ADHD bij Tieners | Hoe ADHD verandert tijdens de puberteit

ADHD bij Tieners | Hoe ADHD verandert tijdens de puberteit

Tieners hebben allemaal te maken met groepsdruk, schoolverwachtingen en veranderingen in hun lichaam en emoties, maar jongeren met ADHD hebben nog meer uitdagingen. Ontdek hoe de symptomen veranderen tijdens de puberteit, de grote risico’s voor tieners met ADHD, belangrijke problemen waar ze tegenaan lopen en manieren waarop ouders kunnen helpen.

ADHD-symptomen bij tieners

Hoewel de symptomen variëren, afhankelijk van het ADHD-subtype (onoplettend, hyperactief/impulsief of gecombineerd), ervaren tieners met ADHD vaak enkele of alle van de volgende symptomen meer dan hun leeftijdsgenoten:

 • Afleidbaarheid en gebrek aan focus: Ze vinden het moeilijk om zich op één taak te concentreren.
 • Desorganisatie en vergeetachtigheid: Ze verliezen vaak spullen en vergeten afspraken.
 • Zelfgericht gedrag: Ze hebben moeite met het inleven in anderen.
 • Hyperactiviteit en friemelen: Ze zijn constant in beweging en friemelen veel.
 • Verhoogde emotionaliteit en afwijzingsgevoelige dysforie: Ze reageren vaak emotioneel heftig en zijn gevoelig voor afwijzing.
 • Impulsiviteit en slechte Besluitvorming: Ze handelen zonder na te denken over de gevolgen.
 • Slechte concentratie en moeite met het afronden van taken: Ze hebben moeite om projecten of huiswerk af te maken.

ADHD bij Tieners: Chronisch, niet constant

Hoewel deze symptomen chronisch zijn, hebben tieners met ADHD vaak enkele activiteiten waarbij ze geen moeite hebben met hun uitvoerende functies. Dit kan bijvoorbeeld het spelen van een favoriete sport of videogame zijn, of het maken van kunst of muziek. Dit leidt soms tot de misvatting dat ADHD een gebrek aan wilskracht is, terwijl het eigenlijk een manier is waarom hun hersenen werken.

Verergering van ADHD-symptomen tijdens de puberteit

De tienerjaren zijn moeilijk voor zowel tieners als hun ouders. Zelfs tieners zonder ADHD hebben te maken met groepsdruk, schoolverwachtingen en emotionele en lichamelijke veranderingen. Voor tieners met ADHD worden deze problemen vaak erger tijdens de puberteit.

Door de hogere eisen op school moeten ze meer moeite doen om georganiseerd en gefocust te blijven, wat voor tieners met ADHD extra zwaar is. Hun behoefte aan zelfstandigheid kan ook leiden tot impulsief en soms gevaarlijk gedrag. Ze krijgen te maken met belangrijke nieuwe ervaringen zoals leren autorijden, seksuele activiteiten, experimenteren met drugs en alcohol, en het maken van nieuwe vrienden en relaties.

Neurologische vertragingen en uitvoerende functies

Veel problemen die tieners met ADHD hebben, thuis, op school en met vrienden, komen door vertragingen in hun hersenontwikkelin. ADHD beïnvloedt hun vermogen om goed te plannen, zich te concentreren en hun gedrag te controleren. Hierdoor vinden ze het moeilijker om doelen te stellen en te bereiken, en om hun verlangens in balans te brengen met hun verantwoordelijkheden. Dit belemmert de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden zoals:

 • Reacties stoppen als de situatie verandert
 • Informatie onthouden en gebruiken
 • Emoties beheersen
 • Aanpassen aan veranderingen
 • Langdurig aandacht houden
 • Met taken beginnen
 • Taken plannen en organiseren
 • Tijd goed beheren
 • Doorgaan met een taak, zelfs als het moeilijk is
 • Begrijpen hoe ze denken en leren

Normaal gesproken ontwikkelen deze belangrijke vaardigheden zich volledig in de vroege twintiger jaren. Voor tieners met ADHD duurt dit vaak 3 tot 5 jaar langer. Hierdoor worden ze vaak verkeerd begrepen en onterecht gezien als lui of opstandig.

Tieners met ADHD lopen vaak achter op hun leeftijdsgenoten als het gaat om emotionele volwassenheid. Deskundigen zeggen dat iemand met ADHD pas rond hun midden tot eind 30 de emotionele volwassenheid bereikt van een 21-jarige zonder ADHD. Dit komt door vertragingen in de ontwikkeling van de hersenen.

Met begrip, geduld en gerichte strategieën kunnen ouders en verzorgers hun tieners met ADHD helpen de uitdagingen van de adolescentie te overwinnen en een gezond en evenwichtig leven te leiden.

Wat zijn de grootste risico’s voor tieners met ADHD?

Tieners maken soms minder goede beslissingen, en voor tieners met ADHD zijn de risico’s nog groter. Ze hebben meer kans op drugsgebruik, schooluitval, en onverstandig internet- en social mediagebruik. Door de populariteit van vapen zijn er ook zorgen over nicotine en marihuana, die hun hersenen extra kunnen beschadigen.

ADHD-impulsiviteit, versterkt door groepsdruk en soms het niet innemen van medicatie, kan tieners ertoe brengen zeer onverstandige en zelfs gevaarlijke beslissingen nemen. Onderzoek toont aan dat langdurig gebruik van ADHD-medicatie dit risico kan verminderen. Dit geldt uiteraard niet voor iedereen, maar het is iets om te overwegen bij het bespreken van medicatie.

Hoe kan ik mijn tiener met ADHD helpen?

Tieners met ADHD ervaren vaker afwijzing, frustratie en isolatie dan hun leeftijdsgenoten. Deze frustraties uiten zich vaak thuis, wat van ouders extra geduld vraagt. Het is belangrijk om te onthouden dat tieners met ADHD steun nodig hebben, geen kritiek.

In plaats van te proberen hun gedrag te veranderen, kunnen ouders beter focussen op het aanleren van uitvoerende functies. Dit begint met het accepteren van de ontwikkelingsrealiteit van hun tiener. Hersenchemie verandert sterk tijdens de puberteit, wat emotionele onrust veroorzaakt. Gedachten en copingstrategieën kunnen dagelijks wisselen.

Succes begint met realistische doelen. Zelfs met schoolondersteuning en de juiste coaching zullen de meeste tieners soms moeite hebben. Onrealistische verwachtingen leiden snel tot teleurstelling.

Deskundigen adviseren ouders het volgende:

 • Leer levensvaardigheden geleidelijk aan: Neem kleine stapjes terug en leer vaardigheden bewust, stap voor stap.
 • Blijf op de hoogte van het schema van uw kind: Weet waar uw tiener is en met wie. Maak duidelijke regels en consequenties.
 • Help uw tiener om hulp te vragen: Laat zien dat om advies vragen een teken van volwassenheid is.
 • Vermijd overreacties: Begrijp dat het neurologische systeem van tieners met ADHD vertraagd is. Blijf betrokken en weet dat fouten een deel van het proces zijn.

 

 

Meisjes met ADHD en hun sociale strijd

Meisjes met ADHD en hun sociale strijd

Meisjes met ADHD kunnen zich soms behoorlijk schamen voor de moeilijkheden waar ze tegen aanlopen. Ze worden overweldigd door de frustratie of angst voor mogelijke negatieve gevolgen. Veel meisjes en adhd zullen er alles aan doen om te voorkomen dat ze vrienden en familie teleurstellen. Vaak wordt de worsteling en de strijd om het sociaal allemaal “goed te doen” niet gezien.  Dit kan grote negatieve gevolgen hebben voor hun ontwikkeling, hun sociale relaties en gevoel van eigenwaarde.

Meisjes en ADHD

ADHD bij meisjes wordt vaak over het hoofd gezien of niet als zodanig herkend. Een ADHD brein wordt drie keer meer gesignaleerd bij jongens dan bij meisjes. Dit komt grotendeels doordat kenmerken van  ADHD er bij meisjes anders uitzien. Je moet hierbij denken aan dagdromen in de klas, verlegenheid, perfectionisme, zich angstig of verdrietig voelen, vergeetachtigheid, emotionele ontregeling en soms moeite om vrienden te behouden.

Meisjes vertonen meer tekenen van angst- en stemmingsstoornissen dan jongens, en bij meisjes wordt vaak pas op latere leeftijd het ADHD brein herkend.  Ze ervaren vaak afwijzingen door leeftijdsgenoten. Sociale contacten zijn over het algemeen voor meisjes zeer belangrijk voor hun  welbevinden. In tegenstelling tot bij jongens waar hun prestaties veel belangrijker zijn.

Hoe herken je ADHD bij meisjes

Sociale contacten

Wanneer meisjes met een ADHD brein, signalen missen,  kan de omgang met andere moeizaam gaan. Ze maken minder makkelijk vrienden en het is soms lastig om vriendschappen goed te onderhouden. Ze willen verbinding maken, maar weten vaak niet goed hoe. Ze worstelen misschien met vergeetachtigheid en hebben moeite met luisteren. Hun uitdagingen om zich goed te uiten en emoties onder controle te houden helpt daar niet bij. Hoewel sommige meisjes met ADHD erg sociaal georiënteerd zijn, hebben ze grotere kans om buiten de groep te vallen.

Vaker wel dan niet lijden meisjes met een ADHD  brein in stilte en vertonen ze minder uiterlijke symptomen van hun worstelingen. Leraren en ouders kunnen hun ADHD missen omdat meisjes onder de radar vliegen en niet de aandacht op zichzelf vestigen.

Meisjes en ADHD | Schaamte

Schaamte is een enorme strijd voor meisjes en ADHD. Ze schamen zich voor hun moeilijkheden.  Ze worden overweldigd door frustratie en angst voor mogelijke negatieve gevolgen op school, thuis of bij vrienden. Het is voor hun moeilijk om met teleurstellingen om te gaan. Ze willen dit dan ook zoveel mogelijk voorkomen. Dit kan voor behoorlijk wat stress zorgen. Meisjes vinden het vaak moeilijk om hulp te vragen en hebben de neiging om te verbergen wat er aan de hand is.
Ze hebben vaak moeite met groepsopdrachten en zijn bang om te worden uitgelachen als ze iets fout zeggen of doen.

Meisjes met een ADHD brein zijn over het algemeen minder populair bij hun leeftijdsgenoten. Ze vinden het moeilijk om deel te nemen aan groepen en te socializen waardoor zij zich terugtrekken.

Sociale leven

Door hun gevoeligheid voor afwijzing (afwijzingsgevoelige dysforie) hebben meisjes met een ADHD brein, de neiging om een ​​laag zelfbeeld te hebben. Ze nemen dingen persoonlijk op en herstellen langzamer van kwetsende interacties. Als zodanig lopen ze een hoger risico op eetstoornissen en zelfbeschadigend gedrag. Let daarom op waarschuwingssignalen , zoals isolatie, verlegenheid en meedogenloos perfectionisme.

Help een meisje te leren hoe ze zich kan concentreren op sociale signalen, deze kunnen herkennen en passend te reageren. Vaak is het zelfrespect van meisjes en vrouwen met ADHD verbonden met sociale relaties. Oefen met haar wat je moet of kan doen, wat je moet zeggen en hoe je iets moet zeggen. Als ze bijvoorbeeld een uitleg of vraag niet begrepen hebben, en ze graag de vraag of uitleg nog een keer willen horen. Wat kun je dan zeggen, hoe stel je zo’n vraag? Hoe lang wacht je op reacties?

Leer een kind  dat er verschillende soorten vriendschappen zijn. Er zijn kennissen, vrienden en beste vrienden. Hoe ziet een vriend eruit? Wat doet een vriend? Een kennis? Dit zal haar helpen gemakkelijker in sociale kringen te manoeuvreren.

Beheer je eigen frustraties en kom met mededogen, vriendelijkheid en begrip. Veel ouders van kinderen met ADHD hebben ook ervaring met of leven met ADHD. Kinderen met ADHD hebben allemaal unieke hersens: help meisjes om die van hen te omarmen!

Meisjes met adhd begrijpen

Vecht, vlucht, verstijf… of fop?

Vecht, vlucht, verstijf… of fop?

Wat als de leugens van je kind geen teken zijn van slecht karakter of gebrek aan respect? Wat als zijn verzinsels eigenlijk een manier zijn om zichzelf te beschermen, vooral omdat hij moeite heeft met zelfbeheersing, emotionele regulatie, geheugen en aandacht?
Als mensen geconfronteerd worden met gevaar of stress, reageert hun brein automatisch om zichzelf te beschermen. Dit wordt vaak de “Fight or Flight” reactie genoemd. Recentelijk heeft de psychologie hier “freeze” aan toegevoegd, wat betekent dat iemand verstijft van angst.
Tegenwoordig zien psychologen een vierde reactie, vooral bij kinderen en volwassenen met ADHD: “foppen” ofwel verzinnen. Dit betekent dat iemand gaat liegen om zichzelf te beschermen.

Waarom liegen mensen met ADHD?

Het limbisch systeem in de hersenen verwerkt veel informatie en reageert op gevaar door het lichaam klaar te maken om te vechten, te vluchten of te bevriezen. Dit gebeurt door adrenaline en het stresshormoon cortisol vrij te geven. Maar onze hersenen hebben ook de neocortex, die ons helpt om complexe gedachten en taal te gebruiken. Hierdoor kunnen we ook verzinnen om ons te verdedigen.

Mensen met ADHD hebben vaak moeite met uitvoerende functies zoals zelfbeheersing, emotionele regulatie, geheugen en aandacht. Dit kan ervoor zorgen dat ze gaan liegen in stressvolle situaties.

Hoe beschermt liegen?

Liegen kan op verschillende manieren beschermen:

 1. Bescherming tegen teleurstelling: Een kind kan verzinnen om te voorkomen dat een ouder, leraar of coach teleurgesteld raakt.
 2. Afleiden van boosheid: Door te liegen kan een kind proberen de boosheid van anderen en de daaruit voortvloeiende straf te vermijden.
 3. Tijd winnen: Soms verzint iemand iets om tijd te winnen als hij informatie mist of als de waarheid niet acceptabel is voor de persoon die als bedreiging wordt gezien.
 4. Zelfbescherming: Liegen kan helpen om zelfvertrouwen en eigenwaarde te behouden, vooral als iemand zich schaamt voor een fout.

Voorbeelden van liegen

Een kind kan liegen om vragen over huiswerk te ontwijken. “Ik ben bijna klaar met mijn werkstuk. Ik hoef alleen nog de bron vermelding toe te voegen.” In werkelijkheid is hij  nauwelijks begonnen aan zijn werkstuk. Liegen biedt tijdelijke verlichting van angst of schaamte.

Ook kan iemand tegen zichzelf liegen om een moeilijke taak uit te stellen. Bijvoorbeeld, in plaats van een ingewikkelde taak af te maken, kiest hij ervoor iets leuks te doen.

Hoe kunnen we helpen?

Om kinderen met ADHD te ondersteunen bij het omgaan met liegen, kunnen ouders (en leraren)  verschillende strategieën toepassen:

 1. Gebruik metacognitieve vragen: Stel vragen die het kind helpen nadenken over hun eigen gedachten en gedrag, en ondersteun ze bij het veranderen van hun reacties.
 2. Creëer tijdruimte: Help het kind om tijd te nemen en niet overweldigd te raken door druk.
 3. Verantwoordingsmogelijkheden: Zorg voor regelmatige momenten waarop het kind verantwoording moet afleggen om zelfcontrole en evaluatie te bevorderen.
 4. Zoek hulp vroegtijdig: Moedig het kind aan om vroeg in een probleem hulp of advies te vragen, bijvoorbeeld van een verantwoordingspartner.
 5. Wees nieuwsgierig in plaats van veroordelend: Gebruik open vragen om te begrijpen waar het kind bang voor is. “Is er iets waar je je zorgen over maakt?”

Onze hersenen hebben zich ontwikkeld om ons te beschermen tegen gevaar. Voor mensen met ADHD kan dit betekenen dat ze kunnen gaan liegen om met stress om te gaan. Door een psychologische benadering te gebruiken, kunnen ouders en leraren leugens zien als een neurologische reactie en een teken van een laag zelfbeeld, in plaats van een karakterfout.

Anders leren en denken oorzaak van leesproblemen!

Anders leren en denken oorzaak van leesproblemen!

Leesproblemen zijn problemen die een kind ervaart tijdens de ontwikkeling van het leren lezen.  Een kind kan om verschillende redenen moeite hebben met lezen. Niet alle kinderen ontwikkelen vaardigheden op dezelfde tijdlijn. Dus in sommige gevallen is het een kwestie van een inhaalslag maken.  Leesproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door verschillen in hoe de hersenen zich ontwikkelen en functioneren. Deze verschillen in leren en denken gaan niet weg. Maar met de juiste ondersteuning kunnen kinderen grote vooruitgang boeken bij het lezen.

Hoe dyslexie het lezen kan beïnvloeden

Dyslexie is een veel voorkomend leerverschil dat lezen moeilijk maakt. Het kan ook problemen veroorzaken met andere vaardigheden, zoals spelling, schrijven en rekenen.  Kinderen met dyslexie worstelen met decodering . Dit betekent dat ze moeite hebben met het verbinden van lettersymbolen met de geluiden die ze maken. En dat maakt het voor hen moeilijk om vloeiend en nauwkeurig te lezen.
Dyslexie kan ook van invloed zijn op begrijpend lezen.  Een kind heeft moeite om vragen over de tekst die hij heeft gelezen te beantwoorden.

Lees meer over signalen die duiden op dyslexie . En  wanneer je een dyslexietest kunt doen?

Hoe ADHD het lezen kan beïnvloeden

Kinderen kunnen moeite hebben om zich te focussen door hun ADHD brein, met als gevolg leesproblemen. Dit kan vaak zorgen voor problemen met zelfbeheersing, organisatie en andere vaardigheden die de uitvoerende functies worden genoemd. Een belangrijke vaardigheid die ADHD beïnvloedt, is het werkgeheugen. Dit is de mogelijkheid om informatie vast te houden en later te gebruiken.
Problemen met het werkgeheugen kunnen het moeilijk maken voor kinderen om iets te onthouden dat ze net hebben gelezen. Terwijl kinderen werken aan het ontcijferen van één woord, kunnen ze uit het oog verliezen wat eraan voorafging. Dat kan zijn tol eisen bij begrijpend lezen.

Hoe een langzame verwerkingssnelheid voor leesproblemen kan zorgen

Een lage verwerkingssnelheid betekent dat een kind langer nodig heeft om te reageren op informatie.  Veel kinderen met een ADHD- en dyslexie brein hebben dit, maar dit kan ook op zichzelf staan. Net als andere verschillen in leren en denken, heeft het niets te maken met hoe slim kinderen zijn. In plaats daarvan gaat het erom hoe snel ze informatie verwerken.

Kinderen met een lage verwerkingssnelheid hebben vaak meer tijd nodig om woorden en leesregels toe te passen en zo betekenis te geven aan teksten. Kinderen kunnen moeite hebben met het begrijpen van verhalen omdat ze vastlopen in de tekst. En dat kan lezen frustrerend maken.

Wees je ervan bewust dat een “goede lezer” niet per se een snelle lezer hoeft te zijn. Er zijn veel redenen waarom kinderen langzaam lezen . Als je weet waarom een kind langzaam leest, kun je manieren vinden om lezen leuk en minder frustrerend te maken.

Dit zijn enkele van de meest voorkomende leer- en denkverschillen die problemen kunnen veroorzaken bij het lezen. Maar ze zijn niet de enige. Kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met sociale vaardigheden, kunnen moeite hebben om de ‘grotere boodschap’ te vinden in wat ze lezen. Ze kunnen teksten te letterlijk nemen en geen humor of emotie vatten.
Ongeacht de oorzaak van de leesproblemen van een kind, zijn er verschillende manieren om een kind te helpen. Zoek naar boeken die passen bij het leesniveau van een kind. Oudere kinderen houden misschien van graphic novels , waardoor lezen leuker en toegankelijker wordt.

Herhaling maakt lui! Hoe wordt het geheugen wel optimaal benut!

Herhaling maakt lui! Hoe wordt het geheugen wel optimaal benut!

Als we nieuwe dingen meemaken, zorgt een feedbacksysteem in ons brein er voor dat we die opmerken. Dingen die bekend zijn registeren we op zo’n moment ook bewuster en onthouden beter. Dit gegeven kan ook in het onderwijs ontzettend goed van pas komen. Door de hersenen van kinderen te verrassen, maken we ze actiever en onthouden kinderen dingen beter! Een simpele geheugentechnieken.

Hoe werkt deze geheugentechnieken?

Je weet het misschien nog van vroeger. Elke dag fiets je dezelfde route naar school met je moeder, met dezelfde fiets, over dezelfde weg, langs dezelfde huizen. Het is een routine en je bent je niet eens bewust meer van de route. Op een ochtend steken er plotseling drie vrolijke clowns de weg over en je kunt ze met een snelle beweging en door te remmen maar net ontwijken. De clowns hebben gekleurde ballonnen in hun hand en lopen naar de winkels aan de overkant van de weg.
Je zegt de clowns gedag en staat hijgend stil, dat ging maar net goed!

Deze ochtend zul je je blijven herinneren. Het beeld van de clowns op de weg en de schrik van het remmen was een bijzondere ervaring. Iets wat je nog niet eerder had meegemaakt. Je kunt je later nog precies herinneren dat het toen hard waaide en dat je moeder haar blauw jas aanhad. Van alle andere ochtenden herinner je vrij weinig tot niks. Door de verrassend gebeurtenis werden je hersenen alert en registreerden veel details.

Bijzonder maken

Door informatie opvallend en bijzonder te maken, wordt het brein van kinderen wakker.
Een kind denkt, iets nieuws, leuk en interessant. Het brein van een kind registreert meteen de nieuwe informatie en koppelt deze informatie aan al opgeslagen informatie in zijn geheugen. Ze kunnen lesstof dan beter en sneller onthouden. Denk maar aan de clowns uit het voorbeeld.

Door het gebruik van associaties en beelden kun je gewone informatie opeens opvallend en dus betekenisvol maken.

Vergeet je altijd de naam van mensen, probeer je dan eens bij het kennismaken,  zo’n persoon voor te stellen met een lange grijze baard of met olifantenoren. Je zult merken dat de naam beter beklijft…  Je maakt het bijzonder. Daardoor schiet de naam direct naar het langetermijngeheugen.

Het bijzonder maken van lesstof door associaties en beelden te gebruiken sluit goed aan bij de informatieverwerking van de beelddenkers die associatief denken en daardoor snel wegdromen.

Onderzoeken van zowel Het Instituut voor Cognitieve Neurologie van de Otto von Guericke-Universiteit in Maagdenburg als The London University College in Londen geven aan dat het herhalen van leerstof pas zinvol is als we de hersenen eerst iets bijzonders aanbieden waardoor deze wakker worden en alerter reageren. Dit heeft direct te maken met de Hippocampus, een onderdeel in onze hersenen dat een rol speelt bij het opslaan van informatie in het langetermijngeheugen en het weer terughalen van informatie naar het kortetermijngeheugen.

Hoe werkt het?

De Hippocampus vergelijkt binnenkomende informatie met de al opgeslagen informatie. Als de binnenkomende informatie verschilt van de reeds opgeslagen informatie, geeft de Hippocampus een signaal aan het deel van de hersenen dat Dopamine aanmaakt, waarna ze via zenuwvezels dit terug melden aan de Hippocampus. Veel dopamine laat het geheugen effectiever werken.

Succesvol leren door bewegen

Herhalen maakt `lui`

Deze nieuwste ontdekkingen kunnen het lesgeven effectiever maken. Immers: door een les te beginnen met herhalen wat al geleerd is, maak je de hersenen lui. De Hippocampus denkt: Dat weet ik al!. Er wordt geen signaal gegeven, waardoor er minder Dopamine wordt aangemaakt. Resultaat is dat de nieuwe informatie die de leerkracht die les aanbiedt, minder goed binnenkomt bij leerlingen.

Iets verrassends werkt als geheugentechnieken

Begin de les dus eens met iets verrassends. Een gekke hoed, een mop, beweging… iets wat kinderen niet verwachten. De Hippocampus wordt alert: hier gebeurt iets bijzonders! Deze geheugentechnieken zetten de hersenen aan het werk, er wordt extra Dopamine aangemaakt, waardoor de verbindingen tussen de zenuwcellen worden versterkt en nieuwe informatie beter wordt opgenomen. De les wordt zo een stuk effectiever en leuker.

Herhaling Maakt Lui

bron beeldenbrein

Meisjes met ADHD begrijpen

Meisjes met ADHD begrijpen

Al decennia lang wordt bij hyperactieve, impulsieve kinderen ADHD vastgesteld. Vastelling van een ADHD brein waren veelal gebaseerd op onderzoek naar jongens, die druk waren. Meisjes met ADHD zijn vaak meer onoplettend dan hyperactief. Om die reden zijn er minder meisjes met een diagnose.  In 1980 veranderden de diagnostische criteria voor ADHD. Vanaf die tijd is er meer aandacht voor onoplettendheid zonder hyperactiviteit.

ADHD meisjesstijl

Bij jongens met een ADHD brein neemt de hyperactiviteit in de puberteit af. Het ontwikkelingstraject voor meisjes is het tegenovergestelde van jongens. Omdat de symptomen van meisjes erger worden naarmate oestrogeen zich in hun system opbouwt, hebben meisjes op jonge leeftijd vaak minder last van hun ADHD brein. Ze ondervinden daarentegen in de pubertijd juist meer last hiervan. Het regulieren van emoties, angsten en stemmingswisselingen zorgen elke maand vaak weer voor een emotionele achtbaan

Terwijl meisjes over het algemeen sneller volwassen worden dan jongens, ervaren meisjes met ADHD een vertraging in sociale en emotionele volwassenheid in vergelijking met niet-ADHD leeftijdsgenoten. Veel meisjes met ADHD zijn eerder hyper-spraakzaam, -sociaal en -emotioneel dan hyperactief. Lichamelijke rusteloosheid uit zich in friemelen met haar of nagels, in plaats van niet stil kunnen zitten en constant opstaan.

Op school komen ze vaak wat passief over, ze dagdromen, zijn bang de beurt te krijgen, vaak reageren ze met  “Ik weet het niet.” In tegenstelling tot hun meer ontwrichtende mannelijke tegenhangers, zijn ze terughoudend om de aandacht op zichzelf te vestigen en om hulp te vragen. Met als gevolg dat hun intelligentie en capaciteiten vaak worden onderschat.

Hoe herken je ADHD bij meisjes?

Voldoende prikkels

Voor meisjes met een ADHD brein, is het een constante uitdaging om gefocust te blijven wanneer dit nodig is.  Wanneer hun hersenen optimaal worden geprikkeld met stimulatie uit de omgeving, concentreren ze zich ongelooflijk goed, bijvoorbeeld wanneer ze zich bezighouden met sociale media)  De ene keer zijn ze op zoek naar meer stimulatie, dan andere keer vermijden ze dit juist liever. Hun hypergevoelige lichaam is moeilijk in evenwicht te brengen.

Wanneer ze overprikkeld worden, kunnen ze geïrriteerd en ongeduldig worden en roepen: “laat me met rust!” Als ze te weinig gestimuleerd worden, kunnen ze lusteloos en ongemotiveerd worden en klagen dat ze zich vervelen.

Sociale emotionele verwachtingen

Voor zowel jongens als meisjes met ADHD kan het moeilijk zijn om vrienden te maken. Voor meisjes komt hier een extra uitdaging bij. Van meisjes wordt veelal verwacht dat ze bepaalde sociale vaardigheden hebben. Bijvoorbeeld dat ze zich kunnen inleven in een ander, gevoelens tonen en subtiele sociale hints oppikken. Dit  is lastig voor een ADHD brein. Het snelle verbale samenspel van leeftijdsgenoten kan ontmoedigend zijn voor kinderen met een vertraagde verwerking. Ze missen subtiele aanwijzingen en grappen en voelen zich buitengesloten. Ze verlangen naar acceptatie door leeftijdsgenoten, ze voelen zich vaak genegeerd en verkeerd begrepen.

Jongens uiten vaak hun ongenoegen, meisjes zijn vaak meer binnenvetters. Ze voelen zich anders en schamen zich hiervoor. Hun gevoel voor eigenwaarde lijdt hier onder. Dit kan resulteren in nog meer isolement.

De sociaal emotionele ontwikkeling van een meisje met een ADHD brein ontwikkeld zich vaak langzamer dan bij leeftijdsgenoten. Meisjes proberen door een onvoorspelbare en verwarrende wereld te navigeren. Reactief in plaats van proactief, worstelen ze met zelfcontrole en zelfregulering. Hun gedrag wordt veelal verkeerd geïnterpreteerd en ze interpreteren het gedrag van hun leeftijdsgenoten verkeerd.  Dit maakt dat ze veelal weinig vertrouwen hebben in hun eigen oordeel, omdat het hen zo vaak verraadt.

Meisjes met ADHD helpen

Het is belangrijk dat meisjes met een ADHD brein gehoord worden en succes ervaren.  Wat kan voor meisjes het verschil maken:

 • Creëer een gestructureerde thuisomgeving met voorspelbare routines
 • Moedig haar aan om voldoende privé-downtime in te ruimen
 • Zorg voor een aparte, rustige, overzichtelijke huiswerkruimte
 • Zorg voor een bedtijdroutine die haar helpt om geleidelijk tot rust te komen
 • Waardeer haar perspectief, zelfs als je het er niet mee eens bent
 • Bied gestructureerde naschoolse activiteiten aan als uitlaatklep, bijvoorbeeld sporten
 • Bouw wekelijkse een-op-een tijd in om verbinding te maken die niet doelgericht is
 • Help haar een kracht of talent te identificeren en te omarmen
 • Probeer te luisteren zonder oplossingen of correcties aan te bieden
 • Erken dat haar functioneren consequent en inconsequent zal zijn
 • Bedenk dat goed opgevoede vrouwen zelden geschiedenis schrijven.

bron: smartkidswithld