**//sticky ads code//**

Het alfabet dat de ontwikkelaars van Pi-Spello speciaal voor kinderen met dyslexie ontwikkelden, het Pi-Spellobet, is sinds deze week online. De spellingmethode Pi-Spello bestaat intussen al 10 jaar, en nu is er ook een online versie van de methode.

Een online leeromgeving voor kinderen met dyslexie. Scholen hebben steeds minder tijd om kinderen met dyslexie te begeleiden in hun klas. Deze kinderen kunnen nu naast de instructie van de leerkracht zelfstandig aan de slag met de software van Pi-Spello, die online oefeningen biedt op alle spellingniveaus tot groep 7.

Hoe werkt Pi-Spello

In de methode wordt de aandacht vooral gelegd op de klanken van een woord, in tegenstelling tot een woordbeeld.

Kinderen met woordbeeld kunnen niet alle woorden van het woordenboek opslaan. Zij hebben baat bij deze visuele spellingsregels; met kleur-codekaarten vindt een leerling feilloos de regel en de juiste schrijfwijze bij het woord.

Kinderen zonder woordbeeld zijn niet in staat om kant en klare woorden in hun hersenen op te slaan. Daarom is het overschrijven van woorden voor hen ook zo frustrerend. Op hele korte termijn blijven deze woorden wel hangen, maar een paar dagen later zijn de woorden weer verdwenen. Als je geen houvast hebt aan een woordbeeld zul je moeten afgaan op de klanken van het woord. Je moet die klanken kunnen omzetten in de juiste tekens.

Klanken versus letters

In het Pi-Spellobet zitten geen 26 letters, maar 81 klanken, klankstukjes en kleuren. Denk bijvoorbeeld aan het woord snelwegen. Eigenlijk helemaal niet logisch dat voor drie verschillende klanken, drie verschillende tekens worden gebruikt. Of omgekeerd: bij ’gelukkig’ zijn het drie nagenoeg dezelfde klanken, maar allemaal andere letters.

pi-spellobet

Voor kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, die geen woordbeeld opslaan, zijn dit soort woorden elke keer weer een worsteling. Voor hen zijn er de broertjes Ang, Eng, Ing, Ong en Ung die helpen met klanken.

En het Suffertje, die de speller helpt kiezen wanneer echt de ’u’ moet worden geschreven of eigenlijk de ’e’.

Leerlingen leren in 37 leseenheden alle klanken en klankstukjes binnen een woord te herkennen en om te zetten in de juiste tekens en woorddelen. Om deze klanken en klankstukjes in beeld te brengen, wordt er gebruik gemaakt van een nieuw alfabet, het Pi-Spellobet. In het Pi-Spellobet zijn alle tekens en woorddelen, ondersteund door een vaste kleur opgenomen.

Met Pi–Spello leert een kind o.a.:

  • Dat een woord een combinatie van klanken en klankstukjes is.
  • Dat een woord een combinatie van tekens en woorddelen is.
  • Te schrijven en denken in kleur.
  • De klank omzetten in kleur bevordert het rustig nadenken over de klankstructuur van het woord.
  • De directe koppeling van de klank aan een kleur activeert de toepassing van de nodige spellingregel: bij de lange klank (geel) hoort een andere regel dan bij de korte klank (groen) of het Sufferdje (roze).