**//sticky ads code//**

Alex legt aan zijn broer uit wat vluchtelingen en asielzoekers zijn:  “vluchtelingen zijn mensen op de vlucht,  asielzoekers zijn mensen die zoeken naar loslopende dieren..”