**//sticky ads code//**

Alex legt aan zijn broer uit wat vluchtelingen en asielzoekers zijn: ¬†“vluchtelingen zijn mensen op de vlucht, ¬†asielzoekers zijn mensen die zoeken naar loslopende dieren..”