blijf erbij

Ja, deze zelfisolerende tijden voelen misschien aan als een eeuwig weekend. Maar we weten allemaal dat dat het niet is. Zorg dat iedereen op een bepaald moment wakker wordt, gaat douchen en aankleden. Dit helpt in een ieders gemoedstoestand en helpt je in het houden of op nieuw verkrijgen van een ritme. Een ADHD brein, heeft nog meer dan gemiddeld een schema nodig om gedurende dag te functioneren.

Probeer spanningen te voorkomen

Het zijn onzekere tijden. Niemand weet welke gevolgen het coronavirus precies gaat hebben en hoe lang het gaat duren. We zijn met elkaar meer thuis dan gewoonlijk en hebben allemaal onze eigen activiteiten. Dat kan voor spanningen zorgen. Probeer deze spanning zoveel mogelijk tegen te gaan. Bijvoorbeeld door even stoom af te blazen door een rondje te rennen, de trap op en af te lopen. Zorg dat iedereen ook even ruimte heeft voor zich zelf.

Zorg voor dagritme en afwisseling

Kinderen die het naar hun zin hebben zijn gezelliger en luisteren beter. Ritme in de dag biedt rust. Voor iedereen is het goed te weten wat je kunt verwachten. Er zijn via sociale media veel initiatieven die ouders helpen bij het indelen van de dag.

Zorg voor een indeling van (school)werk, beweeg-, rust-, leer en beeldschermmomenten. Plan de dag niet helemaal vol. Kinderen zijn creatief en gewend om zichzelf na schooltijd en in het weekeind te vermaken. Houd voldoende tijd vrij voor zelfstandig spelen of een spontaan plan. En de anti-verveelactiviteiten die jullie hebben afgesproken heb je achter de hand voor als het nodig is. Kijk ook of je met elkaar taken kan doen in het huishouden, zoals samen koken, schoonmaken of de was opvouwen. Het helpt vaak als daar vaste momenten voor zijn.

Maak onderscheid tussen school en vrije tijd

Zorg zoveel mogelijk voor een duidelijke scheiding tussen: werktijd, schooltijd, leuke tijd met de kinderen en tijd voor jezelf. Als je alles tegelijkertijd probeert te doen, doe je eigenlijk iedereen tekort. En wordt niemand hier echt gelukkig van. Een heldere scheiding tussen werktijd en vrije tijd kan zorgen voor rust.