**//sticky ads code//**

Tekenworkshop Panorama onder water

Op zaterdag 8 oktober en zondag 9 oktober kunnen bezoekers deelnemen aan Big Draw. Dit is een activiteit voor jong en oud waarbij tekenen wordt ingezet als middel om te leren, te ontdekken en in gesprek te komen. Al dit hele seizoen blikt het Zuiderzeemuseum terug op 1916, toen wassend water vanuit de Zuiderzee delen van Noord-Holland overspoelde. Dit weekend kunnen de bezoekers met houtskool op grote vellen papier tekeningen maken over dit onderwerp. De tekeningen worden vervolgens gedeeltelijk in een grote bak met blauwe inkt gedompeld, waarmee ze visueel onder water worden gezet. De tekening krijgt een nieuw waterpeil waardoor een panorama onder water ontstaat. Kom op 8 of 9 oktober naar het knutselatelier in het buitenmuseum en laat je creativiteit de vrije loop!

Big Draw is onderdeel van de ‘Campaign for Drawing’, een Engelse campagne die tekenen promoot.Inmiddels worden in heel Europa ‘Big Draw’ gehouden. Big Draw richt zich op zowel jong als oud. Big Draw; “Het gaat niet om leren tekenen: tekenen is geen doel op zich, maar een middel. Door te tekenen kijken we anders, leren we over onze omgeving en komen we in gesprek met elkaar.”

Praktische informatie
Tussen 12.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers van het museum in het knutselatelier in het buitenmuseum gratis deelnemen aan Big Draw. Voor meer informatie kun je terecht op www.zuiderzeemuseum.nl.

Zuiderzeemuseum overspoeld
In 2016 staat water centraal in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Het is dan namelijk honderd jaar geleden dat het Zuiderzeegebied voor het laatst is getroffen door een grote overstroming. Samen met hoofdsponsor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), wordt de watersnoodramp herdacht. Verschillende presentaties in het binnen- en buitenmuseum, waaronder de watersnoodstraat, hebben het overkoepelende thema ‘overspoeld’. De focus ligt enerzijds op het herdenken en uitbeelden van de stormvloed van 1916 en anderzijds op het waterbewustzijn van nu, want veilig wonen is immers nooit vanzelfsprekend!

Over het Zuiderzeemuseum
Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van het voormalige Zuiderzeegebied. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen uit dit gebied. Hier komt jong en oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten in een huishouden van 1920. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Ook is er een schepenhal vol historische boten. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design.