**//sticky ads code//**

Hoe meer kinderen er in een klas problematisch gedrag hebben, des te negatiever het oordeel van de leerkracht over álle kinderen in een klas. Dit kan een rol spelen bij het ‘labelen’ van kinderen.

Zo blijkt uit een recent onderzoek van de Nederlandse psycholoog en onderwijskundige Bert Wienen van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Een mogelijke verklaring hiervoor is dat leerlingen met  problematisch gedrag veel stress veroorzaken bij leraren’, zegt Wienen. Wienen verrichte het onderzoek in samenwerking met psycholoog Laura Batstra. ‘Hierdoor ontstaan er sneller conflictueuze interacties met álle kinderen in een klas, of zij nou gedragsproblemen hebben of niet.’

En die negatieve interacties zorgen volgens Wienen vervolgens voor nóg meer stress bij leerkracht. Waardoor uiteindelijk dus sprake is van een vicieuze cirkel.
Het is voor het eerst dat de relatie is onderzocht tussen het aantal kinderen dat volgens een leerkracht moeilijk gedrag vertoont en het oordeel van die leerkracht over alle kinderen in een klas.

Situatie in de klas

Volgens Wienen is het cruciaal dat psychologen en psychiaters zich ervan bewust zijn dat het oordeel van leerkracht sterk wordt gekleurd door de klassensituatie. ‘Dankzij eerder onderzoek weten we dat het vaak de leerkracht is die ouders het signaal geeft dat er mogelijk iets aan de hand is met hun kind. De ouders gaan dan naar de huisarts en die vraagt vervolgens aan de leerkracht om een vragenlijst in te vullen. We weten nu dat zijn of haar beeld van een kind erg beïnvloed kan zijn door het aantal probleemkinderen in de klas.’

Die beïnvloeding hoeft volgens Wiener overigens helemaal niet erg te zijn. ‘Als een psycholoog of psychiater er maar rekening mee houdt. Want mogelijk ligt het probleem niet bij het individuele kind, maar in de context van de klas. En dan zal daar ook de oplossing moeten worden gezocht.’

 

Onderzoek

Voor Wienens onderzoek vulden leerkrachten van 31 basisscholen de zogeheten Strength and Difficulties Questionnaire. Dit ging in totaal over 3649 kinderen uit 184 klassen. Deze vragenlijst brengt allerlei problemen in kaart, zoals emotionele- en gedragsproblemen, hyperactiviteit en sociale problemen.

bron: balansdigitaal