Dyslexie bij kinderen

Dyslexie bij kinderen wordt vaak als vervelend ervaren.  Dyslexie heeft bij bijna alle kinderen invloed op het gevoel van welbevinden en op het zelfbeeld. Met deze blogs proberen we jou en je kind te ondersteunen om beter om te gaan met dyslexie en ook de kracht ervan te gaan ervaren. 

7 tips voor dyslectisch succes

7 tips voor dyslectisch succes

Het is helaas de realiteit dat veel dyslectische kinderen vooral de negatieve symptomen van dyslexie ervaren. Een laag zelfbeeld, weinig...