ADD of gewoon dromerig? Hoe helpt je een kind

ADD of gewoon dromerig? Hoe helpt je een kind

Is jouw kind een echte dromer? Kan hij zich vaak moeilijk tot een taak zetten? Lijkt hij afwezig en gaat hij opruim opdrachten graag uit de weg. Dit kan duiden op ADD. Wat betekent dit en hoe kun je een kind helpen.

Kinderen met ADD verwerken informatie, indrukken en emoties trager dan anderen. Ze  hebben een slecht werk of korte termijn geheugen. De vertraging is dermate klein dat ADD op school niet opvalt. Het leer, werk en prestatievermogen is vaak wel wisselvallig. Het lange termijn geheugen van deze kinderen werkt wel goed. Plannen, organiseren en opruimen is lastig door het ontbreken van overzicht in het nu.
Kinderen met ADD zijn dan ook vaak slordig en hebben moeite om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Concentratie

ADD kan je zien als een gat tussen het vermogen en het uiteindelijk presteren, tussen waar je toe in staat bent en wat je uiteindelijk bereikt. Kinderen hebben last van een concentratieproblemen. Ze zijn dromerig, hebben veel gedachten en ze hebben moeite om de aandacht vast te houden. Ze zijn snel afgeleid en chaotisch. Dit brengt enorm veel creativiteit en veelzijdigheid met zich mee. Belangrijke taken worden pas op het allerlaatste moment gedaan, veel dingen komen niet af en ze komen vaak te laat. ADDers hebben alle dagen het gevoel dat zij zich moeilijk tot een taak kunnen zetten, ze stellen veel dingen uit tot de volgende dag en ze zijn langdurig inactief.

Hyperfocus

Hyperfocus is een bekend verschijnsel bij kinderen met ADD. Als een kind met ADD iets echt super leuk vindt, komt de dopamine toevoer op gang en kan hij zich wel concentreren. Zo erg zelfs dat hij moeite heeft het onderwerp los te laten

Energie

De doorgaande snelweg van gedachten, ideeën  en gemoedswisselingen worden veroorzaakt door een kleine chemische onbalans in de hersenen. Hierdoor zijn kinderen soms wat traag in reactie, door extra inspanning valt dit vaak minder op. Kinderen lopen hierdoor als het ware constant op hun tenen. Wat een gebrek aan energie en emotionele wisselingen met zich mee kan brengen.

Kinderen met ADD hebben vooral moeite met het plannen en organiseren van taken. Het kind komt moeilijk op gang met het uitvoeren van de taak.
Kinderen met ADHD hebben last van hyperactiviteit. Kinderen met ADD hebben dat ook, alleen zie je dat niet terug in hun gedrag . Die hyperactiviteit zit in hun hoofd. Omdat alles zoveel energie kost zijn kinderen met ADD snel moe en kunnen moeilijk in slaap komen.

Tips voor het omgaan met een kind met ADD

 • Zorg dat er duidelijke (huis)regels voor het kind zijn.
 • Probeer de vaste dingen thuis altijd te laten plaatsvinden op een vast tijdstip en in een vaste volgorde.
 • Geef korte en duidelijke opdrachten, zodat het voor het kind te overzien is.
 • Zorg voor regelmaat en structuur in het leven van een kind.
 • Maak gebruik van humor als een kind weer eens iets vergeet. Boos worden heeft geen zin. Realiseer je: het is vervelend dat je kind vaak dingen vergeet, maar we hebben allemaal wel iets waar we niet zo goed in zijn.
 • Geef een kind de ruimte om zelf creatief bezig te zijn en zich terug te trekken op zijn eigen plekje als het daar behoefte aan heeft.
 • Praat rustig en met zachte stem.
 • Train een kind om zich concentreren op de momenten dat het echt nodig is. Dit kun je onder andere doen door bij belangrijke dingen vooraf aan te geven dat het belangrijk is.
 • Geef een kind de ruimte om dingen rustig te verwerken en verwacht niet direct een reactie.
 • Stel je verwachtingen bij. Wanneer je weet dat concentreren lastig is voor een kind, verzin dan andere activiteiten waar een kind wel goed in is. Dit kan bijvoorbeeld iets zijn waar veel bij bewogen wordt, zoals dansen of sporten.
Wat is ADD?

Wat is ADD?

ADD wordt, anders dan ADHD, niet zo snel opgemerkt bij een kind. Kinderen met ADD zijn over het algemeen juist rustig. Ze leiden andere kinderen niet af en zorgen niet voor drukte in de klas. Wat bij ADHD juist wel zo is. Kinderen met ADD ondervinden wel problemen op school, onder andere door een verminderd concentratievermogen, hierdoor hebben ze vaak moeite met leren. Wat is ADD nu eigenlijk precies?

Wat is ADD?

Bij ADD is er sprake van een dopamine tekort en een verlaagde hersenactiviteit.  Dit zorgt ervoor dat kinderen moeilijk tot activiteit kunt komen. Gezonde voeding en beweging zijn daarom belangrijk om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.

Dopamine verhogende activiteiten, alles was leuk is, verhoogt de concentratie. Om deze reden kan een kind zich vaak wel goed concentreren als hij bezig is met zijn talenten.
Door de behoefte aan het analyseren, ontladen en ontspannen, vallen kinderen met ADDer meestal pas laat in slaap. Het kost meer tijd om het grote aantal opgedane indrukken, belevingen en gedachten te verwerken.

De kernmerken van ADD zijn dingen die iedereen wel vertoont.  Dit maakt het zo lastig om ADD te herkennen. Denk aan dagdromen, niet opletten, niet opruimen, spullen kwijtraken, onzeker zijn, te laat komen. Het verschil zit ‘m in de intensiteit, consistentie en frequentie.

Kenmerken van ADD

 • Ze hebben meer dan gemiddeld moeite om aan het werk te gaan
 • Ze slagen er niet in de aandacht bij de taak te houden, behalve als ze deze heel interessant vinden Dit hebben uiteraard meer kinderen, maar een kind met ADD heeft dat veel
 • Schrijven huiswerk niet in  hun agenda (of schrijven het wel op maar kijken er nooit meer naar).
 • Stellen alles uit tot het laatste moment.
 • Ze zijn ongeorganiseerd en chaotisch.
 • Zijn vaak dromerig (ADD: Alle Dagen Dromerig)
 • Hyperfocus: ze kunnen volledig opgaan in dat wat hen bezighoudt
 • Denken vaak ver vooruit en weten dan niet wat er nu aan de orde is.
 • Geven te weinig aandacht aan details.
 • Lijken niet te luisteren, zelfs als ze rechtstreeks aangesproken worden.
 • Volgen aanwijzingen niet goed op.
 • Zijn vaak dingen kwijt.
 • Deze kinderen komen vaak te laat.
 • Ze worden makkelijk afgeleid door prikkels uit de omgeving, maar ook door hun eigen gedachten.
 • Ze kunnen vaak niet vertellen wat er net geleerd is, ook al weten ze het wel.
 • In hun gedachten zijn ze vaak met twee of meer dingen tegelijk bezig.
 • Lijken dus rustig, maar hebben last van “chaos” in het hoofd;
 • Reageren vaak met “vertraging” op een prikkel van buitenaf. De informatie komt wel binnen, maar de prikkelverwerking duurt langer.
 • Moeite met het “produceren” van werk. Ze snappen de leerstof wel, maar krijgen het niet op papier.
 • Moeite met het sociale gebeuren in de klas. Ze hebben vaak weinig vrienden.
 • Moeite met overzicht houden tijdens balsporten.
 • Lijken vaak passief en inactief.
 • Ze zijn vaak vergeetachtig bij dagelijkse activiteiten.
 • Kinderen met ADD hebben vaker dyslexie en/of dyscalculie.
 • Kinderen met ADD staan meestal niet graag in het middelpunt van de belangstelling.

Positieve kant van ADD

Het hebben van ADD is niet alleen maar vervelend. Er zitten ook positieve kanten aan

 • Ze zijn uitgerust met extra concentratievermogen bij interesse (hyperfocus).
 • Vaak zijn ze fantasierijk, met een groot voorstellingsvermogen.
 • Deze kinderen hebben vaak een creatief talent (acteren, zingen, schrijven, tekenen, enz.)
 • Ze zijn over het algemeen heel handig.
 • Hebben vaak veel humor.
 • Ze zijn perfectionistisch.
 • Ze denken vaak ver voor uit.
 • Vaak hebben ze een groot probleemoplossend vermogen.
 • Zijn creatief, denken “out of the box.”
 • Ze zijn gevoelig, emotioneel en betrokken.
 • Ze willen graag maximale resultaten leveren.
 • Lijken rustig (in gedrag, niet in hun hoofd).
 • Ze bezitten een groot inlevingsvermogen.
 • Ze zijn vaak veelzijdig.
 • Beschikken over veel doorzettingsvermogen