“Iedereen is geniaal, maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal het zijn hele leven geloven dat hij dom is” aldus Albert Einstein. 
Niemand kan het hiermee on eens zijn! Maar toch stellen we in de maatschappij, in ons onderwijsstelsel dezelfde eisen aan alle kinderen.

Met het boek Bewust.Zijn willen we inzicht geven in de kracht van anders denken en bieden we handreikingen hoe we alleen al door een andere woord keuze de mindsite rondom labels kunnen omdraaien. Door anders zijn te omarmen zet je niet gelijk iemand op een nul één achterstand.