**//sticky ads code//**

Onze zoon heeft vanaf het begin van groep 3 moeite met lezen. Het gaat bij hem allemaal net wat langzamer dan bij de rest van zijn klasgenoten.

Hij zit nu in groep 4, maar leest op het niveau van halverwege groep 3. Op zich valt de achterstand dus mee, maar genoeg reden om toch wat extra “bijles” te nemen voor het lezen. Ditwordt ons aangeraden. We melden ons aan voor extra leesondersteuning. Het intakegesprek met zijn leesdocente is heel verhelderd. Bij ons is bekend dat hij veel in beelden denkt. Nooit hebben wij echter ontdektdat hij woorden als “de”, “het” en “een” zo lastig vindt omdat hij hier geen beeld bij heeft. Een beeld wat hij wel heeft bij bed, stoel, tafel of lucht.  Het verbaasde mij altijd dat hij veel moeite heeft met deze, naar mijn idee makkelijke woorden die steeds weer terugkomen in een verhaal.  Het beelddenken verklaart ook waarom hij soms leest “wolken”, terwijl er “lucht” staat.

Beelddenken hoort bij mensen. Ieder mens denkt op zijn tijd in beelden. Het relatief veel in beelden denken is in de dagelijkse praktijk moeilijk te constateren.

Het onderwijssysteem
Ons onderwijssysteem is verbaal en op volgorde ingesteld. Beelddenkers verwerken de informatie met ál hun zintuigen tegelijk: horen, zien, doen, ruiken en voelen. Alleen op deze manier zijn ze in staat een beeld te vormen bij de aangeboden stof. Dit moeten ze dan nog verwerken en onthouden. Dat kost veel tijd.

De manier van lesgeven op de basisschool is vaak gericht op een verbale manier van informatie verwerken: de leerkracht vertelt en het kind luistert. Beelddenkers willen liever zien en doen. Daar ligt dus ruimte voor de leerkracht om het beste te halen uit de beelddenkers in de klas! Met een computer of een tablet bijvoorbeeld, kan een beelddenker aan de slag met leermateriaal dat past bij zijn leerstijl.
We moeten voor de toekomst dus op zoek naar leuke apps ter ondersteuning van zijn ontwikkellingsproces.