In 2012 kwam Aimee Pijl er per toeval achter dat haar kind wel eens een beelddenker kon zijn. Een nieuwe wereld ging voor haar open open en veel puzzelstukjes vielen op hun plek.

Door over haar ervaringen van beelddenken te schrijven op haar website www.kind-in-beeld.com  inspireert Aimee zichzelf en anderen.  Het visueel voorkeurs denken wordt helaas nog niet altijd serieus genomen of men is van dit onderwerp nog te weinig op de hoogte.  Elke reactie die ze mag ontvangen is voor Aimee een steen om de brug te bouwen tussen taaldenkers en beelddenkers.

Door coachen van beelddenkers, adviseren aan ouders van beelddenkers en informeren op basisscholen wil Aimee deze partijen dichter bij elkaar brengen (bruggen bouwen) waardoor anders lerende kinderen (beelddenkers) zich kunnen handhaven op het reguliere Basisonderwijs: ‘Als een kind niet leert zoals wij lesgeven, moeten we gaan lesgeven zoals het kind leert.’