Heb je al eens van Braingym gehoord? Dit is iets voor iedereen die gemotiveerd is om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Voor kinderen die alles eruit willen laten komen wat erin zit. Met braingym kan je de concentratie van kinderenverbeteren en daarmee hun leerprestaties.

Braingym bestaat uit verschillende bewegingsoefeningen. Tijdens de gym wordt de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd. Dit zorgt er voor dat leren makkelijker gaat. Ook op school kan dit een mooie afwisseling zijn in het lesprogramma.
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ratten en muizen meer hersencellen produceren door veel te rennen. De dieren konden na het rennen beter nieuw gedrag aanleren en het ook onthouden.

Waarom werkt braingym?

Vanaf hun geboorte tot en de kleutertijd hebben kinderen de tijd om zich voor te bereiden om te leren lezen en schrijven en alles wat daar op volgt.
De ontwikkeling van het brein gaat gelijk op met de ontwikkeling van het lichaam. Onderling stimuleren zij elkaar. De kruipbeweging van een baby is hier een goed voorbeeld van. De samenwerking tussen links en rechts is een eerste vereiste om goed te kunnen leren en houdt verband met de coördinatie van het brein met de zintuigen en de rest van het lichaam (bijvoorbeeld de oog/hand-coördinatie).
Als het goed is verloopt dit proces als vanzelf op een speelse en natuurlijke manier. Soms is iets meer oefening nodig.

Wat doet deze gym?

De verschillende oefeningen van Braingym spreken specifieke delen van het brein en de zintuigen aan. Er zijn oefeningen die speciaal geschikt zijn om uit te voeren voor een leesactiviteit, een andere oefening heeft weer meer invloed op een ontspannen schrijfhouding.

Enkele oefeningen die handig en redelijk makkelijk te doen zijn.

Oefeningen voor lezen: Kruisloop
Breng een hand of elleboog naar de tegenoverliggende knie en weer terug. Daarna met de andere hand en knie. Doe dit een tijdje op muziek, bij het zingen van een versje, bewegend in de ruimte, of op de trampoline. Probeer het ook eens aan de achterkant.

Liggende 8
Een oefening die wonderen kan verrichten is de liggende acht of Tibetaanse acht. Vraag een kind welke letters of cijfers hij moeilijk vindt. Kies er een en zeg deze hardop. Terwijl je dit doet laat je een kind met zijn armen een grote liggende acht maken. Begin in het midden van laag naar hoog. Laat een kind vervolgens zijn letter of cijfer in de lucht schrijven en hardop uitspreken. Eindig weer met een liggende acht. Deze oefening kun je ook op papier doen. De letters zullen steeds meer in het systeem van een kind komen, hij herkent ze beter en kan ze beter lezen en schrijven.

Een oefening voor het schrijven: Dubbele Doedels

Teken op een wit vel papier symmetrische vormen met twee handen tegelijk. Hoog, laag, wijd, smal, rond, hoekig, lyrisch, staccato, enzovoort. Hoe meer beweging, hoe beter. Dubbele Doedels kunnen ook vrij in de lucht gedaan worden, of samen met een ander, terwijl je tegenover elkaar staat.

Lees meer over braingym

braingym