Bij bewegen komt er adrenaline vrij in de hersenen, waardoor kinderen de lesstof beter kunnen opnemen. Wat houdt bewegend leren nou eigen in.

Eigenlijk zeggen de 2 woorden zoals die in het woordenboek vermeld staan het al:
be·we·gen: het veranderen van plaats, stand of houding.

le·ren: 1 onderwijs geven; onderwijzen 2 vaardigheid in iets (laten) krijgen 3 in het geheugen opnemen: een les leren 4 zich kennis of vaardigheid proberen eigen te maken.

Dat is precies wat Bij Maaike doet bij Tafels Stampen. Een vaardigheid in iets krijgen door te veranderen van houding en het daarna opnemen in het geheugen.

Sneller leren door beweging

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen die bewegend leren rekenen en spellen, de stof sneller op pikken dan klasgenootjes die stilzitten tijdens de les. Al na twee jaar bewegend leren boeken kinderen een leerwinst van vijf maanden, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de onderzoekers komt er door het bewegen adrenaline vrij in de hersenen. Daardoor kunnen kinderen de lesstof beter opnemen.

Het woordenboek en verschillende onderzoeken kunnen wel zeggen dat het werkt, maar de kinderen en ouders die hebben mee gedaan aan Tafels Stampen hebben het zelf ervaren: Bewegend Leren werkt! Kinderen vinden het ontzettend leuk en zijn
op een andere manier bezig met dat wat ze moeilijk vinden (rekenen of spelling) én niet alleen de kinderen vinden het leuk, ook ik vind het onwijs leuk om te doen. Op een actieve manier iets nieuws leren aan kinderen in de natuur. Daar krijg ik energie van!