Dyslexie bij kinderen

Dyslexie bij kinderen wordt vaak als vervelend ervaren.  Dyslexie heeft bij bijna alle kinderen invloed op het gevoel van welbevinden en op het zelfbeeld. Met deze blogs proberen we jou en je kind te ondersteunen om beter om te gaan met dyslexie en ook de kracht ervan te gaan ervaren. 

De onbekende voordelen van dyslexie

De onbekende voordelen van dyslexie

Veelal wordt dyslexie als een handicap beschouwd, als een stoornis die het leren lezen, schrijven, onthouden van letters en cijfers bemoeilijkt. De...

Dyslexie en angst bij kinderen

Dyslexie en angst bij kinderen

Kinderen weten hoe belangrijk lezen is. Ze horen het al van jongs af aan van hun ouders en leraren. Voor kinderen met een dyslectisch brein kan het...

Leukste Apps Add