Mijn mama is een oma

Mijn mama is een oma

In Spanje is afgelopen week een 64-jarige vrouw bevallen, uiteraard met een vruchtbaarheidsbehandeling, van een gezonde tweeling. Daarover zijn volgens mij toch een aantal bedenkingen te maken. Moet alles kunnen wat kan? Wat medisch mogelijk is?

Egoïstisch?

Hoewel iedereen in principe recht heeft op kinderen, zijn er in zulke gevallen toch enkele dingen die men zich kan afvragen. De opvoeding en opvang zal misschien niet van een leien dakje lopen. En je kan je net zo zeer de vraag stellen of de kinderen geen recht hebben om op te groeien in een goede familiale context. Hier wordt de opvoeding behoorlijk uit haar context getrokken.

Kinderen hebben net zozeer het recht om in een warm nest op te groeien. En een dergelijk nest is misschien wel warm, maar de houdbaarheidsdatum is allang overschreden. Wanneer de kinderen 10 jaar worden, is mama 74. Ik weet niet of kinderen mee mogen inwonen in een rusthuis.

Fysisch en psychisch in staat?

Het gaat niet zozeer om de vraag of het een alleenstaande moeder zou zijn, wel om de vraag of de moeder fysisch en psychisch in staat is om de kinderen een goede thuis te bieden. De moeder zal er in elk geval geen last van hebben. Zij heeft ervoor gekozen. Meer dan waarschijnlijk was vooral het eigenbelang van belang.

Niet alleen de vitaliteit neemt af, maar ook het hormonenstelsel dat nodig is om kinderen op te voeden. Wordt het moederinstinct met de jaren eerder een oma-instinct? Tikkertje of verstoppertje spelen in de tuin? Het nodige geduld en de aangeboren knowhow om slaapproblemen op te lossen? Ik betwijfel het.

In verband met de psychische competentie worden misschien wat wenkbrauwen gefronst. “Wat heeft dat ermee te maken?” Korte verduidelijking: kan de omamoeder zich hechten? Is ze een moedertype? Als dat zo is, dat wens ik vooral de kinderen toe, waarom heeft ze dan niet vroeger voor kinderen gekozen? In het ergste geval is het moederschap vooral een ‘stunt’. In dat geval heeft ze haar doel wel bereikt. Het nieuws ging de wereld rond. En misschien wordt de moeder vereeuwigd in het guinness book of records.

Geen vergelijking

Er is ook erg weinig vergelijkingsmateriaal om na te gaan wat de impact op de kinderen en hun opvoeding is. Simpelweg omdat dat soort moeders in feite niet bestaat. Het is misschien een uitdaging om de natuur te slim af te zijn, maar de vraag is of dat slim is.

Ethisch onverantwoord?

In dit geval is de arts natuurlijk ook verantwoordelijk. En je kan je afvragen waarom een dokter instemt met zo’n vruchtbaarheidsbehandeling. De vrouw in kwestie had de arts gevonden in de Verenigde Staten. Meer dan waarschijnlijk in een klein centrum. Voor een groot bedrag.

Wat het ethisch aspect betreft. De arts, een arts zonder scrupules?, draagt een grote morele verantwoordelijkheid. En vooral voor de kinderen. Zij zijn in de eerste plaats het mogelijke slachtoffer. Ik vind het persoonlijk een slag in het gezicht van de vele jonge moeders die al geruime tijd vruchteloos proberen zwanger te worden. Niet over de financiële middelen beschikken voor medische hulp.

Tot slot

Bij het nalezen van deze tekst viel me op dat ik veel vraagtekens heb geplaatst. En terecht.

Fantasy killers

Fantasy killers

Dit weekend hebben mijn echtgenote en ik een moeilijke en ondankbare mededeling moeten doen. “Sinterklaas bestaat niet, jongen. Wij doen dat.” De boodschap was iets meer ingekleed en genuanceerd. Maar hoe dan ook, dat maakte zijn gezicht niet minder triest en teleurgesteld.

Herkenning

Vage herinneringen kwamen plots weer boven. Zowel voor mijn echtgenote als voor mezelf. Ook voor ons was het lang geleden een ontnuchtering. En dat is waarschijnlijk zo voor heel wat kinderen. Fantasie moet plaats ruimen voor logica. Want, inderdaad, als je er over nadenkt: hoe kan een stokoude vent op zo’n korte tijd iedereen ‘bedienen’? En hoe komt een paard op een spekglad dak? En als het daar dan wonderbaarlijk is beland. Hoe kan de schimmel dan zijn evenwicht bewaren?  Zodra de puzzelstukjes in elkaar vallen, voel je jezelf stom. Voor mij is de ontnuchtering blijkbaar in mijn geheugen gegrift. Want als puber heb ik er een gedicht over geschreven.

Ik weet nog            
dat ik op die dag                                                                                                                                                     gespannen                                                                                                                                                             lang te wroeten lag                                                                                                                                               enkel naar het dak kon staren                                                                                                                                                                  hoopte op een glimp                                                                                                                                               van zwart vel en witte haren
ik weet nog
dat ik minder sliep
en bloednerveus
de trap afliep
om de oogst te inspecteren
om me ziek te consumeren                                                                                                                                     terwijl ik op m’n ouders riep

Nu lach ik erom
krijg pakjes zomaar en van hen
wat nu gelabeld koopwaar is
waarbij ik fantasie wat mis k
inderen worden groot ratio moet er zijn
want alle Sint gaat dood

Vertwijfeld gezicht

Hoewel onze zoon zei dat hij een vermoeden had en tevreden was nu zeker te zijn, vertelde zijn gezicht helemaal wat anders. Het leek wel alsof hij plots uit de kindertijd was getrapt. Het is alsof iemand die niet al te best kan zwemmen en een hekel heeft aan koud water, onverwacht in een zwembad wordt geduwd. Hij moest er even van bekomen. Het moest even doordringen, dat koude water.

Je kon zien dat hij liever aan de kant was blijven staan. Aan de kant waar kinderlijke dromen zijn toegestaan. Op enkele minuten tijd was hij in een andere levensfase beland. In een zwembad waar kleine kinderen niet zijn toegelaten. En je mee moet drijven op een serieuze stroming. Een stroming die in rechte lijn leidt naar volwassenheid. En de Sint kan niet zwemmen. Wist hij dat dan nog niet? Dom!

Stilaan tijd

Het is net die ‘bespotting’ die we hem wilden besparen. Hij is nu 10 en, voor zover wij weten, een van de weinigen die het nog niet wisten. Die nog niet in de serieuze stroming was terechtgekomen. Natuurlijk wil je als ouder niet dat er met je kind zou gelachen worden. En je wil evenmin dat hij het van een klasgenoot te weten zou komen. Die zou de mededeling ongetwijfeld heel wat minder voorzichtig en ingekleed gebracht hebben. En dat is ook niet leuk.

Daarnaast speelde ook wel een zekere vorm van opportunisme een rol. Nu hij het weet, nu hij weet dat het speelgoed niet kosteloos vanuit Spanje wordt geleverd, kan ook wel eens gesproken worden over de prijs. Hij krijgt nog altijd iets – het zou anders niet eerlijk zijn, want zijn jongere zusje blijft nog wel even ‘Sint believer’-, maar hij ziet nu wel in dat december vaak een dure maand is. En dat zijn brief (die maakt hij nog opdat zijn zusje geen vragen zou stellen) geen collage moet zijn van het duurste speelgoed. Vroeger kwam het immers uit een bodemloze put, de zak van Sinterklaas.

Binnenkort nieuwe zwemlessen?

De ernstige boodschap moeten we dus nog eens brengen, voor zijn zus. Maar we hebben nu dus al eens kunnen oefenen. En we vermoeden dat onze dochter sneller zal meezwemmen en al zeker niet van de kant geduwd moet worden. Ze is iets nuchterder. Misschien in die mate dat zij zelf haar conclusies zal trekken. Dat zou het voor ons alleszins makkelijker maken. Want het is echt niet leuk om de Sint te moeten ontmaskeren.

Zwarte vegen dan maar?

Tot slot wou ik nog even iets zeggen over de heisa van tegenwoordig rond de helper van de Sint. In het gedicht heb ik het over ‘een glimp van zwart vel’. Toen was dat nog geen probleem, was er geen haan die er naar kraaide. Persoonlijk vind ik het fel overdreven. Er is denk ik niet een kind dat de allusie met racisme maakt. Voor de meeste kinderen is Zwarte Piet de evenwaardige helper van Sinterklaas en geen onderdanige knecht. Met helpen is niks mis.

In eigen land is er een compromis gemaakt: zijn rechterhand verschijnt met roetvegen op het gelaat. En dat is perfect uit te leggen aan een kind. Dat komt immers door de schoorsteen. Wat moet je zeggen als een gele, oranje of blauwe Piet op straat verschijnt? Er is een of ander giftig chemisch product verbrand? Mensen die het er echt moeilijk mee hebben, zijn jammer genoeg hun kindertijd vergeten, denk ik. De paashaas is toch je reinste seksisme. Hoe kan een haas eieren leggen? Vervang dat beest eens door het Paaskonijn! Waarom is de Sint trouwens blank en heeft hij geen getaande huidskleur? Want oorspronkelijk komt hij uit Myra (Turkije).

 

 

.

 

(Jonge) kinderen en ramadan

(Jonge) kinderen en ramadan

De ramadan is begonnen. Soms willen erg jonge kinderen al mee vasten, of anderen zijn zo religieus dat ze niet willen meedoen aan de les muziek, omdat dat haram (‘verboden’),  zou zijn . (het tegenovergestelde van halal, ‘toegestaan’) Anderen weigeren mee te zwemmen omdat ze dan een slok water kunnen inslikken. Maar dat gebeurt per ongeluk en is daarom niet haram.

Nog niet voor kinderen

In elk geval: het moge duidelijk zijn dat jonge kinderen van het vasten zijn vrijgesteld. Ik kan me wel voorstellen waarom sommige kinderen toch met lege broodtrommels op school verschijnen. Ze horen graag bij de gemeenschap en willen graag doen wat de anderen ook doen. En helaas wordt dat toegejuicht door sommige ouders. Onterecht, dus. (Vaak worden deze kinderen ook ‘geïndoctrineerd’ op schimmige, kleine koranschooltjes)

De islamitische wetgeving is op kinderen nog niet van toepassing. Kinderen hoeven nog niet te bidden of te vasten. Van de meeste islamitische verplichtingen zijn ze vrijgesteld. Tot ze de volwassen leeftijd hebben bereikt.

Wie is volwassen?

In Nederland en Vlaanderen wordt een kind volwassen wanneer het 18 jaar wordt. Of wordt het toch als dusdanig beschouwd… Niet volgens de islamitische wetgeving. Kinderen worden als volwassene beschouwd bij een eerste menstruatie, een eerste zaadlozing, de groei van schaamharen of sowieso wanneer ze 15 worden.

Hij of zij is vanaf dat moment verplicht om islamitische verplichtingen na te komen, zoals het vasten tijdens de Ramadan. De jongvolwassene is voor alle duidelijkheid niet verplicht om vastendagen in te halen van voor het bereiken van de volwassenheid.

Bij de groep willen horen

De directie van enkele lagere scholen heeft (terecht) aan de alarmbel getrokken omdat enkele kinderen moe en suf in de klas zitten en zich moeilijk kunnen concentreren. En dat hoeft niet te verbazen. Dit jaar en de komende jaren valt de ramadan namelijk in de zomer. Kinderen die mee vasten, eten dus heel vroeg voor zonsopgang en heel laat tijdens de ‘iftar maaltijd’ (na zonsondergang). Nogal logisch dat een kind in de klas dan wat afwezig is.

Heel wat islam leerkrachten raden aan om respect en begrip op te brengen voor de wens van het kind om zich bij de gemeenschap te willen aansluiten. Maar om hen ook te zeggen dat vasten nog niet moet. Als alternatief kan een kind bijvoorbeeld alleen in het weekend vasten of nadrukkelijk stilgestaan bij de bedoeling van het vasten.

Wat meer informatie over ramadan:

Iedereen heeft er wel van gehoord of heeft er (in)direct mee te maken. Een collega die gedurende een maand alleen maar toekijkt tijdens het eten. Of een kennis die ondanks de hitte niet drinkt overdag. Moslims die deze tekst zouden lezen, mogen zeker aanvullen…

De islamitische kalender

De verhuizing van Mohammed van Mekka naar de stad Medina (622 n. Chr) is het begin van de islamitische jaartelling. In het Arabisch wordt deze emigratie hidjra genoemd. De islamitische kalender wordt ook wel Hidjri-kalender genoemd. De internationale, westerse kalender is een zonnekalender. Moslims volgen echter een maankalender. Bij de nieuwe maan begint een nieuwe maand. Het moslimjaar telt 12 maanden van afwisselend 29 en 30 dagen. Het islamitische jaar is daarmee 11 dagen korter dan het zonnejaar. De islamitische jaartelling loopt wel langzaam in op de westerse. De ramadan, ook het suikerfeest en het offerfeest, vallen ieder jaar anderhalve week vroeger in het zonnejaar. ‘Langzaam’ moet benadrukt worden. In het jaar 20874 zal de islamitische telling de christelijke inhalen.

De negende maand, ook wel ramadan genoemd, begint wanneer twee orthodoxe moslims de nieuwe maansikkel aan de hemel zien. Dat is in elk land en elke streek verschillend, daarom gaan sommigen voort op de waarneming in Saoedi-Arabië. Vanaf dat moment mogen volwassen moslims de gehele maand, tussen zonsopgang en zonsondergang, niet eten, drinken, roken of seksuele omgang hebben. Bij zonsondergang eindigt het vasten van die dag en mag er gegeten en gedronken worden.

Nog enkele weetjes:

Kinderen, zieken, ongestelde of zwangere vrouwen hoeven niet te vasten. Wie ziek wordt tijdens de ramadan, mag het vasten onderbreken en de gemiste dagen later inhalen. Ook wie aan het reizen is, mag het vasten onderbreken en later de gemiste tijd inhalen. Als toerist in een moslimland hoef je niet mee te vasten, maar een zekere discretie tijdens het eten of drinken wordt wel op prijs gesteld.

Op het einde van de ramadan wordt, meestal in familiekring, het Suikerfeest gevierd. Heel wat zoetigheden worden verorberd en cadeautjes uitgewisseld.

Het vasten is één van de vijf zuilen van de islam, bestaande uit:

  • De geloofsbelijdenis
  • De rituele gebeden
  • Het geven van aalmoezen
  • Het vasten tijdens ramadan
  • De pelgrimstocht naar Mekka

De belangrijkste vraag : waarom wordt er eigenlijk gevast?

Tijdens het vasten staan bezinning en reflectie centraal. Vasten vergroot ook de solidariteit met de armen en minderbedeelden. Niet zomaar wordt bijvoorbeeld de ramadan – alle wereldreligies kennen een vastenperiode – afgesloten met een schenking of aalmoes.

Een kennis van me, een Marokkaanse, zei me onlangs dat ze al na twee dagen vasten spontaan begint na te denken. Over hoe zij al na twee dagen moeilijkheden ervaart, terwijl het voor anderen maanden soms jaren noodgedwongen vasten is. En voor kinderen is het al heel wat om daar gewoon over na te denken, om er eens bij stil te staan.

Tot slot

‘God heeft het niet nodig dat iemand, die zich niet onthoudt van leugenachtige praatjes en het er bijhorend gedrag, zich onthoudt van voedsel’

(uit de Hadieth: het leven van de Profeet Mohammed)

(P.S. Ik ben zelf geen moslim – niet dat het er toe doet – maar heb godsdienstwetenschappen gestudeerd)

Ik ga logeren en neem mee… Mijn iPad.

Ik ga logeren en neem mee… Mijn iPad.

Onze zoon had een vriendje uitgenodigd om een nachtje te komen logeren. De kameraad had twee tassen bij, een grote en een kleine. In de ene zat een pyjama, een kussen, een toiletzak en een knuffelbeer. In de kleine, die werd gedragen als een kind, zat het belangrijkste. Ook een soort knuffel genaamd iPad.

Spelen en praten tot in de late uurtjes

Ik weet nog, redelijk vaag intussen, dat ik als kind genoeg had aan allerlei spelletjes. Vaak spelletjes die niet voorgekauwd uit een doos kwamen, maar uniek uit mijn hoofd. Of uit het hoofd van de kameraad die kwam logeren. Mijn ouders hadden met de grootste zorg een bed voor de logé klaargemaakt. Want hij moest toch goed kunnen slapen na een dag spelen.

Maar veel belangstelling voor slapen was er niet. We hadden nu eens de kans om wat langer op te blijven en dus lieten we die kans niet onbenut. We praatten en lachten tot in de late uurtjes. Tot mijn vader of moeder kwam zeggen dat het echt wel tijd was om te slapen. “Het is bijna middernacht!”   En dat was voor ons dan eerder een aanmoediging om nog even door te gaan. Want zo laat was het zelden. En middernacht had iets magisch. Zelden zagen we de twee wijzers van de klok als versmolten verticaal omhoog wijzen. ‘s Morgens hadden we kleine oogjes en heel wat minder te vertellen. Maar we had van ons toch geamuseerd.

Vroeger is (helaas?) voorbij

Ik had in mijn hoofd enkele spelletjes uitgedacht, terugdenkend aan lang geleden. Maar dat was dus totaal nutteloos. En het was ook wel een erg duidelijke, misschien te duidelijke, bewustwording dat vroeger voorbij is. Mijn spelletjes waren overbodig, want er was de iPad. Die zat vol spelletjes die ik niet kon en niet wou bedenken. In mijn versie kreeg je een punt wanneer je de ander aan het lachen kon brengen. Niet wanneer je de alien kon doden.

We hebben een hele hoop gezelschapsspelletjes. Maar die werden met gefronste wenkbrauwen bekeken door de gast. Hoewel, om volledig te zijn, een doos mocht wel geopend worden. ‘Schattenjacht’. Een persoon moet dan een batterij met een schatkist rond verstoppen in huis. De ander krijgt een ‘zoeker’. Dat ding, ook een batterijvreter, begint te piepen en piept met een hogere frequentie naarmate je dichter bij de schatkist komt. Dat wilde hij wel even proberen. Omdat het piepte, veronderstel ik.

Generatiekloof

Ik weet wel, het is een normale gang van zaken. Noem het de generatiekloof. Maar ik kan het niet laten om op zoek te gaan naar bruggen over die kloof. En sommigen willen soms mee oversteken en anderen hebben er helemaal geen zin in. Aan de andere kant is het volgens hen saai, vervelend of ouderwets. Zij blijven liever aan de moderne multimedia-kant. Waar het piept.

Gelukkig zijn er altijd uitzonderingen. En gelukkig is onze zoon een van hen. Uiteraard vertoeft hij ook wel eens graag aan de moderne kant van de kloof, hij is een kind van zijn tijd en wil niet onderdoen. Maar hij steekt af en toe de brug wel eens over. Ik kan hem nog bekoren met fantasie. Fantasie uit mijn hoofd in de vorm van verhalen of spelletjes. En ik denk dat zoiets wordt overgedragen.

Terwijl ik deze tekst schrijf is hij ridder aan het spelen. Om zijn kleine zus te beschermen. Want zij is prinses. Daar had zijn kameraad waarschijnlijk hartelijk om gelachen.

Elementaire beleefdheid en de rol van ouders

De kloof buiten beschouwing gelaten: is het niet onbeleefd, getuigt het niet van weinig respect of interesse in wat de andere -in dit geval onze zoon- wil doen of leuk vindt? Mijn echtgenote is met de twee knapen richting bowling getrokken. Zodat onze zoon toch even iets anders kon doen dan toekijken hoe de ander zijn iPad knuffelde. Misschien heeft zijn kameraad zich ginds ingebeeld dat de kegels aliens waren? Zou kunnen.

Ouders spelen in heel deze kloof-historie een tamelijk grote rol. Ouders met een erg drukke baan of ouders zonder enige fantasie, vinden het waarschijnlijk makkelijk en vanzelfsprekend dat hun kind een ‘schermplakker’ wordt. En wat de beleefdheid betreft: er zijn maar weinig kinderen die dat zichzelf aanleren. Ik wil zeker niet beweren dat wij perfecte ouders zijn. Maar toch: onze zoon vindt zelf dat zijn kameraad weinig belangstelling toonde. “Ik zou nooit een iPad meenemen als ik ga logeren.” Liever een gezelschapsspel? Zou kunnen.

Tot slot

Om te eindigen een tekstje dat ik schreef als zestienjarige.
‘Later als ik groot ben, dan… Vroeger was het beter.’

Kneed je kind niet

Kneed je kind niet

Heel wat ouders vinden het blijkbaar nodig dat hun kind uitblinkt op een bepaald gebied. Of dat het doet, en liefst wel zo goed mogelijk, wat zij ook hebben gedaan. Of, wat misschien nog erger is, ze willen dat hun kind doet wat zij als kind nooit hebben mogen doen. En de mening van dat kind wordt dan zelden gevraagd. Gewoon doen en geen vragen stellen.

Niet te kiezen

Om een voorbeeld te geven waar we als ouder zelf mee zijn geconfronteerd. Een vriendinnetje van ons dochtertje, net als zij vier jaar oud, wordt wekelijks, soms met heel wat tegenzin, richting tennisclub gebracht. Want papa had immers ook getennist. Maar zoals hij zelf toegaf: “ik kon er eigenlijk niet echt veel van. Dat is omdat ik er veel te laat mee ben ik gestart.” En dus moet de dochter die fout van haar grootouders maar rechtzetten. Het is zielig om te zien. Dat kind heeft al meermaals met traantjes achter het net gestaan. Met een racket in de handjes die haast even groot was…

Een bekender voorbeeld is wel dat van de zusters Williams. Papa had jaren geleden op televisie gehoord wat met tennis te verdienen was. Hij kende de sport misschien niet echt goed, was misschien meer thuis in American football, maar tennis was de voorbestemde toekomst voor zijn dochters. Want die man had geluk. Hij had twee stuks om te kneden. En het resultaat is gekend en bekend. Het kneden was zeer succesvol. Misschien hadden ze beiden of één van twee zussen liever wat anders gedaan. Maar dat is van geen tel. Tel maar eens hoeveel ze al hebben verdiend.

“Je kinderen zijn je kinderen niet.”

Ooit gehoord van Khalil Gibran? Deze artiest, dichter en schrijver is in 1883 geboren in Libanon maar het grootste deel van zijn productieve leven bracht hij door in de VS. Het bekendste poëtische werk van hem is De Profeet. In de Arabische wereld is hij bekend als een vrije denker en schrijver. Hij schreef als een van de weinigen van zijn tijd met een liefde voor het kijken over grenzen en verschillen heen. Zijn werk is erg toegankelijk voor zowel religieuzen als atheïsten.

Bovenstaand citaat is afkomstig uit De Profeet.

“En hij zei: Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf. Zij komen door je, maar zijn niet van je en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.          Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen gelijk hun te worden, maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken. Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige, en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan. Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn: want zoals hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint hij ook de boog die standvastig is.”

Verloren lopen is soms nodig

Deze tekst zou een leidraad kunnen zijn voor ouders. Kinderen zijn als klei die door hun ouders is gemaakt en bevochtigd. Maar kneed hen niet naar een beeld dat je voor ogen hebt. Of dat beeld een tennisser, een leraar, een tandarts of een lasser wordt, bepalen zij uiteindelijk vooral zelf. Ouders mogen helpen bijsturen. Maar het stuur niet opdringerig overnemen. Ik weet uit ondervinding dat je soms de weg moet verliezen om de juiste weg te vinden.