Karin Jahromi

Karin Jahromi

Karin Jahromi is dyslexiespecialist en coach. In haar praktijk Repetitio behandelt zij kinderen met èn zonder dyslexie en aanverwante eigenschappen. Wat deze kinderen met elkaar gemeen hebben, is dat ze geen aansluiting lijken te hebben met de lesmethoden. School is vaak geen fijne of veilige plek vinden en ze hebben een voorkeur voor een visuele- en gevoelsmatige leerstijl. Karin werkt daarbij veel met de Kernvisie methode, is Ik Leer Leren trainer en coacht in haar trajecten met kinderen en volwassenen graag met edelstenen.

Naast haar werk als coach is Karin ook maatschappelijk actief en betrokken bij dyslexie, leerproblematiek, Passend Onderwijs en inclusie binnen Impuls & Woortblind (Vereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie) en woordvoerder voor Onderwijszaken. Ook schrijft zij regelmatig voor het tijdschrift van de vereniging.

Lees alle blogs van Karin Jahromi

School’s Cool

School’s Cool

Wat doet School’s Cool?
School’s Cool zorgt dat een leerling die extra steun nodig heeft, wordt gekoppeld aan een vrijwillige thuismentor.
Vrijwillige mentoren van School’s Cool begeleiden leerlingen met schoolwerk bijvoorbeeld omdat het thuis even niet zo goed gaat. 

Hoe houd ik mij staande in de (brug)klas? Hoe leer ik vragen stellen en hoe plan ik mijn huiswerk? De mentor helpt en steunt bij het oplossen van dit soort vragen. Hij/zij komt gedurende anderhalf jaar, gemiddeld één tot anderhalf uur per week, bij de leerling thuis en betrekt daar ook de ouder(s) bij. Het mentoraat geeft leerlingen meer zelfvertrouwen en vergroot het plezier om naar school te gaan.

Aanmelding leerling voor begeleiding van een vrijwillige School’s cool thuismentor
Aanmelden van een leerling voor hulp van een thuismentor loopt in principe altijd via een intermediair. De leerkracht of intern begeleider signaleert dat de leerling gebaat kan zijn bij één- op-één begeleiding van een School’s Cool thuismentor of de ouder(s)/leerling geeft zelf aan dat er extra hulp nodig is met school. De aanmelding wordt altijd vooraf besproken met de betrokkenen. De intermediair doet vervolgens de aanmelding via de website van School’s Cool, rechtstreeks bij de School’s cool locatie in de buurt van de school van de leerling: www.schoolscool.nl/locaties

Wachtlijst/vrijwilligers gezocht die een kind willen ondersteunen
Wilt u/wil jij een leerling helpen?

In het ideale geval is er direct een vrijwillige mentor beschikbaar die begeleiding kan bieden.

Soms moet de leerling wachten op een mentor. Wij zoeken dan ook altijd mentoren om te voorkomen dat een kind (lang) moet wachten op extra steun.
Kijk op onze website voor meer informatie en/of om jezelf aan te melden voor een kennismaking op één van onze locaties bij u in de buurt:
https://www.schoolscool.nl/informatie-voor-nieuwe-mentoren

Astrid Pulles

Astrid Pulles

Astrid Pulles is getrouwd en trotse moeder van twee lieve pubers, een zoon van 16 en een dochter van 13.Haar leven staat in het teken van communicatie en coaching. Op haar werk probeert ze altijd collega’s te helpen, te sturen en te prikkelen met de juiste vraagstelling. Haar dagelijks werk bestaat uit het voeren van gesprekken  op diverse niveau’s, om zo meerdere partijen op één lijn te krijgen. Ze is zeer taalgericht en schrijft graag. In haar vrije tijd schrijft ze veel verhalen, gedichtjes en blogjes.

Communicatie

Ondanks dat ze heel wat gewend is op gebied van communicatie komt het geregeld voor dat ze  overrompeld in een gesprek zat. Op school, aan de telefoon, met een psycholoog, in het ziekenhuis, met een Intern Begeleider, met een leerkracht of bij de huisarts in de praktijk. Al deze situaties zijn gerelateerd aan de basisschool of bijbehorende gesprekken en onderzoeken. Het overviel haar telkens weer omdat de adviezen voor haar gevoel zomaar uit de lucht kwamen vallen. Ze kon het niet plaatsen. Met vallen en opstaan heeft ze haar kinderen door deze periode begeleid. Grijze haren en slapeloze nachten, maar Astrid heeft ook successen gevierd en heel veel ‘zie-je-wel-momenten’ gekend.

Waar draait het om

Gaandeweg is ze het systeem gaan doorzien. Het draait in de meeste gevallen helemaal niet om het kind. Het draait om prestaties en budgetten. Om hoge cito-scores en de wensen van het schoolmanagement. Het draait om de heksenketel van het onderwijs. Je kunt je afvragen of het klopt dat er zoveel kinderen zijn met leerproblemen en diagnoses. Zijn de kinderen zoveel veranderd of is de onderwijswereld zo veranderd? Astrid denkt het laatste. Ze is bang dat we binnen het basisonderwijs op teveel gebieden de plank volledig misslaan.

Door alle bizarre situaties heeft ze veel inzicht gekregen. Astrid heeft kennis en ervaring opgedaan. Ze heeft fouten gemaakt en verkeerde beslissingen genomen. Maar ook hele goede keuzes en is ze steeds sterker geworden. Astrid is gaandeweg steeds meer gaan begrijpen van het systeem, hoe het werkt en hoe het spel gespeeld wordt.

Haar blogs schrijft Astrid Pulles voor zoekende ouder. Een houvast, zodat je ziet dat het altijd goed is om keuzes te maken die dichtbij jou staan. Dat wil niet zeggen dat je dezelfde keuzes moet maken als zij heeft gedaan. Met haar  ervaring en mijn natuurlijke aanleg om te coachen helpt ze jou wel graag verder. Dan kun jij op jouw manier je kind helpen. Dus wil je naast de blogjes nog meer weten? Mail haar dan gerust op: info@heksenketel.eu. 

Lianne Vader-Wattel

Lianne Vader-Wattel

Lianne Vader-Wattel woont met haar partner en hun twee dochters in het mooie Domburg.

Ze werkt als Professional Kind en Educatie in haar praktijk WIJS. Lianne begeleidt kinderen op school en in haar praktijk op leergebied en help kinderen o.a. met het bouwen aan zelfvertrouwen en het leegmaken van hun ‘volle hoofd’ ook is ze vraagbaak voor ouders. Daarnaast is ze bezig met het ontwikkelen van trainingen voor leerlingen in het basisonderwijs.

Lianne leest zelf letterlijk alles wat los en vast zit. Naast de nodige thrillers, veelal boeken of artikelen gerelateerd aan haar werk en is ze altijd opzoek naar spannende, mooie of originele kinderboeken. Ze hoopt hier in haar eigen stijl met een laagje humor haar kennis en tips met ons te delen, want het ouderschap is soms best een avontuur!

Noortje

Noortje

Noortje woont samen met mijn man en kinderen in een Gelders dorp waar ze ook werkzaam is als juf. Met een dyslectische, beelddenkende, zeer sensitieve zoon van 10 en een puberdochter van 12 met handicap en jong sociaal-emotionele ontwikkeling zijn de gewone dagelijkse dingen geregeld een soort mini berg-etappe.
Ze doen hun best om de kinderen te leren begrijpen, ze de extra aandacht, liefde en humor te geven die ze nodig hebben. En, waar nodig met hulp, de beste begeleiding te geven. Dat gaat, zoals vaker bij berg-etappes, met vallen en opstaan en soms helpt het om daarbij haar hersenkronkels op te schrijven.

Wat Noortje vooral belangrijk vindt is dat haar kinderen, naast het overwinnen van hun hobbels, ontdekken wat een prachtige, bijzondere persoontjes ze zijn met veel mooie talenten en kwaliteiten! Een extra helm op en gaan: laat maar komen die berg-etappes!

José de Jong

José de Jong

José de Jong is getrouwd en moeder van twee volwassen kinderen die beiden hoogbegaafd zijn. Na een tiental jaren in de medische research gewerkt te hebben, werkt ze inmiddels al weer enige tijd als intern begeleider en leerkracht bovenschoolse plusklas in het basisonderwijs.

Wat persoonskenmerken

José houdt van rust, maar als er niets gebeurt, vindt ze het al snel saai. Ze houdt van schrijven en lezen, maar kan niet stilzitten. Ze vangt alles op wat er om haar heen gebeurt, maar kan ook volledig verdwijnen in haar werk of in gedachten. José is heel analytisch, maar een totale chaoot als ze niet talloze hulpmiddelen toepast. Ze houdt van doorwerken en niet zeuren, maar kan eindeloos geduld hebben voor handwerken en kinderen. José moet de grote lijn weten om zelf te kunnen functioneren, maar kan de stapjes zo klein maken als nodig is om het einddoel te bereiken. Ze kan niets met autoriteit vanwege een functie. Maar gaat door het vuur voor autoriteit op basis van capaciteiten en persoonlijkheid. En ze is fervent maakster van seizoentafelfiguren en mede-oprichter van viltatelier De Wilde Aardbei

José wil kinderen handvatten geven om met hun talenten en beperkingen om te gaan. Kinderen leren doorzetten, zodat ze hun dromen kunnen gaan verwezenlijken.

Kinderen leren dat fouten maken moet, dat vragen altijd mag en dat iets doen beter is dan niets doen. Daarbij is haar uitgangspunt dat geen kind de intentie heeft om “lastig” te zijn en dat het dus essentieel is om achter het gedrag te kijken om te zien wat er nu werkelijk aan de hand is. Ze wil die Don Quichotte zijn, die te paard de probleemgerichte samenleving bevecht en die er voor gaat zorgen dat we met zijn allen meer uitgaan van mogelijkheden. Gaan zoeken naar elkaars talenten en oplossingsgericht in plaats van probleemgericht kijken. Mensen laten ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn. Vooralsnog kan dit prima in haar huidige werk. Maar zij is ook zoekend of Don Quichotte op een andere manier dan te paard zijn doel kan bereiken.