We krijgen vaak vragen hoe je beelddenkers kunt helpen. Voor beelddenkers geldt, zien is leren! Er zijn verschillende praktische manieren die beelddenkers helpen in hun taalontwikkeling. Eén daarvan is Bloon.

Spelling voor beelddenkers

Een spellingregel onthouden is voor een taaldenker relatief eenvoudig. Hij kan de regel (als gesproken woorden) in gedachten herhalen. Een beelddenker moet zich een beeld vormen van de betreffende spellingregel en dit is een stuk lastiger. Welk beeld kun je immers vormen bij de regel: ‘Hoor je na een korte klank ‘gt’, dan schrijf je meestal ‘cht’.
Bloon is een handige online-tool voor beelddenkers. Het is een gratis manier om te oefenen met spelling. Het maakt hierbij niet uit welke methode op school wordt gebruikt voor spelling. Bloon is daarnaast ook thuis te gebruiken.

Waar herken je een beelddenker aan?

Hoe werkt Bloon?

Bloon staat voor Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven, Nakijken.
Het oefenen van spelling gaat beter als een kind het woord eerst bekijkt en de spellingsregel hoort. Hierna wordt het woord gelezen en laat een kind de betekenis op zich inwerken. Als een woord wordt voorzien van betekenis of emotie, vergroot dit de betrokkenheid van een kind bij het woord. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.
Vervolgens verdwijnt het woord, van het beeldscherm of doordat een blad wordt omgedraaid. Een kind kan het woord nu niet meer zien.
Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

bloon

Een kind moet vervolgens het woord vanuit het geheugen opschrijven. Op deze manier worden de hersenen daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingsregel correct wordt aangeleerd.
Een kind kijkt na of hij het woord goed heeft overgeschreven. Hierdoor kan een kind leren van zijn eventuele fouten. Benadruk bij een kind dat fouten maken mag, daar leer je van!

Voor wie is deze methode geschikt

Bloon richt zicht vooral op kinderen op de basisschool, van groep 3 tot en met groep 8. Kinderen die anders leren en of moeite hebben met spelling.

Het biedt daarnaast ook in het voortgezet onderwijs uitkomst, bijvoorbeeld bij het leren van de moderne vreemde talen. De methode biedt oplossingen voor het aanleren van de juiste klank-tekenkoppeling van een vreemde taal, dit geldt met name voor klankzuivere talen en talen die dicht bij de moedertaal staan.

Hoe kun je spellingsfouten het beste aanpakken