Hoe geef je samen invulling aan het 10 minutengesprek op school

Hoe geef je samen invulling aan het 10 minutengesprek op school

Het 10 minutengesprek is een belangrijk moment voor jou als ouder, maar ook voor de leerkracht van je kind. Het is immers een moment waarbij je samen naar de ontwikkelingen van je kind kijkt en hierover informatie aan elkaar uitwisselt. Met mijn twee opgroeiende dochters heb ik al vele gesprekken gehad en uiteenlopende ervaringen opgedaan. In het begin heb ik me wel eens laten verrassen. Zo heb ik bijvoorbeeld wel eens vol verbazing met reuze grote vraagtekens tegenover een leerkracht gezeten, mezelf afvragend; ‘Hoe kan dit?’ of ’Zijn die 10 minuten nu al voorbij?’.

Belangrijke factoren die de kans op een goed gesprek tussen leerkracht en ouder vergroten zijn; een positief betrokken houding en een goede voorbereiding van beiden. Vanuit mijn eigen ervaringen deel ik graag een paar tips zodat jij ‘als betrokken ouder’ goed voorbereid bent.

Wat wil je weten 

Wat gaat goed? en wat minder goed?
Wanneer er iets nog niet goed gaat; hoe pakt de school dit aan en wat kunnen jullie hierin betekenen?
Heb jij nog tips voor de leerkracht wat betreft de aanpak van jouw kind op school? Noteer deze

Vraag je kind
Wat wil je kind benoemt hebben in het gesprek.
Hoe voelt je kind zich op school.
Loopt je kind tegen moeilijkheden aan?
Heeft je kind zelf misschien tips voor de leerkracht?

Positief opening 10 minutengesprek

Om een gesprek positief te openen kun je bijvoorbeeld iets vertellen over de leuke dingen die je kind verteld over school.

Hoe zie jij je kind
Benoem het karakter.
Vertel de leuke, sterke en minder sterke kanten van jouw kind.
Praat niet alleen over de prestaties, maar ook over het gedrag en het welzijn van je kind.

Vertel iets over de thuissituatie
Bijvoorbeeld; Verteld veel of juist weinig over school. Wel of geen moeite met plannen van huiswerk. Contact met gezinsleden.
Hoe is je kind thuis en hoe op school. Zit daar misschien verschil tussen?

Neem een open (positieve) houding aan
De leerkracht van je kind heeft het beste met je kind voor, daarom is het belangrijk om elkaar zo goed mogelijk te informeren en ook te begrijpen. Zo kun je samen bepalen wat er op dit moment nodig is voor je kind.
Belangrijk voor een goede ouder-leerkracht relatie is om je te kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander. Op basis van gelijkwaardigheid!

Vertel je kind over het gesprek
Je kind is natuurlijk reuze benieuwd naar wat jullie besproken hebben! Omdat de gesprekken meestal in de avond zijn, is het misschien wijsheid om wanneer er pittige dingen zijn besproken, de details hiervan op een ander moment te bespreken. Een moment met voldoende tijd, rust en ruime aandacht.

Maak een verslagje

Vaak rijzen er tijdens een gesprek vragen op en door een kort verslagje te schrijven komen er soms nog meer vragen bovendrijven. Door deze te noteren vergeet je ze niet, zodat je er later nog op terug kunt komen.
Wanneer er afspraken worden gemaakt omtrent extra leerstof voor thuis, vraag dan naast materiaal ook naar hoe jij je kind hierin het beste kunt ondersteunen. Zorg ook voor een vervolgafspraak!
Vraag zonodig ook om kopieën van documenten m.b.t. de te volgen stappen vanuit het leerlingvolgsysteem. Noteer alle gemaakte afspraken, zet dit op papier en bevestig dit met een mailtje.

Inspirerende mogelijkheden

Met je kind, niet alleen maar over je kind
Op sommige scholen worden leerlingen en ouders samen uitgenodigd. In het voortgezet onderwijs wordt dit dikwijls uitgevoerd of aangemoedigd, maar ook in de bovenbouw van de basisschool zie je het steeds meer.
Voor je kind een mooie kans om middels vooraf gestelde vragen het gesprek voor te bereiden, zodat zijn/haar input centraal kan komen te staan. Ik denk namelijk dat wanneer deze input de basis mag zijn van het gesprek, er een compleet andere energie ontstaat dan wanneer de leerkracht of ouders een gesprek starten vanuit hun eigen -gekleurde- perspectief.

Vraag om een startgesprek!

Er zijn steeds meer scholen die een Startgesprek organiseren aan het begin van het schooljaar. Een mooie manier om samen met elkaar kennis te maken en om wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Wanneer jouw school dit niet heeft, vraag er eens naar!
Ten slotte
Vinden er belangrijke gebeurtenissen plaats in het leven van je kind of heb je dringende vragen? Wacht niet op een 10-minuten gesprek!

Stella KinderJeugdCoach heeft ook een Facebook pagina. Hier vind je verschillende artikelen, columns van Stella, tips, leuke en handige weetjes…en meer…

Tips voor een leuk en goed gesprek met je kind?

Tips voor een leuk en goed gesprek met je kind?

Het voeren van een goed gesprek met je kind kan een hele uitdaging zijn. Zeker wanneer je kind niet zo’n makkelijke prater is. In mijn praktijk en in gesprekken om mij heen geven ouders dikwijls aan hiertegen aan te lopen.
Hier een paar mogelijkheden om je te ondersteunen voor het hebben van een goed gesprek met je kind.

De start goed van een gesprek met je kind

Een start van een goed gesprek met je kind bestaat uit het maken van contact en het aannemen van een open houding. Wanneer je meteen start met het toespreken van je kind is de kans groot dat je kind zich afsluit voor het gesprek of in discussie zal willen gaan.

Het voeren van een gesprek met je kind kan een hele uitdaging zijn. Zeker wanneer je kind niet zo’n makkelijke prater is. In mijn praktijk en in gesprekken om mij heen geven ouders dikwijls aan hiertegen aan te lopen.
Hier een paar mogelijkheden om je te ondersteunen voor het hebben van een goed gesprek met je kind.

Een fijne plek

Een fijne plek voor een fijn gesprek. Een gesprek hoeft natuurlijk niet persé aan tafel plaats te vinden. Je kunt een moment creëren maar ook pakken wanneer een gelegenheid zich aandient.

  • Lekker op de bank met een warme kop thee of choco (+koektrommel)
  • Tijdens een wandeling in het bos of op het strand
  • Op de kamer van je kind (denk ook aan het einde van de dag doornemen)
  • Tijdens een autorit
  • Tijdens een activiteit samen (koken/bakken)

Wees er ook op bedacht dat je kind er juist voor kiest om iets belangrijks te vertellen als jij eigenlijk ergens anders mee bezig bent.

Met kleine kinderen kun je het beste naast elkaar zitten, zij vinden het namelijk vaak niet zo fijn om je in de ogen te kijken als ze met je aan het praten zijn. De boodschap: ”kijk me aan als ik met je praat!” kan ervoor zorgen dat je kind zich moeilijker kan uiten. Hecht hier maar niet te veel belang aan, laat maar lekker wegkijken!

Denk bij het praten aan de toon van je stem. Rustig en kalm praten heeft een kalmerende werking (ook op jou). Hiermee versta je elkaar beter, je creëert een gevoel van betrokkenheid en geborgenheid. De rust die hieruit voortvloeit creëert een moment waardoor je kind uitgenodigd wordt om ‘ook’ te vertellen.

Vermijd vragen waar alleen met ja of nee op geantwoord kan worden (gesloten vragen). Open vragen nodigen uit. Bijvoorbeeld: ’Vertel eens, wat leuk was vandaag?’, ‘wat was minder leuk?’, ‘Wie zitten er in je vriendengroep?’, ‘Waarom heb jij zo gelachen vandaag?’……

Goede vragen

Wat, wie, wanneer, waarom en hoe zijn vraagwoorden waarmee je elk onderwerp kunt aansnijden.

Maak het gesprek niet te lang en overlaad je kind niet met vragen. Vooral kleine kinderen kunnen niet lang hun aandacht vasthouden of lang stil zitten om te praten.

Je kunt als ouder merken dat het vooral moeilijk is om met wat jongere kinderen (onder de tien jaar) te praten wanneer je echt een specifiek onderwerp wil bespreken. Je kunt ervaren dat het lastig is je kind aan het praten te krijgen en het kan ook een uitdaging zijn om je kind bij het onderwerp te houden waarover gesproken wordt. Dit is helemaal niet raar, dit komt namelijk omdat het een kind vanaf ongeveer een jaar of tien lukt om gedachten onder woorden te brengen.

Vooral emoties en gevoelens verwoorden is erg lastig voor jongere kinderen.

Wanneer kinderen in de tienerfase komen zijn vrienden belangrijker; je ziet je kind minder, ze maken zich van je los en lijken je te willen negeren.  Pubers lijken niet geïnteresseerd in een gesprek met jou. Dit is echt een misverstand. Sterker nog, jongeren geven dikwijls aan te denken dat hun ouders niet echt geïnteresseerd zijn te communiceren. Bovendien geven sommigen aan dat ouders voornamelijk belangstelling lijken te hebben voor een beperkt aantal onderwerpen: gezondheid, opruimen, school, prestaties en huiswerk. Dat wordt regelmatig als jammer en groot gemis ervaren!

De wereld van je kind

Ken de wereld van je kind en betrek deze ook in jouw wereld. Houd hierbij rekening met de leeftijd (ontwikkelingsfase) van je kind. Een gesprek openen met een onderwerp die je kind interesseert geeft je een kijk in wat hem/haar bezighoudt. Vertel ook eens wat jou bezighoudt, wat jou interesseert.

Leuke aanvulling om ervaringen uit jouw kinder- of tienertijd te delen. Van daaruit rolt een gesprek zich vaak verder uit…….

Luisteren

In een gesprek met elkaar leert je kind ook te luisteren. Met het kunnen luisteren naar elkaar leert je kind zich in te leven in de situatie van een ander. Daarnaast is luisteren naar elkaar belangrijk omdat anderen in de omgeving van je kind zich op die manier gehoord voelen. Het is fijn als je naar elkaar luistert, maar het is ook erg belangrijk om gevoelens en gedachten onder woorden te brengen.

Door zo nu en dan een fijn gesprek met je kind te hebben blijf je betrokken, verbonden en oefen je sociale vaardigheden als; Empathie, voor zichzelf opkomen, beheersen van emoties. Bouw dus regelmatig een praatmoment in om echt met je kind in gesprek te komen

Stella KinderJeugdCoach heeft ook een Facebook pagina. Hier vind je verschillende artikelen, columns van Stella, tips, leuke en handige weetjes…en meer…

Anders dan gemiddeld! | Autisme

Anders dan gemiddeld! | Autisme

Niet iedereen ontwikkelt zich op dezelfde manier. Geen mens is hetzelfde en iedereen is anders!
Dat geldt ook voor mensen met autisme.
Autisme is niet gemakkelijk te omschrijven. Het kan op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting komen. Daarom spreekt men van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).

Bij mensen met ASS werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase.

Autisme is aangeboren

Met een Autisme Spectrum Stoornis word je geboren en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Meestal komt het tot uiting rond de leeftijd dat er wat meer sociale contacten worden gelegd, net voor de basisschool (plus minus 3-4 jaar). Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.

Invloed op de ontwikkeling

Kinderen met ASS ontwikkelen zich in een andere volgorde en in een ander tempo. Sommige functies en vaardigheden ontwikkelen zich veel sneller dan bij leeftijdsgenoten, andere juist langzamer. Hierdoor kan iemand met autisme soms veel jonger lijken dan leeftijdsgenoten, en soms veel ouder. Dit wordt ook wel een ‘regenboog aan leeftijden binnen één persoon’ genoemd.

Inzicht en ondersteuning

Voor iemand met ASS is het hiermee leren omgaan erg belangrijk! Ouders en anderen spelen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen namelijk een (positieve of negatieve) invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met ASS
De volgende video geeft inzicht in wat autisme is, een duidelijk beeld van wat het voor iemand betekent en hoe familie en naasten (vrienden, school, sportvereniging) hen kunnen ondersteunen. Wellicht draagt dit filmpje ook bij aan meer begrip.

Bezoek de site van de Nederlandse Vereniging voor Autisme voor meer informatie.

Stella KinderJeugdCoach heeft ook een Facebook pagina. Hier vind je verschillende artikelen, columns van Stella, tips, leuke en handige weetjes…en meer…

Moet het kind of het schoolsysteem voldoen?

Moet het kind of het schoolsysteem voldoen?

De schoolcarrière van onze kinderen start vanaf het vierde levensjaar. Wij waren als ouders de eersten die onze kinderen bij de eerste stappen binnen hun ontwikkeling begeleiden. Nu vervuld de basisschool op het gebied van hun cognitieve en sociale ontwikkeling ‘mede’ een belangrijke rol. De eerste stappen die de basis vormen van de schoolcarrière van onze kinderen worden gezet!
Je maakt kennis met het schoolsysteem; strakke programmering, voorgeschreven toets momenten, beoordelingscriteriums, landelijke statistieken. Kortom; een vooraf geschetst profiel waaraan jouw kind moet voldoen! Je kunt je afvragen of dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

Het kind moet voldoen!

De balans is zoek! Kinderen die niet aan de gestelde criteriums voldoen, vallen al snel buiten de boot. Het risico dat deze kinderen vervolgens als ‘anders’ worden gezien is erg groot! Met alle gevolgen van dien (onterechte labels). Gevolgen die een verstorende invloed uitstralen over de verdere ontwikkelingen van een kind.

Het schoolsysteem moet voldoen!

  • Zou het niet zo moeten zijn dat er binnen het gehele onderwijssysteem, met al zijn methodes, het ontwikkelingsperspectief van het kind als uitgangspositie genomen moet worden?
  • Je zou toch ‘moeten’ mogen aannemen dat alle betrokkenen die hierover gaan en zo ook allen die met kinderen werken, zich hebben verdiept in het ontwikkelingssysteem en zich er bewust van zijn hoe dit mechanisme werkt?

Alle kinderen ondergaan ontwikkelingen op cognitief, sociaal en motorisch gebied in bepaalde fases en dit ook nog op ieders geheel eigen en unieke wijze. Binnen het huidige schoolsysteem wordt hier te weinig tot zelfs geen rekening mee gehouden. Zo wordt er bijvoorbeeld al aan kleuters via verschillende methodes lesstof aangeboden terwijl ze daar in hun ontwikkeling nog helemaal niet klaar voor zijn.

In een uitzending van “De monitor” trekken ouders en leerkrachten aan de bel. Eindelijk! Mijn hoop is dan ook dat deze reportage de juiste personen heeft wakker geschud! De hele uitzending is zeer de moeite waard om te bekijken via;http://www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827

Het schoolsysteem dood de creativiteit van veel kinderen

Inspirerende boeken over opvoeden

Inspirerende boeken over opvoeden

Wanneer je als ouder(s) op zoek bent naar boeken over  opvoeden, stuit je op een groot aanbod. Regelmatig wordt mij dan ook gevraagd naar tips voor handige, informatieve en vooral fijn leesbare boeken.
Vanuit een groot aanbod geselecteerd, hierbij een paar titels ter inspiratie

Inspiratieboek voor leuker en makkelijker opvoeden

nspiraiteboek voor leuker en makkelijker opvoedenWe zijn allemaal dol op onze kinderen. Brengen ze met liefde groot en steunen ze daar waar we kunnen, zo goed als we kunnen. En dat gaat bij de meesten van ons behoorlijk goed. Behalve leuk is opvoeden van kinderen ook een hele uitdaging en ontdekkingsreis. Geen kind is hetzelfde en fasen en verrassingen volgen elkaar in rap tempo op. Het is aan ons als ouder om daar zo goed mogelijk op in te spelen. En dan heb je ook nog je eigen emoties, want jeetje wat kunnen je kinderen veel bij je losmaken. En wat is het soms moeilijk om je geduld te bewaren en steeds weer creatief te zijn met oplossingen voor lastige momenten!

Een beetje inspiratie bij al die uitdagingen is soms heel fijn en handig. Dat is de reden dat de auteur dit boek heeft geschreven. Geen volgende opvoedmethode en niet bedoeld om je te vertellen hoe het moet, maar een boek vol inspiratie met columns en inhoudelijke artikelen. Vol eyeopeners, opdrachten en oefeningen en veel praktische tips die je direct in de praktijk kunt brengen. Een boek om er regelmatig even bij te pakken omdat je er doorheen zit, ergens tegenaan loopt of om gewoon lekker met een kop thee in verder te bladeren en te lezen.

Oplossingsgericht opvoeden

Oplossingsgericht opvoedenBoeken over opvoeden kennen allemaal weer een andere in slag . In Oplossingsgericht opvoeden wordt een nieuwe kijk op opvoeden gepresenteerd. In plaats van het analyseren van problemen, stelt deze methode denken in mogelijkheden centraal. Als je oplossingsgericht denkt, kijk je niet naar oorzaken voor obstakels in het verleden maar naar wensen voor nu en de toekomst.

In zeven inspirerende hoofdstukken laten Lara de Bruin en Rian Meddens aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe je zélf aan oplossingen kunt werken. Opvoeden is kijken, luisteren, doen en experimenteren. Daarom doet dit boek een beroep op jouw eigen kwaliteiten. Door te kijken naar wat er allemaal al goed gaat en uit te gaan van de specifieke kwaliteiten van jouw gezin, kun je leren hoe je positieve verandering kunt inzetten.
Oplossingsgericht opvoeden is geschikt voor ouders en andere opvoeders van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar die te maken hebben met moeilijke emoties of lastige gebeurtenissen. De praktische inzichten worden afgewisseld met inspirerende citaten, tips en oefeningen. Lees hierover ook meer in onze blog over opvoeden zonder straffen

Ontspannen ouders, blije kinderen

Ontspannen ouders, blije kinderenEen geheel nieuwe manier om verantwoordelijke, zelfstandige en blije kinderen groot te brengen.
De aanpak van dr. Laura Markham is eenvoudig en effectief. Ze heeft haar methode gebaseerd op de nieuwste onderzoeken op het gebied van hersenontwikkeling en haar klinische ervaring met ouders. Haar boodschap is: creëer je een hechte verbinding op emotioneel niveau met je kind, dan breng je structurele veranderingen teweeg waar je de rest van de opvoeding profijt van zult hebben. Dankzij dat sterke contact hoef je niet langer meer te dreigen, zeuren, smeken, chanteren of straffen.

Met dit boek als gids leren ouders hun eigen emoties beter begrijpen, en er grip op krijgen. Dat stelt hen in staat om in de opvoeding realistische grenzen te stellen, empathie te tonen en duidelijk te communiceren, zodat ze hun kinderen verantwoordelijkheidsgevoel meegeven. Met de helder uitgelegde voorbeelden biedt Markham praktische oplossingen aan, inclusief gespreksvoorbeelden, die van toepassing zijn op baby’s, peuters, kleuters en basisschoolkinderen.

 

How2Talk2Kids / Broers en zussen zonder rivaliteit

How2talk2kidsEen van de bekendste boeken over opvoeden is How2talk2Kids.
Het voortdurende gekibbel en geruzie tussen broers en zussen kan je als ouder tot wanhoop drijven. Toch kun je hier als ouder wel degelijk iets aan doen! How2talk2kids Broers en zussen zonder rivaliteit biedt concrete en direct toepasbare vaardigheden om kinderen te coachen bij hun onderlinge communicatie en eventuele conflicten.

Dit boek is gebaseerd op de ideeen van dr. Haim Ginott. Hij leerde volwassenen zo te communiceren met kinderen dat dit een positieve uitwerking heeft op hun ontwikkeling als mens. Adele Faber en Elaine Mazlish hebben zijn theorie naar de dagelijkse praktijk vertaald. Dit boek helpt om kinderen, broers en zussen, respectvol met elkaar om te laten gaan en elkaar de ruimte te geven, zodat de speciale band tussen hen harmonieus en levenslang zal zijn.

 Het Tienerbrein 

Het TienerbreinJe zoon van 15 is slim en verstandig. Waarom doet hij dan soms van die ongelooflijk domme dingen? En waarom vindt hij zijn smartphone en onmiddellijke bevrediging belangrijker dan het plannen van zijn activiteiten? Waarom neemt hij soms onverantwoorde risico’s? En hoe kan het dat tieners zich plots heel snel ontwikkelen en een eerdere achterstand omzetten in een voorsprong? Antwoord: de tiener is ‘werk in uitvoering’. Dat hangt samen met de hersenrijping: die gaat door tot vér na het twintigste jaar. De steun, sturing en inspiratie die een tiener krijgt uit zijn omgeving, is essentieel voor die rijping.

De auteur -Jelle Jolles- is een formidabel kenner van het onderwerp waarover hij schreef. Als neurowetenschapper en neuropsycholoog, met ook duidelijk fascinatie en begrip voor jonge mensen, over wie hij ergens stelt: ‘Tot z’n 25ste jaar is de mens: werk in uitvoering.’ In zeven hoofdstukken gaat hij daar diep op in, waarbij hij meerdere malen zegt hoe belangrijk achtergrond – het biologische proces wordt beïnvloed door de omgeving –, aangeboren nieuwsgierigheid en begeleiding zijn voor de ontwikkeling van een tiener/adolescent.

Stella KinderJeugdCoach heeft ook een Facebook pagina. Hier vind je verschillende artikelen, columns van Stella, tips, leuke en handige weetjes…en meer…

Ken je zelf nog een inspirerend boeken over opvoeden laat dan een reactie achter.