Zelfvertrouwen ontwikkelen door een kind zelf problemen te laten oplossen!

Zelfvertrouwen ontwikkelen door een kind zelf problemen te laten oplossen!

Als volwassenen zijn we vaak geneigd om het voor kinderen op te lossen als ze naar je toe komen met een probleem. Toch krijgt je kind meer zelfvertrouwen als hij zelf moet nadenken over de oplossing. Je helpt een kind dus zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Uit onderzoek is gebleken dat veel  jonge kinderen onhandig reageren op problemen omdat zij geen andere manier kennen. Het is beter om kinderen te leren hoe zij zelfstandiger en op een goede manier (sociale) problemen kunnen oplossen.

Zelfvertrouwen ontwikkelen 

Kinderen zijn over het algemeen goed in staat om zelf hun problemen op te lossen. Ze krijgen hier echter niet altijd voldoende ruimte voor. Wij (ouders) komen al snel met een idee voordat ze zelf hebben kunnen nadenken. Onbedoeld sta je daarmee hun ontwikkeling in de weg.

Wanneer een kind naar ons toe komt met een probleem  is het verleidelijk om hem te vertellen wat hij  het beste kan doen. Het is echter veel effectiever om hem zelf te laten nadenken over de oplossingen. Maar door alleen te zeggen ‘los het samen maar op’ bereik je ook niet het gewenste effect. Leer een kind hoe hij op een goede manier met problemen of conflicten kan omgaan.

Als een kind tijdens een conflictsituatie overstuur is,  heeft hij meer moeite met nadenken. Probeer een kind te kalmeren, bijvoorbeeld door hem over de situatie te laten praten.  Wanneer hij rustig is kun je hem middels de volgende stappen begeleiden.

Stappen plan

 1. Wat is het probleem. 
  Laat een kind vertellen waarom hij boos of verdrietig is. Vul in het gesprek niet te veel zelf in, maar laat een kind praten. Stel vragen en probeer je in te leven in het probleem. Naast  zijn eigen gevoelens is het belangrijk dat een kind leert denken aan de gevoelens van anderen. Ook hier kun je naar vragen en een kind bij helpen door te vergelijken met hun eigen gevoelens en andere situaties.
 2. Oplossingen bedenken
  Vraag een kind zo veel mogelijk oplossingen te bedenken. Het helpt om je kind complimenten te geven voor het bedenken van verschillende oplossingen. Als een kind er zelf helemaal geen kan bedenken kun je eerst zelf een aantal voorbeelden geven.
 3. De gevolgen
  G
  a samen na welke gevolgen er bij de verschillende oplossingen horen.
 4. Kies een oplossing
  Help een kind na het bespreken van de gevolgen bij het kiezen van de beste oplossing.  Vraag bijvoorbeeld waar hij zich het prettigst bij voelt. Door het als een keuze te brengen is een kind zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem.
 5. Oefenen
  Je kunt een kind eventueel helpen door de oplossing thuis te oefenen in de vorm van een toneelstukje.
 6. Resultaat beoordelen
  Als een oplossing het gewenste effect heeft gehad is het belangrijk een kind te complimenteren voor het zelfstandig maken van een keuze en het oplossen van een probleem. Als de oplossing niet het gewenste effect heeft, kun je een kind aanmoedigen om over andere oplossingen na te denken. Laat blijken dat je trots bent ongeacht het effect.

 

Een dag uit het leven van een kind met dyslexie

Een dag uit het leven van een kind met dyslexie

Maak kennis met Sem, een jongen in groep zeven met dyslexie. Hij is een slimme jongen, maar zijn moeite met lezen heeft invloed op bijna elk aspect van zijn dag. Om te zien hoe dyslexie kinderen kan beïnvloeden, nemen we je mee op een typische dag in Sem’s leven. Een kind met dyslexie.

7:00 uur

Sem zet de wekker uit, maar hij wil niet uit bed komen. Na jarenlang te zijn aangestaard en opmerkingen te hebben gehoord over hoe traag en moeizaam zijn lezen is, ziet hij op tegen de gedachte om naar school te gaan. Hij bleef een paar dagen geleden thuis vanwege buikpijn. Hij wou dat hij vandaag ook thuis kon blijven en ontstressen.

Uitdagingen voor een kind met dyslexie: school vermijden, zelfrespect

9:30 ’s ochtends

Sem is nog niet klaar met geschiedenisles van vandaag. Hij probeerde zijn werk af te maken, maar lezen kost zoveel tijd en moeite dat hij maar een paar alinea’s doorkwam. En omdat het zo lang duurde om elke zin te lezen, had hij moeite om te begrijpen hoe die zinnen in elkaar passen. Hij luistert aandachtig naar de leraar en worstelt om een paar rommelige aantekeningen te maken. Hij ziet op tegen de toets van vrijdag.

Uitdagingen voor een kind met dyslexie: begrijpend lezen, aantekeningen maken

10:15 uur

Sem is goed in rekenen, behalve de verhaalsommen. Het duurt een eeuwigheid om ze te lezen. Dat maakt het moeilijk voor hem om de details te onthouden en te beslissen wat hij ermee gaat doen. Hij maakt vaak een simpele fout, zoals het verwisselen van twee nummers of het door elkaar halen van de volgorde van stappen. Dus hij krijgt het verkeerde antwoord, ook al begrijpt hij de concepten.

Uitdagingen voor een kind met dyslexie:: informatie lang genoeg onthouden om deze te gebruiken

12:00 uur lunch

Het is moeilijk voor Sem om te ontspannen tijdens de lunch. Hij maakt nog wat werkjes af of zoekt de juf voor extra hulp. Vandaag bekijkt hij flashcards voor zijn Engelse woordenschattest. Hij probeert de woorden in zijn hoofd te stampen. Maar op de een of andere manier voelt het nog steeds alsof hij voor het eerst naar deze woorden kijkt. Waarom blijven deze woorden niet “plakken”?

Uitdagingen voor een kind met dyslexie: gezichtswoorden herkennen, woordenschat opbouwen

13:15 uur

Engels les is de slechtste! Sem heeft moeite met het volgen van spellingregels, hoe moet hij woorden spellen in een andere taal die andere klanken hebben? Bovendien laat de leraar iedereen hardop voorlezen. Als Sem voelt dat hij op het punt staat om de beurt te krijgen, bedenkt hij een goede smoes. Hij wil niet voor schut staan, dus hij verstopt zicht op het toilet.

Uitdagingen voor een kind met dyslexie: een vreemde taal leren, lezen vermijden

14.00 uur

Muziek is het enige wat Sem leuk vindt op school. Het lezen van de teksten is moeilijk, maar hij kan de stukken leren door ernaar te luisteren. En het voelt geweldig als mensen hem vertellen wat een geweldige stem hij heeft. Maar hij maakt zich zorgen dat hier geen tijd meer voor heeft als hij meer verlengde instructies of bijles moet volgen.

Uitdagingen voor een kind met dyslexie: angst, muziek lezen

15.30 uur na schooltijd

WhatsApp is stressvol. Het kost Sem veel tijd om erachter te komen welke woorden zijn vrienden afkorten. Zijn moeite met lezen en spellen maakt het moeilijk voor hem om deel uit te maken van het gesprek.

Uitdagingen voor een kind met dyslexie: decoderen, spelling, sociale problemen

19.00 uur

Sem’s moeder zeurt steeds om zijn werkstuk af te maken. Zijn spelling is zo slecht dat de autocorrectie soms niet kan achterhalen wat hij probeert te zeggen. Proeflezen is ook moeilijk voor hem – hij merkt geen fouten op, dus hij heeft zijn moeder nodig om zijn werkstuk na te kijken om er zeker van te zijn dat het klopt. Ze probeert te helpen, maar hij merkt dat ze niet altijd begrijpt hoe hard hij zijn best doet. Hij is bang dat ze denkt dat hij lui is of zijn best niet doet. Maar huiswerk kost hem gewoon veel meer tijd dan andere kinderen.

Uitdagingen voor een kind met dyslexie: schrijven, spellen, proeflezen

20.00 uur

Sem’s belangrijkste manier om aan zijn dyslexie te ‘ontsnappen’ is door videogames te spelen. Het is laat en hij is moe. Maar hij moet tot rust komen. Morgen wordt weer een lange dag.

Uitdagingen voor een kind met dyslexie: algemene stress over school

bron: Understood.org

Moeders vertrouwen hun kinderen meer met digitale media dan vaders

Moeders vertrouwen hun kinderen meer met digitale media dan vaders

Ouders zitten veelal niet op één lijn bij digitaal mediagebruik kinderen. Zo voelen moeders zich vaker verantwoordelijk voor wat hun kinderen op digitale media doen. Vaders zijn over het algemeen coulanter als het gaat om toezichthouden. Dit blijkt uit het onderzoek dat Prijsvergelijken.nl uitvoerde in samenwerking met marktonderzoeksbureau Markteffect.

Normen en waarden bij online mediagebruik

De ideeën van moeders en vaders over digitaal mediagebruik liggen niet ver uit elkaar. Tegelijkertijd zijn er ook wat verschillen te zien tussen de opvattingen van vaders en moeders. Moeders (93%) geven bijvoorbeeld vaker aan dat het hun verantwoordelijkheid is om toezicht te houden op het digitaal mediagebruik van hun kinderen dan vaders (89%). Opvallend is wel dat het verantwoordelijkheidsgevoel van vaders groter is bij hun dochters (91%) dan zoons (87%).

Voor beide ouders geldt dat meer dan 80% afspraken maakt over digitale media. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over schermtijd of privacy. Meer moeders (55%) dan vaders (44%) geven aan dat zij erop vertrouwen dat hun kind zelf de juiste beslissingen maakt op digitaal mediagebruik. Toch vindt meer dan de helft van de moeders dat hun kind alleen digitale media mag gebruiken onder toezicht van een volwassene, al dan niet henzelf. Vaders zijn hier wat coulanter in: slechts 39% is het het met deze stelling eens. Opvallend is wel dat vaders het hier vaker mee eens zijn als het gaat om hun dochter (43%), dan hun zoons (36%).

Vaders zien vaker cyberpesten, moeders vaker irritatie

Meer moeders (24%) dan vaders (17%) vinden dat hun kind meer negatieve dan positieve gevolgen ervaart van digitaal mediagebruik. Zo herkennen moeders vaker agressie of irritatie. Vaders zien juist vaker in grote mate cyberpesten. Daarnaast spelen concentratieproblemen een rol, 10% van de ouders ziet dit voorbij komen. Eén op de vijf moeders ziet dit vaker in grote mate bij hun zoons dan dochters. Angstgevoelens naar aanleiding van digitale media worden ook vaker – weliswaar in kleine mate – gespot door vaders (81,82%) dan door moeders (36,36%).

Hoe herken je of je kind wordt gepest?

Plezier, ontspanning en meegaan met digitale ontwikkelingen

Ruim driekwart van de ouders vindt dat het mediagebruik voor kinderen overwegend positieve gevolgen heeft. Vaders (75%) zien meer positieve gevolgen van digitale media dan moeders (70%). Meer vaders (45%) dan moeders (38%) herkennen dat hun kind nieuwe vaardigheden leert van digitaal mediagebruik. Andere voordelen die worden opgemerkt zijn plezier, ontspanning en meegaan in digitale ontwikkelingen. Ontspanning wordt door moeders meer opgemerkt bij hun zoons (61,35%) dan hun dochters (39,22%). Vaders zien dit juist meer bij hun dochters (63,96%) dan bij hun zoons (56,64%).

Meer interesse in digitaal mediagebruik

Ondanks dat ouders in regels en uitvoering kunnen verschillen, is te zien dat beiden regels opstellen en toezicht houden. Toch blijft het lastig om online grenzen te stellen. Denise Bontje is gespecialiseerd op het gebied van mediaopvoeding, taalontwikkeling en spel bij jonge kinderen. Zij stelt dat ouders meer interesse moeten tonen in het digitaal mediagebruik van hun kinderen. “Je kunt veel meer positieve effecten uit het digitaal mediagebruik van je kinderen halen, wanneer je de interactie opzoekt en meekijkt vanuit interesse. Dan maak je de ontwikkeling samen door en ben je de eerste persoon bij wie ze aankloppen als er iets besproken moet worden.”

Het volledige onderzoek is terug te vinden via Schermgebruik regels: hoeveel vrijheid geef jij je kind?

Wat is verantwoorde schermtijd?

ADHD is geen stoornis, ADHD is een andere manier van denken

ADHD is geen stoornis, ADHD is een andere manier van denken

Volgens de wetenschap is ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) een aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis.  Een afwijking waarbij een sterk verlaagd vermogen aanwezig is om aandacht voldoende bij activiteiten te houden. Er is spaken van impulsief gedrag en rusteloosheid. Deze formulering suggereert dat ADHD een psychische stoornis is, maar het is eigenlijk een andere manier van denken.

Dat wat men ADHD noemt is vaak een voorkeur om visueel (sterk beeldend) te denken in combinatie met gevoelsdenken. Een kind (of volwassene) reageert direct op gebeurtenissen en onderneemt daar ook actie op. Dit past niet altijd in de plannen die anderen met ze hebben. In de klas op school is dit veelal niet gewenst.

De heersende opinie zegt, dat deze kinderen lastig en minder intelligent zijn, maar niets is minder waar. Omdat een kind met ADHD een andere leerstijl heeft, heeft hij moeite om de focus te houden. Op school wordt er vaak te uitgebreid uitgelegd. Een kind verliest hierdoor zijn aandacht. Juist deze kinderen zijn gebaat bij een korte en duidelijke instructie.

ADHD en prikkels

Het is eveneens een groot misverstand dat mensen met ADHD te veel prikkels krijgen en daardoor snel zijn afgeleid. Iemand met ADHD krijgt juist te weinig prikkels en gaat daarom de prikkels zelf creëren. Dit verklaart het drukke imago van kinderen met ADHD. Om er voor te zorgen dat iemand met ADHD geen prikkels gaat creëren, moet je er dus voor zorgen dat hij redenen heeft om dingen te gaan doen, dan komt de focus vanzelf.

De kernvisiemethode

De kernvisiemethode kan kinderen helpen. Deze methode leert kinderen verschillende technieken aan om lesstof zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Zij worden zelf verantwoordelijk voor de oplossing, er wordt dus ook veel aandacht besteed aan het opbouwen van de motivatie van het kind.

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om een kind op een natuurlijke manier vanuit zijn eigen persoonlijke kracht te laten leren. En het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind.

bron: kernvisiemethode.nl

Speelgoed van het Jaar 2021 | De selectie van de vakjury

Speelgoed van het Jaar 2021 | De selectie van de vakjury

Elke jaar komt er weer veel nieuw en interessant speelgoed op de markt. Om in één oogopslag kwalitatief goed, veilig en originele spellen en speelgoed te herkennen uit dit enorme aanbod is er de speelgoed van het jaar verkiezing. Zo wordt het je gemakkelijk gemaakt om voor verschillende leeftijden het leukste speelgoed te selecteren.

De afgelopen periode heeft een deskundige vakjury diverse speelgoed, spellen en puzzels uitgebreid getest. Er zijn in 12 verschillende categorieën drie winnaars  gekozen. Deze winnaars mogen het trotse keurmerk van Speelgoed van het Jaar dragen. Vanaf 7 september tot en met 25 oktober mag ook het publiek, haar stem uitbrengen. Door een stem uit te brengen bepaalt het publiek wie er naar huis gaat met de publieksprijs. Tevens maak je zelf kans op mooie prijzen. Op 2 november vindt het Nationale Speelgoed Feest plaats waar de winnaar van de publieksprijzen bekend worden gemaakt.

Verkiezing Speelgoed van het Jaar

De verkiezing van Speelgoed van het Jaar is al bijna 50 jaar een begrip en een zeer goede raadgever bij het kopen van speelgoed en spellen. Voor jezelf of om cadeau te geven. Dit jaar is de verkiezing vernieuwd met vijf nieuwe categorieën zoals duurzaamheid en puzzels. En er is naast de publieksprijs een vakjuryprijs aan de verkiezing toegevoegd. De eerste zeven categorieën hebben betrekking op de leeftijd van een kind. Om het zo ouders extra makkelijk te maken.

Publieksprijs Speelgoed van het Jaar

Heb jij zelf een favoriet speelgoed of spel? Stemmen dan op de winnaars van de vakjury kan via www.speelgoedvanhetjaar.nl

Een van onze persoonlijke favoriet is de marble racetrax . De knikkerbaan is gemaakt van stevig karton en is 6 meter lang. Hij bevat maar liefst 40 vellen waarvan 85 kartonnen onderdelen gemaakt worden. De knikkerbanen zijn bovendien gemaakt van 100% karton en combineert familieplezier, creativiteit, uitdaging, opwinding en duurzaamheid.

Verrast waren wij door het leuke en spannende familie spel mirco macro crime city.  Een detective spel waarin je verschillende zaken moet oplossen. Ook het strategiespel My City is een echte aanrader voor kinderen die van een spannend spel houden vol uitdaging.

Nieuwsgierig geworden naar onze favorieten, kijk dan komende periode op onze socials. Hier zie je meer over deze drie prachtige spellen en speelgoed!