Voor kinderen die beelddenkers zijn, werkt hun gehoor vaak prima. Maar hoe zit het met horen en luisteren?
Ze kunnen geluiden goed oppikken en herkennen. Maar als het op echt luisteren aankomt, ervaren ze soms wat strubbelingen. Dit komt doordat ze informatie anders verwerken dan andere kinderen. Dus, hoewel ze alles horen wat er gezegd wordt, kan het zijn dat ze het lastig vinden om zich echt te concentreren en de betekenis van wat er gezegd wordt te begrijpen. Dit maakt het soms moeilijk voor hen om goed te reageren op gesproken instructies of om deel te nemen aan gesprekken zoals andere kinderen dat doen.

Een beelddenkende jongen vertelt vol enthousiasme dat hij in Rotterdam op de geldtoren is geweest. Hij bedoelde de Euromast! Beelddenkers zijn auditief zwak. Bij euro had hij het beeld geld en bij mast had hij het beeld toren; geldtoren

Hij luistert slecht, hij is auditief zwak | Horen en luisteren

Beelddenkers kunnen de klanken in worden vaak niet goed onderscheiden. Als beide oren goed functioneren, kun je goed horen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je goed kunt luisteren.
Vaak zie je dat beelddenkers moeite hebben met lezen en/of spellen. Zij kunnen de verschillende klanken in onze taal niet goed onderscheiden. Dit noemt men auditief zwak.
De ogen gaan voor de oren, met andere woorden; de beelddenker is visueel (ogen) sterker dan auditief (oren). De belevenis, het beeld, staat bij beelddenkende kinderen voorop. Daardoor horen zij woorden niet altijd goed. De beelddenker onthoudt het eigen woord dat aansluit bij het beeld dat hij had.
Bijvoorbeeld het woord: rotonde. Je hoort een beelddenker vaak zeggen rondtonde. Het ding is rond, dus rondtonde.

Effectief communiceren met beelddenkers 

Horen en luisteren verbeteren 

Voor een kind dat een beelddenker is, kan het soms moeilijk zijn om het verschil tussen bepaalde woorden te horen en te begrijpen. Bijvoorbeeld, ze kunnen moeite hebben met het onderscheiden van vergelijkbare klanken zoals “geel” en “gil”, of “vullen” en “veulen”. Dit kan zich uiten in een zwakke spelling, waarbij ze moeite hebben met het correct schrijven van woorden die vergelijkbare klanken hebben.

Dit probleem heeft te maken met hoe de informatie die via de oren binnenkomt, in de hersenen wordt verwerkt. Beelddenkers hebben vaak een sterke visuele manier van denken, wat betekent dat ze meer geneigd zijn om informatie op een visuele manier te verwerken dan via verbale of auditieve kanalen.

Om de klankanalyse en -onderscheiding bij beelddenkers te verbeteren, kunnen leuke luisteroefeningen worden ingezet. Door middel van deze oefeningen kunnen ze beter leren om verschillende klanken te herkennen en te onderscheiden. Dit kan hun vaardigheden op het gebied van spelling en taalbegrip verbeteren, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen in hun vermogen om woorden correct te gebruiken en te spellen.

Een paar leuke oefeningen om auditieve vaardigheden, het horen en luisteren te trainen.

Luisteroefening

Het kind doet zijn ogen dicht.
Tik met een pen op de linker of rechterkant van de tafel. Een kind moet aangeven waar het geluid vandaan kwam.

Rijmen

Spelletjes met rijmen zijn ook effectief om de klankanalyse te bevorderen.
Zeg twee woorden. Een kind moet aangeven of de woorden wel of niet rijmen.
Bijvoorbeeld: Kip – Dip, Snoep – Snoep, Mus-mees, Kies-vies, Kip-schip of Kat-mat

Beelddenkers beter begrijpen