ADHD bij meisjes vaak niet herkend

ADHD bij meisjes vaak niet herkend

Jongens met ADHD, die (her)kent iedereen vaak wel.  Ze zijn druk, aanwezig en kunnen zich moeilijk concentreren. Bij meisjes uit ADHD zich heel anders. Een druk jongetje wordt al snel doorverwezen naar een deskundige, meisjes veel minder.  In 33 tot 50 procent van de gevallen worden symptomen van ADHD bij meisjes niet herkend.  Meisjes die wat meer kletsen of naar buiten staren worden als minder storend ervaren door leerkrachten. Mocht hier echter wel sprake zijn van ADHD en dit onbehandeld blijven, kan dat later tot veel ernstige problemen leiden

Waarin verschillen meisjes van jongens als het gaat om ADHD

ADHD uit zicht bij meisjes op een aantal punten anders dan bij jongens.

Minder hyperactief

Het belangrijkste symptoom dat wordt geassocieerd met ADHD is hyperactiviteit. Maar in vergelijking met jongens, hebben meisjes met ADHD, over het algemeen veel minder moeite met stilzitten. Ze hebben minder last van friemelen en ook minder drang om continue te moeten bewegen.

Minder impulsief

Meisjes kunnen ook beter hun impulsen onder controle houden. Ze komen minder in de problemen door hun impulsieve gedrag. Ze pakken bijvoorbeeld niet zomaar iets zonder het te vragen.

Het verschil tussen ADHD en ADD is niet enkel de hyperactiviteit 

Concentratieproblemen

Een signaal welke je zowel bij jongens als meisjes ziet zijn concentratieproblemen. Meisjes zijn net zo snel en vaak afgeleid. Het uit zich wel anders, ze zijn meer aan het dagdromen en zijn vaak afgeleid in de klas.

Ze praten heel veel

Kletsen is een favoriete bezigheid van veel kinderen. Meisjes met ADHD praten ontzettend veel en kunnen hier moeilijk mee stoppen. Ze missen signalen en hints van hun omgeving die een gesprek proberen te sturen. Hierdoor is er minder kans voor een ander om aan het woord te komen.

Ze zijn ook vaker geneigd om gesprekken van anderen te onderbreken. Bovendien kunnen ze het niet goed aanvoelen als het niet gepast is om te spreken.

Geïsoleerd gedrag

Meisjes laten vaker geïsoleerd gedrag zien. Voor zowel jongens als meisjes met ADHD kan het moeilijk zijn om vrienden te maken. Voor veel meisjes komt hier een extra uitdaging bij kijken. Vaak wordt van meisjes verwacht dat ze bepaalde sociale vaardigheden hebben. Zoals het zich kunnen inleven in een ander, gevoelens tonen en subtiele sociale hints oppikken. Omdat dit met ADHD lastiger is, kan het zorgen voor sociale problemen.

Emotioneel gevoelig 

Meisjes zijn erg emotioneel en heel gevoelig.  Sterke uiteenlopende emoties en ADHD gaan vaak hand in hand. Meisjes komen dan ook  vaak hypersensitief en extreem emotioneel over ten opzichte van jongens. Dit wordt in de puberteit vaak erger.

Meer over de ondersteuning van een gevoelig kind

Laag zelfbeeld

Meisjes hebben meer last van gevoelens als schaamte en een laag zelfbeeld.  Het kan voorkomen dat een meisje met ADHD zich schaamt voor het feit dat ze zich maar moeilijk kan focussen of opletten. De kans is groot dat ze het zichzelf kwalijk gaat nemen dat ze met bepaalde (sociale) dingen moeite heeft. Dit kan een behoorlijke impact hebben op haar zelfvertrouwen.

Als de klachten van ADHD niet behandeld worden, kunnen meisjes als ze ouder worden sneller last krijgen van andere stoornissen. Denk aan depressies, verslavingen en angststoornissen. Dit kan vooral in de periode van de puberteit ontstaan. Maar ook pas jaren later als volwassen vrouw.

Ook al valt ADHD dus minder op dan bij jongens, het is dus nog steeds belangrijk dat meisjes ook de juiste behandeling krijgen.

Ondersteuning in de ontwikkeling van executieve functie kan meisjes enorm helpen

bron: thehealthy.com

 

4 dingen die een positief zelfbeeld van kinderen bevorderen

4 dingen die een positief zelfbeeld van kinderen bevorderen

Zelfbeeld is het idee dat je hebt over je eigen mogelijkheden, uiterlijk en persoonlijkheid. Ouders spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van het zelfbeeld van kinderen. De eerste en meeste ervaringen die kinderen hebben zijn met de ouders. Omdat de relatie met de ouders heel intensief is en heel belangrijk voor een kind.
Kinderen kunnen een positief zelfbeeld ontwikkelen als ze vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Successen, mislukkingen en reacties van volwassenen daarop zijn een belangrijke indicator van het zelfbeeld van kinderen.

Wat is het zelfbeeld van kinderen?

Het zelfbeeld hangt nauw samen met de termen zelfvertrouwen en eigenwaarde, deze worden vaak als synoniemen gebruikt.
Ieder mens bouwt een beeld van zichzelf op, hoe dit er precies uitziet is natuurlijk heel persoonlijk.
Een zelfbeeld is subjectief en bestaat uit twee delen: zelfkennis en zelfvertrouwen. Zelfkennis gaat over wat iemand weet van zichzelf, bijvoorbeeld zijn competenties en karakter. Het zelfvertrouwen gaat over het algehele gevoel dat iemand over zichzelf heeft. Hoe iemand over zichzelf denkt, kun je beïnvloeden.
Het zelfbeeld van kinderen bestaat voornamelijk uit de gedragsreflectie van volwassenen en de basiservaringen die in artikel noemen.

Hoe kunnen kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen?

Het zelfbeeld heeft op veel manieren invloed op het gedrag van een kind. Een kind met een positief zelfbeeld vertrouwt op zijn capaciteiten en kan met meer zelfvertrouwen omgaan met uitdagingen en nieuwe ervaringen. Met deze vier tips kun je het zelfbeeld van kinderen positief stimuleren.

1. De liefde niet voorwaardelijk maken

Ouderlijke liefde moet onvoorwaardelijk zijn. Dit is super belangrijk voor het creëren van zogenaamd basisvertrouwen. Een kind dat ervaart dat er voor zichzelf van hem wordt gehouden zonder aan enige voorwaarden te voldoen, heeft een goede start in het leven.
Veiligheid, geborgenheid en de warmte van de ouders jegens hun kind worden ook als niet-onderhandelbaar beschouwd. Wat er ook gebeurt, een kind moet altijd het gevoel hebben dat het een plek heeft waar hij veilig is en gewenst.

Basiservaring: “Ik ben geliefd.”

2. Geef opbouwende en duidelijke feedback

Een kind moet zoveel mogelijk feedback krijgen over zijn acties en capaciteiten. Lof en bekrachtiging hebben een directe invloed op het zelfbeeld.
Een kind leert dat het goed is en dat hij vertrouwen in zichzelf kan hebben. Op deze manier geeft een kind niet meteen op bij onzekerheden en moeilijkheden, maar vertrouwt het op het vinden van een oplossing.

In plaats van een algemene uitspraak als ‘Dat heb je goed gedaan’, zou je de feedback meer gedifferentieerd moeten maken. Wat deed een kind precies goed? Wat voor moeite heeft een kind moeten doen om het resultaat te krijgen?

Niet alleen het resultaat telt, maar ook de manier om daar te komen. Alleen op deze manier kunnen kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Maar prijs een kind alleen als er echt een reden voor is.  Te veel lof en voor elk klein ding leidt ertoe dat jouw waardering niet langer serieus wordt genomen.

Basiservaring: “Ik ben ergens goed in en krijg er erkenning voor.”

Meer zelfvertrouwen door de juiste feedback

3. Voorkom devaluaties in het dagelijks leven

Net zoals je positief gedrag versterkt, is het belangrijk om negatief gedrag te ‘verzwakken’. Kinderen hebben regels nodig en moeten leren grip te krijgen op hun negatieve emoties. Anders zullen ze later in het leven en in de samenleving tegen problemen aanlopen. Maar ook hier hangt het af van de weg. Kritiek is prima, zolang het niet overdreven negatief is geformuleerd.

Zinnen als:  “Wees niet altijd zo dom”,  “Kun je iets goed doen! ” en “Het is toch niet zo moeilijk”  zijn kwetsend en diep gegrift in het geheugen van een kind. Dergelijke emotionele schokken in de kindertijd kunnen doorgaan tot in de volwassenheid.
Voortdurende vergelijkingen met andere kinderen of het voorwaardelijke maken van liefde hebben een negatief effect op het zelfbeeld van kinderen.

Geef in plaats daarvan eerst positieve feedback, over wat een kind goed heeft gedaan. Vervolgens kun je een ​​suggestie geven om het ongewenste gedrag te verbeteren.
Voor een positief zelfbeeld is het belangrijk om niet de hele persoon te bekritiseren, maar alleen een bepaald gedrag. Je kunt dit doen door een kind toch het gevoel te geven dat het iets goed heeft gedaan.

Basiservaring: “Ik maak fouten, maar daarom ben ik niet slecht.”

4. Ethische principes als referentiepunt

Een belangrijke opvoedtaak is het overbrengen van normen en waarden aan een kind, waarop het zich kan oriënteren. Deze helpen hem om nu en vooral later zijn weg te vinden in de wereld.

Met alle beproevingen in het leven hebben we allemaal een anker en soms begeleiding nodig. Daarnaast zijn regels en normen significant betrokken bij de gewetensvorming, wat natuurlijk ook bijdraagt ​​aan een positief zelfbeeld van kinderen.

Ze kunnen worden geholpen door hun morele vaardigheden te trainen. Dit betekent in staat zijn om goed van kwaad te onderscheiden en vervolgens een moreel oordeel te vellen. Een populaire oefening is bijvoorbeeld het kind voor een moreel dilemma te stellen en met het kind een oplossing te bespreken.

Basiservaring: “Ik ken normen en waarden die mij oriëntatie bieden”.

7 tips om te bouwen aan meer zelfvertrouwen

bron: netpapa.de

Clownesk gedrag

Clownesk gedrag

Ineens raar doen, gekke bekken trekken, dierengeluiden maken of een speciaal loopje of gek stemmetje gebruiken. Een kind verandert ineens in een “clowntje” zodra hij spanning voelt of alle aandacht op hem is gevestigd. Dit noemen we ook wel clownesk gedrag, dit gedrag heeft vaak te maken met onzekerheid. Wat kun je doen om een kind te helpen zichzelf te zijn?

Waar komt clownesk gedrag vandaan?

Clownesk gedrag is veelal een manier voor een kind om onzekerheid te verbergen. Een poging om erbij te mogen horen. Een kind neemt de houding van een ‘clown’ aan en merkt dat hij aandacht krijgt als hij gek doet. Er kunnen verschillende redenen voor clownesk gedrag zijn:

 • Een belangrijke reden is onzekerheid. Een kind voelt zich onzeker als mensen naar hem kijken. Dit verbergt hij met clownesk gedrag.
 • Hij vindt een bepaalde situatie eng of juist spannend en overschreeuwt zichzelf met clownesk gedrag.
 • Een kind wil graag contact maken met andere kinderen, maar heeft nog niet geleerd om op een andere manier aandacht te vragen.
 • Hij merkt dat anderen om hem lachen als hij grappig doet. Om erbij te horen, gaat hij lekker gek doen.

Hoe kun je een kind helpen met clownesk gedrag?

Als een kind vaak de clown uithangt, niet zichzelf kan of durft te zijn, is het goed om hem te helpen in deze situaties.  Een kind moet leren en ervaren dat hij zicht zelf mag zijn. Daarnaast is het goed als hij een beter gevoel krijgt wanneer het een goed moment voor een grapje is. Hoe hij zichzelf kan kalmeren als hij spanning voelt, of als hij zich onzeker voelt. En heel belangrijk op welke manier hij contact kan maken met andere.

Enkele tips om een kind hiermee te helpen bij clownesk gedrag

 • Inzien wanneer het tijd is voor een grapje maar ook wanneer niet
  Vraag een kind op welke momenten het op school of tijdens het sporten leuk is om een grapje te maken en wanneer het goed is om serieus te zijn. Als een kind dit moeilijk onder woorden kan brengen, help hem dan door een paar situaties te schetsen. Vertel dat jullie dat gaan oefenen, dat hij bijvoorbeeld in de pauze iets geks mag doen en serieus doet als hij moet werken. Leer een kind hoe hij serieus te zijn. Laat het hem voordoen, of refereer aan een moment waarop hij dit altijd goed doet.
 • Zichzelf kalmeren bij onzekerheid of spanning
  Als ouder weet je vaak in welke situatie een kind clownesk gedrag vertoont. Geef in deze situatie aandacht aan zijn emoties. Benoem gevoelens: ‘Volgens mij vind je het heel spannend en weet je dan niet zo goed wat je kunt doen en ga je daarom gek doen’. Maak een chillplan met een kind waarin jullie vier dingen bedenken die je kind kan doen om zichzelf te kalmeren.
 • Op een sociaal handige manier contact maken
  Oefen met een kind hoe hij op een positieve manier de aandacht kan vragen. Bijvoorbeeld door te vragen of je mee mag doen of door te zeggen: ‘ik wil iets grappigs laten zien, wil je het zien?’ Maar dit kan ook door bij een groepje te gaan staan.
 • Zichzelf durven laten zien
  Geef een kind zelfvertrouwen door het verantwoordelijkheden te geven en zoveel mogelijk zelf tot oplossingen te komen. Besteed vooral aandacht aan zijn positieve kanten, door hem bijvoorbeeld een collage te laten maken over wat zijn kwaliteiten zijn. Of door ’s avonds voor het slapen gaan nog even te praten over alles wat zo goed ging die dag.  

De positieve kant aan clownesk gedrag

Clownesk gedrag wordt vaak als vervelend ervaren. Maar aan clownesk gedrag zitten ook mooi positieve kanten. Zo kan een kind andere goed vermaken, heeft hij humor en kan een groep beïnvloeden. Om van deze positieve kanten gebruik te kunnen maken is het belangrijk dat een kind leert, wanneer hij wel de clown kan uitgangen en wanneer hij serieus moet zijn.

bron: apetrotsekinderen

5 redenen waarom dyslectische goed in communiceren zijn

5 redenen waarom dyslectische goed in communiceren zijn

Dyslectische zijn niet goed in spelling en grammatica maar velen zijn geweldige communiceren. Van gewaardeerde journalisten, spraakmakende acteurs tot begaafde ruimtevaarders, dyslectici gebruiken hun nieuwsgierigheid en passie om de wereld te verkennen, complexe situaties of feiten te begrijpen en ze op een eenvoudige en gemakkelijk manier aan anderen uit te leggen. Lees waarom dyslectische goed in communiceren zijn

5 redenen waarom dyslectische goed in communiceren zijn

1. Dyslectici begrijpen het grotere geheel

Het dyslectische brein is anders bedraad, dat stelt je in staat om verhalen met elkaar te verbinden en patronen in verhalen te zien waar anderen dat misschien niet doen. Dit maakt ze bedreven in het begrijpen van grote geheel en deze aan anderen uit te leggen.

Velen dyslecten worden journalisten of tv-presentatoren. Bijvoorbeeld Adriaan van Dis en CNN nieuwslezer, Robyn Curnow.  “Schrijven voor televisienieuws is als een dyslectische droom… de zinnen zijn eenvoudig, je schrijft naar plaatjes en je moet alle nutteloze informatie wegnemen. Het moet de echte essentie van het verhaal zijn. ”

Haar vermogen om snel een situatie samen te vatten. De feiten te beoordelen en een invalshoek te presenteren, komt voort uit haar dyslectische communicatieve vaardigheden.

Luister hoe ze uitlegt waarom haar grootste zwakte ook haar grootste kracht is in dit interview met Made By Dyslexia:

2. Dyslectici zijn goed in vereenvoudigen

Dyslectische geesten zijn goed in het weg laten van onnodige details om zo duidelijke en boeiende boodschappen te creëren. Dit betekent dat ze uitblinken in carrières waar uitleggen, opvoeden of beïnvloeden centraal staan. Denk hierbij aan lesgeven, marketing, journalistiek, campagne voeren of PR.

Roland Rudd, oprichter en voorzitter van PR-firma, Finsbury legt uit:  “Dyslectisch zijn stelt je in staat om dingen heel snel te vereenvoudigen. Het stelde me in staat het grote geheel te zien en daardoor kon ik creatiever en effectiever beslissingen nemen. ”

Andere dyslectische geesten, zoals ruimtewetenschapper Maggie Aderin-Pocock, gebruikt haar dyslectische communicatieve vaardigheden om concepten die ‘niet van deze wereld’ zijn, te vereenvoudigen. Om een nieuw publiek aan te spreken en een generatie te inspireren.
“Als wetenschapper heb ik gemerkt dat ik in staat ben om complexe ideeën te nemen en ze te vereenvoudigen, verhalen te vertellen en wetenschappelijke ideeën tot leven te brengen op mijn eigen unieke manier. Dit was een enorm voordeel.”

Bekijk hier het inspirerende Made By Dyslexia-interview van Maggie

3. Dyslectici hebben een hoge mate van empathie

Het is niet alleen hun vaardigheid om complexe ideeën duidelijker te maken. Dyslecten kunnen ook hun hoge niveaus van empathie en emotionele intelligentie gebruiken om berichten te creëren die ook boeiend zijn. Dit maakt dyslectische goed in communiceren.

Dyslectici hebben een groter vermogen om aan te voelen, te begrijpen en erop te reageren hoe anderen zich voelen. Dit zorgt voor een meer authentieke verbinding met mensen. Dit kan resulteren in een dieper begrip van hun verhalen en een grotere vaardigheid om ze te vertellen. Het maakt allemaal deel uit van hun ‘verbindende’ vaardigheden.

Lees meer over de kwaliteiten van dyslexie

4. Dyslectici zijn gepassioneerd en nieuwsgierig

Wat dyslectici echt geweldige communicatoren maakt, is hun passie en nieuwsgierigheid. Ze houden ervan om nieuwe dingen te leren. En de energie en passie die ze gebruiken om het te doen, inspireert anderen.

De aanstekelijke energie van Jamie Oliver en de vaardigheid in communiceren hebben ervoor gezorgd dat zelfs de meest complexe recepten voor de meesten mensen eenvoudig en gemakkelijk te maken zijn. Op deze manier kan hij zijn passie en nieuwsgierigheid doorgeven aan miljoenen mensen over de hele wereld.

5. Dyslectici inspireren en entertainen

De combinatie van in staat zijn om het grotere geheel te begrijpen, complexe ideeën te vereenvoudigen en emotionele intelligentie te gebruiken, samen met hun passie en nieuwsgierigheid, betekent dat dyslecten geweldig zijn in het inspireren en entertainen van mensen.

Dav Pilkey, de maker van Kapitein Onderbroek, zegt dat zijn dyslexie en andere leervaardigheden: “Heeft me geholpen om verhalen te schrijven die niet saai waren. Het heeft me geholpen mijn woorden heel, heel zorgvuldig te kiezen. ”
Zijn woorden (en afbeeldingen) hebben miljoenen kinderen (dyslectisch of niet) geholpen met lezen.

Hoe werkt een dyslectisch brein

bron: madebydyslexia

De onbekende kenmerken van hoogbegaafdheid

De onbekende kenmerken van hoogbegaafdheid

De emotionele intensiteit en de overweldigende energie van hoogbegaafde kinderen is groot. Ze hebben een speciale manier waarop zij de wereld beschouwen, kwalitatief, kwantitatief of allebei tegelijk. Ook verwerken ze ervaringen anders. Dit maakt hoogbegaafde kinderen vaak intenser, sensitiever. Ze schieten makkelijk in extreme gemoedstoestanden van heel erg gelukkig tot vol wanhoop. Deze kenmerken van hoogbegaafdheid zijn vaak minder bekend bij mensen.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Het gedrag van hoogbegaafde kinderen wijkt vaak af van “de norm”, dit kan ook op veel onbegrip rekenen. Hun opwinding wordt gezien als excessief, hun niet stil kunnen zitten van opwinding wordt gezien als ADHD gedrag. Het eeuwig doorvragen wordt gezien als zeuren of als ondermijnen van de autoriteit. Hun verbeeldingskracht wordt gezien als gebrek aan realiteitszin. De passie wordt gezien als obsessief gedrag of syndroom van Asperger. De sterke emoties worden gezien als kinderachtig. En hun creatieve eigenzinnigheid wordt gezien als tegendraads. Hoogbegaafden maken veelal een ontwikkeling door die sterk afwijkt van de ‘normale’ ontwikkeling van kinderen.

Bijna elk hoogbegaafd kind is op één of meerdere vlakken zeer prikkelgevoelig. Deze gevoeligheid is een van de kenmerken van hoogbegaafdheid die niet altijd even bekend zijn.  Hoe gevoeliger een kind is hoe meer problemen er ontstaan in de omgeving. Ze sluiten op onbegrip en kunnen moeilijk aansluiting vinden.

 • Lichamelijk

  Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een hoog energieniveau wat zich uit in een grote beweeglijkheid, opgewondenheid en snel praten. Maar ook lichamelijke onrust, bezig willen zijn, gedrevenheid en competitiviteit. Het gaat hierbij om de capaciteit actief en energiek te zijn. Bij emotionele spanningen kan deze prikkelgevoeligheid zich uiten door overdreven veel praten, impulsieve acties, zenuwachtig gedrag (nagelbijten of trommelen) of ‘de clown uithangen’.
 • Zintuiglijk gevoelig vermogen 

  Kinderen genieten intens van zintuiglijke waarnemingen, zoals schoonheid, beeldende kunst, literatuur en muziek. Het kan zich tevens uiten door een drang naar comfort, luxe en behoefte aan bewondering en aandacht. Maar ook de gevoeligheid voor labels aan kleren of de naden van sokken zijn moeilijk te verdragen. Kinderen met deze prikkelgevoeligheid hebben over het algemeen plezier in zien, ruiken, proeven, aanraken en horen. Ze worden blij van mooie woorden, muziek, vormen, kleuren, harmonie en evenwicht. Bij emotionele spanning kan deze hoge prikkelgevoeligheid leiden tot veel en lekker eten, al jong seksueel gretig zijn en een grote behoefde aan aandacht hebben.
 • Intellectueel, intense activiteit van de geest

  Hoogbegaafde kinderen hebben veelal de neiging diepzinnige vragen te stellen, problemen op te lossen en te zoeken naar de waarheid. Dit kan zich uiten door van alles te willen analyseren, door logica en theoretische problemen, scherp observatievermogen. Kritisch zijn, symbolisch denken, ontwikkelen van nieuwe ideeën en concepten en denken over het eigen denken. Hierdoor ontstaat als het ware een intellectuele honger. Ze zijn onverzadigbaar nieuwsgierig, geconcentreerd, vaak gretige lezers. Ze kunnen scherp observeren, zich dingen gedetailleerd herinneren, gedetailleerde plannen maken en hebben het vermogen tot aanhoudende intellectuele inspanning. Bij emotionele spanning kan deze prikkelgevoeligheid zich uiten door te kritisch zijn naar zichzelf en anderen, perfectionisme en betweterigheid. Tevens kan de focus op morele vraagstukken een kind tot wanhoop drijven door zijn hulpeloosheid.
 • Verbeelding 

  Dit kan zich uiten door frequent gebruik van beelden en metaforen in de taal, poëtisch woordgebruik, sterk vermogen tot gedetailleerde en levendige visualisaties, inventiviteit fantasievolheid, het snel wegdromen bij verveling, imaginaire vriendjes hebben, het leven dramatiseren. Verbeelding kan zorgen voor vreugde en creativiteit in het dagelijks leven en helpt bij de ontwikkeling van intellectuele gaven. Zoals Einstein zei: ‘’Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis’’. Bij emotionele spanning kan deze prikkelgevoeligheid zich uiten door fantasie en werkelijkheid niet meer kunnen scheiden, leven in een schijnwereld,  heftige dromen en zich dingen verbeelden.
 • Emotioneel

  De hoge prikkelgevoeligheid voor emoties is vaak de eerste van de prikkelgevoeligheden die ouders opmerken. Kinderen voelen de emoties van andere sterk aan en kunnen zich hiermee identificeren. Deze kinderen kunnen erg verlegen zijn en zijn zich sterk bewust van hun eigen gevoelens en hoe ze veranderen. Bij emotionele spanning kan deze prikkelgevoeligheid zich uiten door klachten als buikpijn, hoofdpijn, slecht slapen of blozen. Kinderen zijn soms veel bezig zijn met de dood. Ze zijn angstig of hebben last van depressie. Hun mededogen en bezorgdheid voor anderen, hun focus de verbinding met anderen en de intensiteit van hun gevoelens zal regelmatig lastig zijn. Het kan irritatie opwekken bij mensen die deze prikkelgevoeligheid niet begrijpen.

Bron:  http://www.mixed-media.info/hoogbegaafd/