**//sticky ads code//**
Een brief aan mijn leraar

Een brief aan mijn leraar

Kinderen met dyslexie kunnen heel goed zelf vertellen wat ze nodig hebben. De behoefte per kind met dyslexie varieert per kind. Deze mooie film werd getoond bij de opening van de van de Nationale Dyslexie Conferentie 2019

Kinderen met dyslexie lopen veel tegen dezelfde dingen op school. Elke kind heeft weer andere behoefte, deze mooie film zet dit goed uit een. Ook laat het kinderen zien dat ze niet alleen zijn. En dat ze bijzonder zijn en hun kwaliteiten hebben.

Nationale Dyslexie Conferentie

Alle leerlingen, studenten en volwassenen met leesproblemen moeten zich optimaal kunnen ontplooien. Het bestrijden van kansenongelijkheid en stimuleren van talent staat hierbij centraal. We doen het in Nederland goed, maar het kan nog beter!

Meer dan 30 prominente sprekers deelde op 27 maart daarom nieuwe wetenschappelijke inzichten, adviezen en praktische handvatten met u. Want actuele onderzoeksresultaten, nieuwe inzichten en ervaringen maken dat het zorglandschap rondom leesproblemen en dyslexie blijft veranderen en verbeteren.

Kinder Pasen Match

Kinder Pasen Match

Een leuke en leerzame app tijdens Pasen. De Kinder Pasen Match, memory met dieren.

Het is een wedstrijd! Een race tegen de klok. Goed oefenen om je eigen tijd te verbeteren of sneller te zijn dan je vriendjes. Er zijn drie moeilijkheidsniveaus om uit te kiezen.  De timer maakt het spel heel erg leuk en uitdagend. Download hem nu gratis.

 

paasmatch

gratis app

 

 

De gezondste opa van Europa

De gezondste opa van Europa

Deze week is het “Week van het schoolfruit”. Dit is tevens het startsein voor een periode van twee maanden waarin allerlei leuke doe-activiteiten georganiseerd worden voor docenten, kinderen en hun ouders. Met als doel geld in te zamelen voor een jaar lang, elke dag, voor iedere leerling een stuk fruit op school.

De totstandkoming van dit mooie boek!

William Cortvriendt propageert sinds jaar en dag een gezonde levensstijl via zijn boeken en de televisieserie ‘Hoe word je 100’. Zijn vrouw merkte op: “Je vertelt je verhaal vooral aan mensen die al een half leven achter de rug hebben. Je gaat pas echt verschil maken als je de jeugd bereikt.”

Toen Peter de Boer, de bevlogen ondernemer en oprichter van Schoolfruit.nl hem uitdaagde om iets voor kinderen te gaan doen was het duidelijk. Het was tijd voor een kinderboek!
William had echter zelf nog nooit een kinderboek geschreven. Uitgever Bram Bakker koppelde hem aan Erna Sassen. Zij schreef op basis van de kennis en informatie van William een grappig verhaal, waarin kinderen spelenderwijs gaan begrijpen hoe belangrijk goede voeding en beweging is. Geert Gratama zorgde voor de prachtige illustraties.

Het resultaat is een prachtig boek met een leuk verhaal en grappige tips. Een boek welke goed zelf gelezen kan worden door kinderen vanaf ongeveer 8-9 jaar, maar welke ook ontzettend leuk is om uit voor te lezen.

Het verhaal van De gezondste opa van Europa

Het boek gaat over Maaike, een meisje dat moet aanzien hoe haar opa John zichzelf (en zijn varken) aan het vetmesten is om een schoonheidswedstrijd voor varkens te winnen. Een varken kan volgens opa alleen een schoonheidswedstrijd winnen als hij lekker dikke billen heeft. Dus daar moet nog even aan worden gewerkt. Elke dag haalt opa bij de bakker het afgekeurde brood en gebak op: croissantjes en krentenbollen van net over de datum, roze koeken, gevuld speculaas… het varken vindt alles lekker. Opa John trouwens ook. Volgens Maaike kan haar opa beter mikken op een ander soort wedstrijd. Iets met sport of zo? Het is toch helemaal niet gezond om dik te zijn?

Leerlingen zelf aan de slag

Schoolfruit.nl helpt scholen om hun fruitbudget bij elkaar te krijgen. Leerlingen kunnen een boek verkopen voor 15 euro per stuk. Aan hun opa, maar uiteraard ook aan andere familieleden, vrienden en buren. 10 euro gaat hiervan naar het fruitbudget. Daarnaast biedt Schoolfruit ook andere leuke activiteiten aan als een sponsorloop of een ‘fruitmarkt’. 

Waarom is fruit op school zo belangrijk?

Kinderen die gezond eten kunnen zich beter concentreren, zijn minder snel ziek en zitten lekkerder in hun vel. Door elke dag gezamenlijk op school fruit en groente te eten, leren kinderen verschillende soorten proeven en dat werkt aanstekelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven daardoor meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis. Daar staat schoolfruit.nl voor.

 

Hoe herken je of een kind wordt gepest?

Hoe herken je of een kind wordt gepest?

Je moet er niet aan denken dat je kind wordt gepest op school, laat staan dat jij  van niets weet en dus niet kunt ingrijpen. Lang niet alle kinderen zullen uit zichzelf vertellen dat ze worden gepest. Soms schamen ze zich hiervoor, zijn ze bang dat het pesten erger wordt of willen ze hun ouders niet ongerust maken.  Als ouder wil je graag helpen, maar hoe herken je of een kind wordt gepest?

1. Hoofdpijn,buikpijn of misselijkheid

Een kind klaagt vaker over buikpijn, hoofdpijn of misselijkheid als hij wordt gepest op school. Een gepest kind zal dit ook vaker aangrijpen om een dagje niet naar school te hoeven.  Als een kind regelmatig klaagt over deze symptomen, is het goed om hier samen over te praten. Let er dan op dat je open vragen stelt: “Ik heb het idee dat je je de laatste tijd vaak ziek voelt, hoe komt dat denk je?” Open vragen zorgen namelijk voor een niet-confronterende situatie, waardoor het probleem bespreekbaar wordt.

2. Vriendschappen

Gaat een kind ineens niet meer om met vriendinnen of vriendjes waarmee hij eerder wel omging? Heeft hij steeds minder vaak speel afspraakjes? Of heeft een kind ineens andere vrienden of vriendinnen? Dit kan een signaal zijn dat er wordt gepest. Het is goed om contact te hebben met andere ouders van kinderen die in dezelfde vriendengroep zitten, dan heb je beter zicht op de situatie.

3. Slecht slapen

Heb je het idee dat een kind ’s ochtends nog moe is of er vermoeider uitziet dan normaal, dan kan dat wijzen op een slechte nachtrust. Kinderen slapen namelijk vaak onrustig als ze zenuwachtig of angstig zijn voor wat er de volgende dag, bijvoorbeeld op school, gaat gebeuren. Het ene kind heeft last van nachtmerries, een ander kind valt moeilijker in slaap of wordt ’s nachts vaker wakker.

4. Prikkelbaar

Reageert een kind erg emotioneel op gesprekken die over school of andere sociale activiteiten gaan? Dit kan een teken van angst zijn.

5. Schoolprestaties gaan achteruit

De schoolprestaties van een kind gaan achter uit. Een gepest kind heeft meer moeite om zich te concentreren en kan rusteloos of hyperactief zijn. Ook zie je vaak dat de schoolresultaten langzaam achteruit gaan.

6. Minder spraakzaam, sneller ruzie

Is een kind niet zo spraakzaam als anders? Of gaat hij na school meteen naar z’n kamer? Dan is het verstandig om naar de oorzaak te kijken. Ook wanneer een kind vaak ruzie maakt met z’n broers en zussen, kan dit een teken van pesten zijn.

7. Blauwe plekken

Komt een kind regelmatig met kapotte kleding of spullen thuis. Heeft hij vaak onverklaarbare schaafwonden of blauwe plekken? Dan is dat vaak een duidelijk teken van pesten. Als je er naar vraagt, vinden kinderen het vaak moeilijk om uit te leggen wat er is gebeurd. Ook hier is het weer belangrijk om open vragen te stellen, zodat je jouw kind de ruimte geeft om zijn verhaal te vertellen.
Een kind wat regelmatig bij vechtpartijen betrokken en kan zeer temperamentvol overkomen. Is een kind  echt zo’n heethoofd of driftkikker? Kinderen vinden het vaak grappig wanneer een kind stampvoetend van woede voor zichzelf probeert op te komen en ze zullen dan ook net zolang doorgaan met ‘uitdagen’ tot ze dit doel hebben bereikt. Heel vaak wordt juist het kind dat wordt gepest ‘betrapt’ door de leerkracht wanneer het iets terug doet… en moet dit vaak met straf bekopen.

8. Social mediagebruik

Wanneer een kind online wordt gepest, zie je vaak twee signalen of hij is niet meer weg te slaan van sociale media of hij sluit zich er helemaal voor af.  Het is dan juist belangrijk om regels en een tijdslimiet af te spreken over het social media gebruik van je kind. Juist kinderen die online gepest worden, zijn bang dat de iPad of mobiel wordt afgepakt door ouders. Laat dus vooral duidelijk weten dat je je kind niet wilt straffen, maar het probleem juist wilt aanpakken.

8 tips om een kind beter te leren luisteren

8 tips om een kind beter te leren luisteren

Slecht luisteren, niet luisteren, Oost-Indisch doof. Bijna alle ouders kunnen erover meepraten. Je hebt al heel vaak gezegd dat een kind NU aan tafel moet gaan zitten, maar ze komen niet. Of een kind dat in de supermarkt luidkeels blijft doordrammen over snoep. Iedereen maakt deze situatie in meer of mindere mate mee.  Acht tips om een kind beter te leren luisteren. Soms een open deur, maar goed om je weer even bewust van te zijn.

 1. Heldere regels

  Om te zorgen dat een kind naar je luistert is het belangrijk om bij het begin te beginnen. Spreek duidelijke regels af in huis. Een kind heeft duidelijke grenzen nodig, zodat hij weet tot hoever hij precies kan gaan.

 2. Maak duidelijke afspraken

  Bij duidelijke grenzen horen ook afspraken. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat je kind per dag maximaal een half uurtje televisie mag kijken of op de tablet mag.

 3. Blijf bij je besluit

  Wanneer je duidelijke grenzen en afspraken hebt gemaakt, houd je hier dan ook aan! Door vaak uitzonderingen te maken komen de regels niet meer betrouwbaar over en krijgt een kind sneller de neiging om over de grenzen heen te gaan, oftewel niet naar jou te luisteren. Als je tegen een kind zegt : als je dit nog een keer doet dan… doe het dan ook! Als je doet wat je zegt, luistert een kind beter naar je.

 4. Zorg dat je rustig blijft

  Heel cliché, maar belangrijk. Blijf zelf rustig als een kind niet luistert. Als jij schreeuwt, werkt dit averechts en zal een kind op den duur zelfs slechter luisteren.

 5. Geef het goede voorbeeld

  Geeft een kind echte aandacht als hij jou iets vertelt. Onderbreek een kind niet en doe niet intussen ook iets anders (je telefoon checken of koffie inschenken).  Focus compleet op een kind als hij je iets wil vertellen. Als jij wil dat hij naar jou luisteren, moet hij ervaren dat jij naar hem luistert.

 6. Geef korte en heldere instructies

  Geef een kind eenvoudige instructies voor dagelijkse taakjes. Zorg voor oogcontact en zeg: “Ruim je  tekenspullen op in de kast”. Als een kind een betere luisteraar wordt, kun je steeds gecompliceerdere opdrachten geven.

 7. Complimenten voor luisteren

  Geeft je kind complimentjes als hij goed heeft geluisterd. Heeft een kind iets gedaan wat je hebt gevraagd, bijvoorbeeld zijn speelgoed opgeruimd benoemd dit dan ook.

 8. Speel luister spelletjes

  Op verschillende leeftijden zijn er luisterspelletjes te bedenken. Bijvoorbeeld:  pak het blauwe legoblokje, leg dat op de vensterbank en ga zitten op je stoel.