Niet iedereen ontwikkelt zich op dezelfde manier. Geen mens is hetzelfde en iedereen is anders!
Dat geldt ook voor mensen met autisme.
Autisme is niet gemakkelijk te omschrijven. Het kan op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting komen. Daarom spreekt men van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).

Bij mensen met ASS werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase.

Autisme is aangeboren

Met een Autisme Spectrum Stoornis word je geboren en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Meestal komt het tot uiting rond de leeftijd dat er wat meer sociale contacten worden gelegd, net voor de basisschool (plus minus 3-4 jaar). Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.

Invloed op de ontwikkeling

Kinderen met ASS ontwikkelen zich in een andere volgorde en in een ander tempo. Sommige functies en vaardigheden ontwikkelen zich veel sneller dan bij leeftijdsgenoten, andere juist langzamer. Hierdoor kan iemand met autisme soms veel jonger lijken dan leeftijdsgenoten, en soms veel ouder. Dit wordt ook wel een ‘regenboog aan leeftijden binnen één persoon’ genoemd.

Inzicht en ondersteuning

Voor iemand met ASS is het hiermee leren omgaan erg belangrijk! Ouders en anderen spelen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen namelijk een (positieve of negatieve) invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met ASS
De volgende video geeft inzicht in wat autisme is, een duidelijk beeld van wat het voor iemand betekent en hoe familie en naasten (vrienden, school, sportvereniging) hen kunnen ondersteunen. Wellicht draagt dit filmpje ook bij aan meer begrip.

Bezoek de site van de Nederlandse Vereniging voor Autisme voor meer informatie.

Stella KinderJeugdCoach heeft ook een Facebook pagina. Hier vind je verschillende artikelen, columns van Stella, tips, leuke en handige weetjes…en meer…