Is jouw kind een echte dromer? Kan hij zich vaak moeilijk tot een taak zetten? Lijkt hij afwezig en gaat hij opruim opdrachten graag uit de weg. Dit kan duiden op ADD. Wat betekent dit en hoe kun je een kind helpen.

Kinderen met ADD verwerken informatie, indrukken en emoties trager dan anderen. Ze  hebben een slecht werk of korte termijn geheugen. De vertraging is dermate klein dat ADD op school niet opvalt. Het leer, werk en prestatievermogen is vaak wel wisselvallig. Het lange termijn geheugen van deze kinderen werkt wel goed. Plannen, organiseren en opruimen is lastig door het ontbreken van overzicht in het nu.
Kinderen met ADD zijn dan ook vaak slordig en hebben moeite om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Concentratie

ADD kan je zien als een gat tussen het vermogen en het uiteindelijk presteren, tussen waar je toe in staat bent en wat je uiteindelijk bereikt. Kinderen hebben last van een concentratieproblemen. Ze zijn dromerig, hebben veel gedachten en ze hebben moeite om de aandacht vast te houden. Ze zijn snel afgeleid en chaotisch. Dit brengt enorm veel creativiteit en veelzijdigheid met zich mee. Belangrijke taken worden pas op het allerlaatste moment gedaan, veel dingen komen niet af en ze komen vaak te laat. ADDers hebben alle dagen het gevoel dat zij zich moeilijk tot een taak kunnen zetten, ze stellen veel dingen uit tot de volgende dag en ze zijn langdurig inactief.

Hyperfocus

Hyperfocus is een bekend verschijnsel bij kinderen met ADD. Als een kind met ADD iets echt super leuk vindt, komt de dopamine toevoer op gang en kan hij zich wel concentreren. Zo erg zelfs dat hij moeite heeft het onderwerp los te laten

Energie

De doorgaande snelweg van gedachten, ideeën  en gemoedswisselingen worden veroorzaakt door een kleine chemische onbalans in de hersenen. Hierdoor zijn kinderen soms wat traag in reactie, door extra inspanning valt dit vaak minder op. Kinderen lopen hierdoor als het ware constant op hun tenen. Wat een gebrek aan energie en emotionele wisselingen met zich mee kan brengen.

Kinderen met ADD hebben vooral moeite met het plannen en organiseren van taken. Het kind komt moeilijk op gang met het uitvoeren van de taak.
Kinderen met ADHD hebben last van hyperactiviteit. Kinderen met ADD hebben dat ook, alleen zie je dat niet terug in hun gedrag . Die hyperactiviteit zit in hun hoofd. Omdat alles zoveel energie kost zijn kinderen met ADD snel moe en kunnen moeilijk in slaap komen.

Tips voor het omgaan met een kind met ADD

  • Zorg dat er duidelijke (huis)regels voor het kind zijn.
  • Probeer de vaste dingen thuis altijd te laten plaatsvinden op een vast tijdstip en in een vaste volgorde.
  • Geef korte en duidelijke opdrachten, zodat het voor het kind te overzien is.
  • Zorg voor regelmaat en structuur in het leven van een kind.
  • Maak gebruik van humor als een kind weer eens iets vergeet. Boos worden heeft geen zin. Realiseer je: het is vervelend dat je kind vaak dingen vergeet, maar we hebben allemaal wel iets waar we niet zo goed in zijn.
  • Geef een kind de ruimte om zelf creatief bezig te zijn en zich terug te trekken op zijn eigen plekje als het daar behoefte aan heeft.
  • Praat rustig en met zachte stem.
  • Train een kind om zich concentreren op de momenten dat het echt nodig is. Dit kun je onder andere doen door bij belangrijke dingen vooraf aan te geven dat het belangrijk is.
  • Geef een kind de ruimte om dingen rustig te verwerken en verwacht niet direct een reactie.
  • Stel je verwachtingen bij. Wanneer je weet dat concentreren lastig is voor een kind, verzin dan andere activiteiten waar een kind wel goed in is. Dit kan bijvoorbeeld iets zijn waar veel bij bewogen wordt, zoals dansen of sporten.