**//sticky ads code//**
Dyslexie voor kinderen meer dan een leesprobleem!

Dyslexie voor kinderen meer dan een leesprobleem!

Dyslexie heeft niet alleen invloed op het leren van talen, maar ook voor andere vakken waar veel lezen aan te pas komt, ondervindt een kind hier hinder van. Dyslexie problemen gaan verder. Denk bijvoorbeeld aan geschiedenis, rekenen en het verwerken van instructies van de leerkracht. Kinderen met dyslexie moeten, in vergelijking met hun klasgenoten met eenzelfde intelligentie, onevenredig veel energie in steken in deze vakken, waar lezen een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Dyslexie kan een grote invloed hebben op een kind en zijn omgeving. Naast leesproblemen komen vaak sociaal-emotionele problemen voor. Leren lezen en schrijven is voor kinderen vaak belangrijk. Als dit niet goed gaat, schaadt dit het zelfvertrouwen van een kind.
Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind zwaar ondermijnen. Het kan tot frustraties leiden als het kind voldoende intelligent is maar het technisch lezen niet onder de knie krijgt, terwijl het bij klasgenootjes probleemloos lijkt te verlopen. Ook kunnen motivatieproblemen ontstaan waardoor kinderen geen zin meer hebben om het lezen te blijven oefenen, terwijl zij juist extra oefening nodig hebben om een minimaal leesniveau te halen.

Dyslexie problemen gaan verder

Klachten die verband houden met dyslexie zijn:

 • Onvoldoende motivatie
  Zeker wanneer er nog geen diagnose is gesteld kan een kind allerlei redenen bedenken waarom het lezen en spellen niet lukt. Het vele oefenen zonder veel resultaat kan voor demotivatie zorgen.
 • Lichamelijke klachten
  Een kind kan klagen over buikpijn of hoofdpijn. De inspanning die een kind op school moet leveren kan zo zwaar zijn dat dit zich uit in lichamelijke klachten. Of een kind probeert hiermee (onbewust) de aandacht van de lees- en spellingproblemen af te leiden.
 • Faalangst
  De kans bestaat dat een kind faalangst ontwikkelt, de angst om te falen of tekort te schieten, de angst om niet aan bepaalde verwachtingen te kunnen voldoen.
 • Onzekerheid
  Dyslexie kan maken dat een kind onzeker is over zijn eigen kunnen. Er is zeker geen reden toe, wat kinderen met dyslexie beschikken over veel mooi kwaliteiten. De nadruk ligt echter vaak op zaken waar ze minder goed in zijn. Wat onzekerheid met zich mee kan brengen.

 

Lekker naar buiten: doe mee met ModderDag op 29 juni!

Lekker naar buiten: doe mee met ModderDag op 29 juni!

Als er iets is dat we dit jaar ontdekt hebben, is het wel hoe fijn het is om lekker buiten te zijn. Bovendien helpt buitenspelen in de natuur kinderen hun ruimtelijk inzicht en creatief vermogen te ontwikkelen. Jammer genoeg spelen steeds minder kinderen regelmatig buiten. Slechts 14% van alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar speelt dagelijks buiten, terwijl de schermtijd in die groep rap toeneemt. Juist daarom gaat ModderDag op 29 juni gewoon door. Laat kinderen lekker buiten kliederen met modder: op school, bij de kinderopvang of in je eigen tuin. Bak moddertaarten, maak een gezichtsmasker of houd een moddergevecht, alles mag!

De basisscholen en kinderopvang zijn weer open, dus op maandag 29 juni gaat ModderDag in aangepaste vorm door! Juist in een tijd als deze is aandacht voor buiten spelen extra belangrijk. De zorgwekkende trends zijn algemeen bekend: kinderen zitten uren gekluisterd aan schermen, spelen weinig buiten en kampen vaker al op jonge leeftijd met overgewicht en psychische klachten. Buiten spelen en contact met de natuur is gezond voor kinderen blijkt uit veel onderzoeken. Steeds meer studies laten zien dat kinderen die opgroeien in een groenere omgeving een betere psychische gezondheid hebben. En kinderen die goed in hun vel zitten hebben meer kans om hun talenten volop te benutten.

Vies weer naar huis

Voor Pedagogisch Medewerker Jasper Bodenstaff van Humankind BSO Natuurlijk in Zevenaar is de afnemende buitenspeeltijd van kinderen een belangrijke reden om ModderDag te organiseren. “Kinderen komen steeds minder in aanraking met de natuur en sommige ouders hebben liever dat ze niet vies worden. Voor mij een uitdaging om dit om te buigen. Want lekker buiten spelen is belangrijk en leuk voor kinderen. Op ModderDag gaan we ons best doen om de kinderen zo vies mogelijk weer naar huis te sturen. Gelukkig reageren veel ouders heel enthousiast op onze plannen”, vertelt Bodenstaff. Op 29 juni bieden ze zo’n 60 kinderen van twee BSO-locaties de mogelijkheid om ModderDag te vieren. “We bouwen een sportieve Mudrun voor de oudste kinderen, er komt een blote voeten-pad en we gaan moddertaartjes bakken met de jongsten. We hebben veel ruimte waardoor we het veilig met twee locaties kunnen organiseren.”

Op basisscholen, kinderopvang en thuis

Naar buiten dus op ModderDag en lekker kliederen en rollen in de modder! 2532 scholen en kinderdagverblijven doen ook dit jaar wel mee aan ModderDag. ModderDag kan in verschillende vormen veilig en volgens de richtlijnen vanuit de overheid georganiseerd worden. Ook thuis kun je natuurlijk zelf gewoon ModderDag houden in de tuin. Kijk voor het perfecte modderrecept op www.ivn.nl/modderdag.

International Mud Day

International Mud Day is ontstaan in Nepal en Australië om kinderen de noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven en de verbinding tussen kinderen en hun omgeving te vergroten. In navolging hiervan wordt ook in o.a. Denemarken, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië sinds enkele jaren in juni International Mud Day gehouden. In 2013 is ModderDag voor het eerst in Nederland georganiseerd. Inmiddels doen in 13 landen honderdduizenden kinderen mee aan ‘International Mud Day’.

Wat heeft goed bewegen en lezen te maken met primaire reflexen? 

Wat heeft goed bewegen en lezen te maken met primaire reflexen? 

Ooit gehoord van verstoorde primaire reflexen?  Een hoop kinderen op de basis- en middelbare school zijn neuromotorisch onrijp en hebben een instabiele lichaamshouding. Deze onrijpheid heeft vaak te maken met een groep niet goed geïntegreerde primaire reflexen.

Normaal gesproken komen deze reflexen onder controle in de babytijd. Wanneer een aantal reflexen onvoldoende zijn geïntegreerd, blijven ze op de voorgrond aanwezig wat voor verschillende problemen kan zorgen. Zo bestaat er een verband bestaat tussen neuromotorische onrijpheid en de prestaties op school en leerproblemen. Door de neuromotorische onrijpheid bij kinderen te herkennen, kunnen kinderen op de juiste manier geholpen worden. Ook kunnen reflexen in de loop van het leven weer gaan storen door bijvoorbeeld trauma of ziekte 
Met behulp van reflexintegratie kan gewerkt worden aan het verhelpen van verstoorde reflexen.  

Algemene kenmerken van verstoorde reflexen zijn:

Er zijn diverse algemene kenmerken van verstoorde reflexen. Deze verschillen soms nagelang hoe oud een kind is. 

Verstoorde primaire reflexen bij een baby

Een van de kenmerken bij baby’s is het niet of nauwelijks kruipen. Maar ook een houterige motoriek of op tenen lopen is een kenmerk. Een kind stoot zich vaak en als ze iets ouders worden kunnen ze moeilijk stil zitten. Je ziet tot slot vaak een iets verkrampte fijne motoriek.

Verstoorde primaire reflexen na de acht jaar

Als kinderen wat ouder worden zie je vaak onderstaande kenmerken. 

 • Hyperactief of oververmoeid gedrag
 • Veel ongecoördineerde bewegingen, ook bij gymnastiek
 • Het hoofd draait mee tijdens het lezen
 • Tong- en mondbewegingen tijdens bezigheden met de handen
 • Trillende oogleden, heen-en-weer schietende ogen
 • Is gauw afgeleid
 • Overgevoelig voor geluiden, lichtprikkels
 • Kan niet goed focussen, richt de ogen verkeerd (oogsamenwerkingsproblemen en fixatie disparatie).
 • Benen achter stoelpoot gehaakt tijdens schrijven of lezen
 • Op een of beide benen zitten
 • Kan niet of moeilijk
  • Zwemmen, fietsen, huppelen
  • Gedifferentieerde (verschillende) bewegingen (achter elkaar) doen
  • Touwtjespringen, evenwichtsspelletjes
  • Meerdere dingen tegelijk doen

Op school

Kinderen met verstoorde effecten hebben op school moeite met automatiseren en kunnen zich moeilijk concentreren. Ze spiegelen vaak cijfers en letters om en hebben een zwak ruimtelijk inzicht. Hun performale vaardigheden en performale intelligentie is vaak minder goed. Bij de verschillende vakken op school vallen de volgende punten op:

Schrijven

 • Problemen met fijne motoriek
 • Slecht leesbaar handschrift, handschrift buigt naar boven of beneden toe af
 • Hoofd wordt ondersteund met niet-schrijvende hand, hoofd ligt bijna op de tafel bij het schrijven
 • Moeite met op de lijn (tussen lijntjes) schrijven
 • Moeite met overschrijven van het bord (tempo ligt erg laag)
 • Verkrampte/slechte pen greep

Lezen

 • Kind houdt de vinger(of liniaal) bij de regel, zonder bij wijzen kan een kind niet bij de goede regel blijven
 • Lezen gaat erg langzaam

Fysiek, psychisch

 • Misselijkheid bij beweging (wagenziek) 
 • Vaak hoofdpijn
 • Allergie
 • Lage zelfwaardering
 • Emoties zijn zeer heftig en onstabiel
 • Paniekaanvallen
 • Slecht slapen
 • Eetstoornissen
 • Fibromyalgie/Reuma
 • Bedplassen/ Stoelgang

 

Bron: mindedit.nl

Ik hoor je wel, maar luister niet! Auditieve verwerkingsproblemen

Ik hoor je wel, maar luister niet! Auditieve verwerkingsproblemen

Auditieve functies worden vaak uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”. Oftewel het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen hebben moeite met verschillende vaardigheden, benodigd voor het verstaan van mondelinge informatie, terwijl hun gehoor goed is.

Waaraan herken je auditieve verwerkingsproblemen

Voor veel ouders is het herkenbaar dat een kind niet luistert. Lekker doet waar hij zelf zin in heeft. Maar er kan soms sprake zijn met het verwerken van de informatie die een kind hoort. Er zijn verschillende kenmerken die kunnen duiden op auditieve verwerkingsproblemen:

 • vaak ‘huh’ of ‘wat zeg je?’ zeggen
 • slechthorend is en begeleiding wil voor spraak afzien
 • een achterstand in de spraak en/of taal heeft opgelopen door gehoorproblemen
  gedurende een langere tijd (bv. veel oorontstekingen)
 • mondelinge opdrachten moeizaam begrijpt
 • moeite om mondelinge informatie te onthouden
 • inadequate antwoorden geeft op vragen 
 • moeite heeft om de leerkracht te volgen in een rumoerige klas
 • meerdere mondelinge instructies moeilijk begrijpen
 • moeite heeft met het herhalen van mondelinge informatie in de juiste volgorde

Indien kinderen problemen ondervinden met de auditieve verwerking kunnen er op korte en lange termijn problemen in de ontwikkeling optreden. Wanneer dit probleem niet vroegtijdig wordt herkent kunnen er meer problemen ontstaan. Denk hierbij aan aan spraak- en/of taalproblemen of andere leerproblemen. Deze problemen komen vaak voor in combinatie met andere problemen, zoals slecht presteren op school (ondanks normale intelligentie). Problemen bij het vervullen van klassikale opdrachten, een korte aandachtsboog, snel afgeleid door geluiden of gebeurtenissen in de omgeving. En een slecht ontwikkeld besef van tijd.

Wat te doen bij auditieve verwerkingsproblemen

Een logopedist kan kinderen helpen die auditieve problemen ervaren. Er zijn daarnaast ook dingen die je zelf kunt doen.

 • Spreek duidelijk naar een kind en niet te snel;
 • Maak gebruik van een krachtige intonatie;
 • Benadruk de hoofdpunten, zo is de kans groter dat een kind het belangrijkste onthoud;
 • Breng structuur aan in activiteiten: als een kind weet wat er van hem verwacht wordt, kan hij in die situaties gemakkelijker anticiperen op mondelinge informatie;
 • Controleer of je boodschap is aangekomen, laat een kind in zijn eigen woorden herhalen wat je hebt gezegd;
 • Bespreek samen met een kind en de leerkracht wat de beste plek in de klas is.

Hoe leer je klanken herkennen

5 inzichten die leiden tot een betere omgang met kinderen met ADHD

5 inzichten die leiden tot een betere omgang met kinderen met ADHD

Veel opvoedadviezen vertellen ons dat we gedrag moeten belonen dat je wilt aanmoedigen en dat je gedrag dat je niet wilt moet bestraffen. Vaak is dit een pleister op een onopgelost probleem. Belangrijker is om tot de kern van het uitdagende gedrag van een kind te komen.  
Problemen met het gedrag van kinderen zijn geen teken van ongehoorzaamheid, gebrek aan respect of grofheid. Ze zijn een rode vlag die je per ongeluk negeert. Ze vertellen je dat een kind worstelt om aan de verwachtingen te voldoen, mogelijk vanwege zijn ADHD en dat hij of zij niet weet hoe het verder moet. Bestraffen en belonen van gedrag dat iemand niet kan uitvoeren is ineffectief. 
Dit is het centrale uitgangspunt van het model voor collaboratieve en proactieve oplossingen (CPS) voor het beter omgaan met uitdagend gedrag.  Het is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 

1. Benadruk problemen (en los ze op) in plaats van gedrag (en pas ze aan)

Veelal richten we ons voornamelijk op uitdagend gedrag en hoe dit te stoppen. Wat als je dit gedrag ziet als een signaal – een teken dat een kind communiceert: ‘Ik zit vast. Er zijn verwachtingen waar ik moeite mee heb”  Een uitbarsting is vaak de aanduiding van een probleem, net zoals koorts  duidt op een infectie elders in het lichaam.
Als u koorts behandelt zonder te zoeken naar de aandoening die deze veroorzaakt, is het herstel vaak slechts tijdelijk. Ditzelfde geldt als je gedrag wilt veranderen zonder het onopgeloste probleem te identificeren dat het veroorzaakt. Een uitbarsting zal dan zeker opnieuw gebeuren.

2. Probleemoplossing is samenwerken, niet eenzijdig

Problemen oplossen doe je liever met je kind dan voor hem. Vaak beslissen volwassenen over de oplossing en leggen deze dan op aan een kind, vooral wanneer een kind uitdagend gedrag vertoont dat  moet stoppen.
Werk met je kind als een team samen. Over het algemeen denken kinderen graag mee in oplossingsrichtingen. 

3. Het oplossen van problemen is proactief 

Bij het oplossen van probleemgedrag draait alles om timing. Een interventie mag niet reactief plaatsvinden, in de hitte van het moment. Het moet worden gepland en uitgevoerd voordat de uitbarsting plaatsvindt. Een actieve manier met het omgaan met uitdagend gedrag
Kinderen worden niet zomaar uit het niets boos. De aandacht ligt vaak bij hetgeen wat maakte dat iets gebeurde. Belangrijker is het om antwoord te vinden op de vraag waarom en wanneer heeft een kind problemen. Deze twee vragen kunnen helpen de oorzaak van het probleem te achter halen. 

4. Begrip gaat vooraf aan helpen

Kinderen communiceren op verschillende manieren wanneer ze teleurgesteld of boos zijn.  Kinderen die dit uiten met woorden, huilen of zich terugtrekken ontvangen vaak meer begrip, dan kinderen die beginnen de schreeuwen, schoppen of bijten. 
Uitdagende kinderen zijn uitdagend omdat ze niet over de vaardigheden beschikken om op een niet- uitdagende manier te communiceren .

Toon begrip voor deze reactie en help ze met het leren van vaardigheden om zich anders te uiten.

5. Anders omgaan met uitdagend gedrag 

Alle kinderen willen het goed doen, en dat doen ze als dat lukt.  Als ze het niet goed doen, zit er iets in de weg. 
Het mooiste wat je kun doen voor een kind dat zich ongelukkig voelt, is erachter komen wat hem in de weg staat. Welke vaardigheden moet een kind nog meer ontwikkelen. Wat zijn oplossingen voor zijn probleem. 

Sommige kinderen zijn al zo lang zo veel gecorrigeerd en gestraft dat ze besluiten dat ze het toch nooit goed doen. Laat bovenstaande helpen een kind goed te begeleiden. Onder alle het gedragsuitdagingen van een kind, zit een kind wat het goed wil doen, maar het heel moeilijk heeft om daar te komen.