Wat maakt dyslectici empathisch? Het verband tussen emotionele intelligentie en dyslexie

Wat maakt dyslectici empathisch? Het verband tussen emotionele intelligentie en dyslexie

Het begrijpen, erkennen en bespreken van de ‘emotionele kant’ van dyslexie is van groot belang in de moderne samenleving. Dit psychologische aspect wordt echter vaak over het hoofd gezien en blijft onbesproken. Opmerkelijk is dat dyslectici vaak excelleren in hoge emotionele intelligentie.

Het begrijpen van emoties, zowel die van onszelf als anderen, is belangrijk. Waarom zijn dyslectici vaak empathisch en goed in het herkennen van emotionele situaties? We gaan deze drie punten verkennen en bespreken.

Emotionele intelligentie bij dyslexie: Een unieke kracht

Dyslectici kunnen een hoge emotionele intelligentie hebben doordat ze extra emotionele uitdagingen ervaren, zoals angst en stress. Doordat ze deze emoties intenser beleven, zijn ze goed in staat om anderen met vergelijkbare gevoelens te begrijpen en te verbinden. Bijvoorbeeld, een dyslectische leraar kan ondersteunend materiaal delen om stress te verminderen bij dyslectische leerlingen. Deze gedeelde ervaring bevordert betekenisvolle relaties.

De diepere betekenis van emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is een term die vaak wordt gehoord. De ware betekenis ervan draait om het vermogen van een persoon om emoties en gevoelens van zowel henzelf als anderen te herkennen, waarderen en begrijpen. Belangrijk hierbij is een hoog niveau van zelfbewustzijn en sociale-emotionele vaardigheid. Gekoppeld aan de vaardigheden van sympathie (het begrijpen van de emoties van anderen) en empathie (jezelf kunnen verplaatsen in de positie van een ander), kunnen deze vaardigheden stress verminderen, effectieve communicatie met anderen verbeteren en conflicten in sociale situaties vermijden.

Opvallend genoeg zijn dyslectici door hun eigen uitdagende ervaringen uitstekend in staat anderen te ondersteunen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Een neurodivers persoon vindt het wellicht niet prettig om toe te kijken hoe iemand anders worstelt met bepaalde taken of situaties.

Dyslexie en verbondenheid: Een unieke perspectief

Bovendien voelen veel dyslectici zich vaak ‘anders’ of als buitenstaanders vergeleken met hun leeftijdsgenoten, vanwege hun ervaringen met dyslexie en het vinden van sommige taken bijzonder uitdagend en stressvol. Hoewel dit op het eerste gezicht negatief lijkt, kan dit ervoor zorgen dat dyslectici een sterk gevoel van rechtvaardigheid, gemeenschapszin of verbondenheid ontwikkelen met anderen binnen de neurodiverse bevolking. Dit komt voort uit de natuurlijke menselijke drive om verbinding te maken met degenen die op ons lijken en degenen te helpen die dezelfde zorgen, uitdagingen, interesses en/of persoonlijkheidstrekken delen.

Altruïsme en emotionele intelligentie bij dyslexie

Deze verlangens om verbindingen te bouwen met gelijkgestemden, samen met eerdergenoemde empathische vermogens, zijn ook gerelateerd aan het concept en morele principe van altruïsme. Beter bekend als ‘helpend gedrag’ en het tonen van zorg voor anderen. Het draait om het tonen van vriendelijkheid en bezorgdheid voor anderen zonder iets terug te verwachten. Dit is ook een belangrijk aspect van emotionele intelligentie en het begrijpen van de gevoelens van anderen.

Een over het hoofd gezien kracht

Emotionele intelligentie en ‘emotioneel bewustzijn’ kunnen sterke vaardigheden zijn die vaak voorkomen bij dyslectici. Deze zeer wenselijke eigenschap bevindt zich in het psychologische en emotionele domein van dyslexie, dat vaak over het hoofd wordt gezien. Desondanks blijft een uitstekend bewustzijn en begrip van zowel anderen als de eigen emoties, in combinatie met altruïstische neigingen, een essentieel onderdeel voor het opbouwen van succesvolle en betekenisvolle relaties.

Ontdek de kracht van dyslexie: Mijn reis van strijd naar overwinning

Ontdek de kracht van dyslexie: Mijn reis van strijd naar overwinning

In een wereld die soms lijkt te zijn ontworpen voor perfecte spelling en vlekkeloze grammatica, ben ik trots om te zeggen dat ik dyslectisch ben. Voor mij is dyslexie geen belemmering meer, maar eerder een uniek talent dat mijn pad heeft verrijkt met creativiteit, doorzettingsvermogen en veerkracht.

Mijn reis met dyslexie begon als een strijd, maar werd een ontdekking. Een ontdekking van mijn eigen manier van denken, van mijn unieke kijk op de wereld. In een maatschappij waarin foutloos spellen soms als de maatstaf voor intelligentie wordt gezien, heb ik geleerd dat mijn waarde niet wordt bepaald door mijn vermogen om zonder fouten te schrijven.

Dyslexie als creatieve kracht

Dyslexie is voor mij geen beperking, maar eerder een venster naar een wereld vol mogelijkheden. Het heeft mijn creatieve geest bevrijd, waardoor ik oplossingen bedenk die anderen wellicht over het hoofd zien. Het heeft mijn doorzettingsvermogen getest en versterkt, waardoor ik obstakels met vastberadenheid en moed overwin.

Een belangrijke bron van inspiratie voor mij is Made by Dyslexia. Deze organisatie begrijpt dat dyslexie niet simpelweg een uitdaging is om te overwinnen, maar eerder een gave om te omarmen.

Het is essentieel om te erkennen dat dyslexie niet betekent dat we fouten maken, maar dat we anders denken. Het is een andere manier van navigeren door de complexiteit van taal, en juist die unieke benadering kan leiden tot innovatie en originele ideeën.

De kracht van dyslexie

Dus, hier ben ik, trots en vol vertrouwen, mijn dyslexie omarmend als een kracht. Mijn boodschap aan anderen die soortgelijke reizen maken, is eenvoudig: wees niet bang om anders te zijn, om je eigen weg te banen. Dyslexie is niet iets om te overwinnen, maar eerder iets om te vieren. Het is onze superkracht, onze unieke bijdrage aan de wereld.

Laten we samen streven naar een wereld die niet alleen dyslexie tolereert, maar het actief omarmt als een bron van innovatie en diversiteit. Onze unieke manier van denken is geen beperking, maar een kracht die de wereld kan veranderen. Dus, laten we onze stemmen verheffen, onze verhalen delen en anderen inspireren om de ware schoonheid van dyslexie te ontdekken.

Samen kunnen we een inclusievere samenleving creëren waar iedereen wordt gewaardeerd om hun unieke bijdragen. Ben jij klaar om deel uit te maken van deze beweging? Deel jouw verhaal, luister naar anderen en laten we samenbouwen aan een wereld waarin diversiteit niet alleen wordt geaccepteerd, maar gevierd. Jouw bijdrage maakt het verschil

 

Stop met het behandelen van dyslexie!

Stop met het behandelen van dyslexie!

Een pleidooi voor empowerment in plaats van behandeling.
Dyslexie is geen tekortkoming die gerepareerd moet worden. Het is een unieke manier van denken die specifieke uitdagingen met zich meebrengt. In plaats van dyslexie te zien als een aandoening of stoornis die behandeld moet worden, pleit ik voor een benadering waarbij de nadruk ligt op het trainen van vaardigheden. En het ontwikkelen van strategieën om effectief met dyslexie om te gaan. Stop daarom met het behandelen van dyslexie!

Waarom een behandelen van dyslexie?

Een belangrijk aspect van deze benadering is de erkenning dat het traditionele ‘behandelen’ van dyslexie vaak onbedoelde psychologische effecten heeft, vooral bij kinderen. Wanneer een kind wordt onderworpen aan een reeks interventies om dyslexie te ‘genezen’, kan dit het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen aantasten. Het creëert onbedoeld het idee dat er iets mis is met het kind en dat er een correctie nodig is.

Kinderen voelen zich sterk bewust van hun anders-zijn, en het bestempelen van dyslexie als iets dat behandeling vereist, kan leiden tot stigmatisering en gevoelens van ontoereikendheid. Een alternatieve benadering, gericht op empowerment en het benadrukken van de positieve aspecten van dyslexie, is ook mogelijk.

Door kinderen te stimuleren hun vaardigheden te ontwikkelen in plaats van dyslexie te behandelen, ontdekken ze hun sterke punten. We kunnen hen effectieve strategieën aanreiken voor lezen, schrijven en spellen, waarbij dyslexie niet iets is om zich voor te schamen, maar een uniek aspect van hun persoonlijkheid.

Het is ook cruciaal om educatieve omgevingen te creëren die diversiteit omarmen en kinderen met dyslexie ondersteuning bieden. Flexibele leermethoden, zoals technologie en aangepaste lesmaterialen, helpen kinderen met dyslexie hun volledige potentieel te bereiken zonder het gevoel te hebben iets te moeten overwinnen.

Stap over op dyslexie trainingen

Empower kinderen met dyslexie door vaardigheden te trainen en een positieve, ondersteunende omgeving te creëren. Stop met het idee van behandeling en omarm diversiteit, waarbij het unieke potentieel van elk kind wordt ontsloten.

Empower dyslexie

 

Er is meer aandacht nodig voor de kwaliteiten van dyslexie

Er is meer aandacht nodig voor de kwaliteiten van dyslexie

Als het over dyslexie gaat, lees en hoor je veelal alleen de negatieve gevolgen, de worstelingen en moeilijkheden waarmee dyslectische kinderen te maken kunnen krijgen. Variërend van zorgen over lezen en schrijven, verwerkings- en geheugenproblemen en bijbehorende stress of angst. Het is ontzettend zonde om te veel bij deze negatieve effecten stil te staan en alle positieve punten te verwaarlozen. Maar wat zijn de kwaliteiten van dyslexie?

Fouten maken

Gedurende ons leven stoppen we nooit met leren en ons ontwikkelen. Dit kan een echt bevredigend proces zijn.  Het is dus prima om fouten te maken. 
Wat veel fout gaat bij dyslecten, jong en oud is plannen, foutloos schrijven. Ze ervaren een slecht auditief geheugen, langzamere verwerkingssnelheid en hebben vaak een slecht handschrift. Hoewel deze dingen vervelend zijn, ontwikkelen dyslectici coping-strategieën om deze zwakkere eigenschappen te verbeteren of te compenseren. Ze zijn creatief en zetten hun sterke krachten in om hun doel te bereiken.
Wat bijzonder is, is dat deze minder sterke eigenschappen soms alleen door de persoon zelf als zwakker worden ervaren. Andere zien dit totaal anders. Bovendien is het menselijk brein erg goed in het versterken en verdraaien van de perceptie van een negatieve eigenschap of vaardigheid. Dit maakt dat dyslecten meer dan gemiddeld last hebben van een minder positief zelfbeeld.

Aandacht voor kwaliteiten van dyslexie

Hoewel het belangrijk is om te streven naar ontwikkeling en verbetering van dingen die moeilijk gaan, is het belangrijker, vooral voor een dyslectisch kind,  om de nadruk te leggen op en zich te concentreren op sterke punten. Veel dyslectici kunnen gedemotiveerd raken en bang zijn voor nieuwe en uitdagende taken die niet lukken, met als resultaat een lager zelfbeeld en hoger angstniveau

Ronald Davis een bekend auteur op het gebied van dyslexie, benadrukt het belang van de persoonlijke sterke punten van dyslectici in zijn boek The Gift of Dyslexia. Hij benadruk dat alle dyslectici over verschillende sterke punten, vaardigheden en ‘unieke gaven’ beschikken. Zelfs als een dyslectische persoon deze zelf niet herkent. 

Er is ook een Nederlandse vertaling, van The gift of Dyslexia:  de kans van dyslexie

Veel dyslectici kunnen excelleren en bloeien op het gebied van creativiteit. Maar ook op verbeeldingskracht, ‘buiten de kaders’ denken en aandacht voor detail. Hoge emotionele intelligentie, veerkracht en ijver. In wezen kunnen al deze vaardigheden en eigenschappen uitstekende platforms zijn voor succes op tal van gebieden in het leven.

Concentreren en focussen op sterke punten en niet al te lang stilstaan ​​bij zwakheden of fouten is erg belangrijk in de dyslectische wereld. Het is essentieel voor het bevorderen van het welzijn en de veerkracht van dyslectici. Zeker aangezien ze zich vaak onzeker voelen en daarom uitdagingen uit de weggaan.

Wanneer iemand met dyslexie beschikt over voldoende zelfvertrouwen en zijn unieke talenten heeft kunnen ontdekken, kan hij veel bereiken. Naast de successen die dit iemand brengt, maakt het ook dat iemand beter in zijn vel zit en daardoor gelukkiger is. 

Wanneer een dyslexie test aanvragen

The danger of a single story

The danger of a single story

Reduceer mensen niet tot één categorie. Dat is de kern van de geweldige TED-talk The danger of a single story van de Nigeriaanse schrijver Chimamanda Ngozi Adichie. Een enkelvoudig verhaal neemt ons gevangen en bepaalt de manier waarop we naar elkaar kijken. Dat is pijnlijk voor degenen om wie het gaat, wiens mogelijkheden hierdoor mogelijk beperkt wordt. Dit geldt voor een breed scale aan thema’s. Dyslexie, ADHD of hoogbegaafdheid zijn enkele van deze thema’s.

Chimamanda Ngozi Adichie

Wanneer mensen zich baseren op slechts één verhaal of een beperkt perspectief, kunnen ze onnauwkeurige generalisaties maken en belangrijke aspecten missen. Aspecten die de volledige complexiteit en diversiteit van een groep of situatie weergeven. Het concept van een “single story” werd populair gemaakt door de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie in haar TED-talk getiteld “The Danger of a Single Story.
Adichie benadrukt het belang van het erkennen en waarderen van de veelzijdigheid en individualiteit binnen culturen en gemeenschappen. En hoe het beperken van mensen tot slechts één verhaal kan leiden tot misverstanden en vooroordelen. Het is daarom van belang om open te staan voor diverse perspectieven en verhalen. En om kritisch te denken over de beelden en verhalen die we consumeren en verspreiden.

Het gevaar van een “single story”

Het gevaar van een “single story” ligt in het feit dat het leidt tot simplistische en onnauwkeurige beeldvorming van mensen, culturen en situaties. Enkele van de belangrijkste problemen en risico’s geassocieerd met een enkelvoudig verhaal zijn:

 1. Generalisatie en stereotypering.
  Wanneer mensen slechts één verhaal of representatie van een groep of cultuur zien of horen, lopen ze het risico de hele groep te generaliseren en stereotypen te creëren. Dit kan leiden tot onjuiste aannames en vooroordelen.
 2. Misverstanden en gebrek aan begrip,
  Het negeren van de complexiteit en diversiteit van een groep of situatie kan leiden tot misverstanden en gebrek aan begrip. Dit kan leiden tot conflicten, discriminatie en onrechtvaardigheid.
 3. Verminderde empathie.
  Een enkelvoudig verhaal kan de empathie verminderen die mensen voelen voor anderen, omdat het moeilijker wordt om je in te leven in de levens en ervaringen van mensen wanneer ze gereduceerd worden tot stereotype beelden.
 4. Verlies van waardevolle perspectieven.
  Door vast te houden aan een enkelvoudig verhaal lopen mensen het risico waardevolle perspectieven en kansen voor groei en leren te missen. Er is zoveel te leren van verschillende culturen en gemeenschappen, maar als we ons beperken tot slechts één verhaal, beperken we ons ook in onze kennis en begrip.
 5. Beïnvloeding van beleidsvorming en besluitvorming.
  Een enkelvoudig verhaal kan invloed hebben op beleidsvorming en besluitvorming. Wat gevolgen kan hebben voor degenen die het betreft. Het kan ook leiden tot discriminerende wetten, ongelijke behandeling en sociaal onrecht.

Diversiteit en inclusie

Om het gevaar van een enkelvoudig verhaal te vermijden, is het belangrijk om diversiteit en inclusie te bevorderen, kritisch na te denken over de beelden en verhalen die we consumeren. Open te staan voor verschillende perspectieven en ervaringen, en ons bewust te zijn van de impact van stereotypen en vooroordelen. Het streven naar een meer inclusieve en empathische samenleving vereist het actief doorbreken van enkelvoudige verhalen en het omarmen van de volledige rijkdom van menselijke diversiteit.

Beeldvorming rondom labels

Dit geldt ook voor de beeldvorming rondom labels als ADHD, dyslexie en hoogbegaafdheid. Hierin wordt veelal de aandacht gevestigd op waar iemand dan niet goed in is. Voor een totaal beeld is het ook belangrijk dat er meer gezegd en geschreven wordt over wat het werkelijk is. Over de talenten die samengaan met deze fenomenen

Beeld: Chris Boland / www.chrisboland.com

Ken jij de toegevoegde waarde van dyslexie?

Ken jij de toegevoegde waarde van dyslexie?

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Dit vraagt om andere vaardigheden van mensen. Er is een aanzienlijke groei van de vraag naar flexibele vaardigheden om goed samen te kunnen werken in een interdisciplinaire omgeving. De vraag naar mensen met deze vaardigheden is hoog, het aanbod beperkt. Daar ligt de waarde van dyslexie!

De waarde van dyslexie

Wat heeft deze verandering met dyslexie te maken?  Uit onderzoek van Ernst en Young blijkt dat de positieve kanten van dyslexie hier uitkomst bieden.

Dyslexie is een genetisch verschil in het leervermogen en informatie verwerking van mensen. Hierdoor hebben dyslectici andere capaciteiten, met als sterke punten creativiteit, probleemoplossend vermogen en communicatieve vaardigheden. Daar staat moeite met spelling, lezen en onthouden van feiten tegenover.
Deze andere manier van denken, maakt dat dyslectische personen een andere kijk hebben op een situatie en met creatieve oplossingen komen.
Het vermogen om zaken te visualiseren, de kracht van logisch redeneren en ondernemerschap kunnen een frisse, vaak vernieuwd perspectief bieden

Onbenut talent

Dyslectische sterke punten sluiten nauw aan bij veranderde behoefte van organisaties en kunnen hier dan ook van grote waarde zijn. Een groter bewustzijn van deze sterke punten, neuro-diverse vermogens en gewenste toekomstige vaardigheden in de maatschappij is nodig. Zowel in het onderwijs als binnen ondernemingen kan dan beter ingespeeld worden op deze kwaliteiten.

Dyslexie wordt echter vaak gezien vanwege zijn uitdagingen in plaats van sterke punten. Er is veel meer bekend over waar iemand met dyslexie moeite mee heeft dan waar hij bovengemiddeld goed in is. In het onderwijs en binnen organisaties, kan er een negatieve perceptie zijn van dyslexie. Met als gevolg dat veel potentieel onbenut blijft.

Een verandering in de perceptie van dyslexie is nodig omdat dit maakt dat kinderen, maar ook volwassene zich kunnen ontplooien. Zorg dat dyslectici de ruimte krijgen om tot volledige ontwikkeling te komen. Want we hebben ze ontzettend hard nodig in de snel veranderde wereld om ons heen.

Hoe geweldig zou het zijn als we allemaal meer naar deze kwaliteiten zouden kijken!

Er is meer aandacht nodig voor de kwaliteiten van dyslexie

Dyslectische denkvaardigheden, de waarde van dyslexie

 • Visualiseren
  75% van de dyslectici is bovengemiddeld goed in visualiseren. Interactie met ruimte, zintuigen, fysieke ideeën en nieuwe concepten;
 • Verbeelden
  84% van de dyslectici is bovengemiddeld in verbeelden. Een origineel werkstuk maken of ideeën een nieuwe draai geven;
 • Communiceren
  71% van de dyslectici is bovengemiddeld goed in communiceren. Duidelijke en boeiende boodschappen maken en overbrengen;
 • Redeneren
  84% van de dyslectici is bovengemiddeld goed in redeneren. Patronen begrijpen, mogelijkheden evalueren en beslissingen nemen;
 • Verbinden
  80% van de dyslectici is bovengemiddeld goed in verbinden. Zelf begrijpen; anderen verbinden, inleven en beïnvloeden;
 • Verkennen
  84% van de dyslectici is bovengemiddeld goed in verkennen, ontdekken. Nieuwsgierig zijn en ideeën onderzoeken op een constante en energieke manier.