**//sticky ads code//**

De afgelopen week verschenen er diverse berichten in de media over de rol van vaders bij de taalontwikkeling van hun kind. Deze rol is belangrijk en er wordt zelfs gesteld dat vaders onmisbaar zijn bij de taalontwikkeling van een kind richting de buitenwereld. Hoe komt het dat vaders zo’n belangrijke rol innemen bij de taalontwikkeling van hun kind? 

Dit komt doordat ze vaak op een volwassen manier tegen hun kinderen praten. Op die manier wordt de overgang naar de buitenwereld gemakkelijker voor het kind. Dit blijkt uit onderzoek van de Washington State University. Het werd gemeld in het Vakblad Vroeg.

De onderzoekers hebben de sociale interacties in een klassiek samengesteld gezin bekeken. Van een klassiek samengesteld gezin in sprake als het kind bij beide ouders woont. Met behulp van opnameapperatuur en spraakherkenning werd er bepaald wie er aan het woord was en op welke manier er tegen het kind werd gepraat.

Uit het onderzoek bleek dat moeders vooral met een hoge stem en wisselende intonatie tegen hun kinderen spraken. Moeders zouden dit doen om de emotionele band te versterken. Vaders zouden meer volwassen tegen de kinderen praten. Dit zouden ze doen omdat ze instaan voor de spraaklink naar de buitenwereld toe. Het kind wordt op die manier meer vertrouwd met andere spraakvormen.