Steeds vaker gaan ouders en verzorgers op zoek naar een school, die beter aansluit bij de behoeftes van onze kinderen. We kiezen liever voor een school die ietsje verder weg is, dan de dichtbij zijnde school om de hoek, wat zo veel makkelijker is.
Makkelijker is niet altijd beter en dat beginnen we steeds meer te beseffen.

Maar hoe vinden we eigenlijk de ‘juiste’ school?

Om te beginnen komen steeds meer scholen stap voor stap tot het besef, dat ze zich verder moeten gaan ontwikkelen. En daarmee bedoel ik niet het ontwikkelen naar nóg grotere en betere prestaties, zoals de laatste decennia werd gedacht. En waarop onze huidige maatschappij nog steeds gebaseerd is. Nee, er wordt een hele andere ontwikkeling ‘gevraagd’, namelijk een ontwikkeling die zorg draagt voor een betere aansluiting op de belevingswereld en de leervoorkeuren van de kinderen van nu.

Wat is het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling?

Er is bijvoorbeeld een interessante relatie tussen de werking van de twee verschillende hersenhelften, de linker- en de rechterhersenhelft, en de leervoorkeuren van de huidige generatie kinderen.

Er zijn bijvoorbeeld kinderen, die de voorkeur hebben om de linkerhersenhelft vaker te gebruiken. Deze hersenhelft is meer rationeel georiënteerd. Hiermee wordt gedacht, gerekend, gepland etc.

Daarnaast zijn er kinderen, die er meer de voorkeur aan geven om de rechterhersenhelft te gebruiken. Deze wordt met name gebruikt bij creatieve processen, de intuïtie, de fantasiewereld en bij visualisaties.

Met name hoog gevoelige kinderen (en eigenlijk de meeste kinderen van de huidige generatie, die in verschillende mate hoog gevoelig zijn) hebben vaker de voorkeur om hun rechterhersenhelft te gebruiken.
Terwijl het onderwijs nog voornamelijk zo ingericht is, dat het de linkerhersenhelft aanspreekt. Een heel groot deel van de schoolmethodes, de lesstof en de testen en toetsen zijn hierop gericht.

Verschil tussen vraag en aanbod op school

Alleen al deze constatering maakt het wellicht duidelijker, dat er vaak een verschil is tussen aanbod en vraag. En dat slechte prestaties op school niet altijd betekenen, dat een kind onvoldoende intelligentie heeft. Het zou evengoed aan de manier waarop de lesstof wordt aangeboden kunnen liggen!

Als ouders en verzorgers los je dit niet een, twee, drie op. Wel is dit inzicht handig bij het maken van een schoolkeuze en om de scholen bij deze ontwikkeling te kunnen helpen.
Er zijn namelijk heel veel verschillende scholen, ieder met zijn eigen visies en overtuigingen. Bijvoorbeeld scholen die al dan niet gebaseerd zijn op een geloof en/of op ‘conservatieve’ normen en waarden. Daarnaast zijn er ook bijvoorbeeld de ‘vrije scholen’ en het ‘Daltononderwijs’. Dit zijn enkele voorbeelden van scholen, die zich vanuit hun visie al meer oriënteren op bijvoorbeeld de verschillende leervoorkeuren van kinderen en rekening houden met hun belevingswereld. Ook gaan ze uit van het vermogen van kinderen om eigen keuzes te maken hetgeen het zelfvertrouwen en de eigenwaarde bevordert.

En dan is er nog een hele nieuwe ontwikkeling in het schoolaanbod, de zogenaamde IBBO scholen. Dit staat voor ‘Ik Ben Bewust Onderwijs’. Deze scholen zijn o.a. speciaal opgericht voor de (in meer of mindere mate) hoog gevoelige kinderen en kinderen van onze huidige generatie. Meer informatie over deze scholen en locaties is te vinden via de website ibbo
Deze scholen zijn in opmars en dit soort ‘passend’ onderwijs gaat zich, naar mijn beleving, echt steeds verder uitbreiden.

Ken de leervoorkeuren en belevingswereld van kinderen

Het is dus handig, dat je als ouders en verzorgers de leervoorkeuren en de belevingswereld van je eigen kinderen probeert in te gaan schatten. En ook, dat je goed inzicht hebt, in het verschillende aanbod van scholen. Zo kan je nog gerichter vragen stellen op zoek naar de ‘juiste’ school.

Stel de juiste vragen op school

Op zoek naar de ‘juiste’ school zou ook kunnen betekenen, dat je tussentijds van school gaat veranderen. Als je bijvoorbeeld bemerkt, dat een kind niet tot zijn recht komt, niet goed mee kan komen en veel energie verliest op school en gesprekken met de huidige school op niets uitlopen.

Enkele vragen die je bijvoorbeeld zou kunnen stellen: wat voor aanbod heeft een school voor kinderen met verschillende leervoorkeuren? Heeft het personeel het vermogen om kinderen ook echt te ‘zien’ en in te schatten wat zij nodig hebben? (En zo ja, waar blijkt dat uit? Vraag om voorbeelden). Zijn er bijvoorbeeld stilteruimtes binnen de school, waar een kind zich even rustig terug kan trekken, al dan niet met schoolwerk? Zijn er voldoende creatieve uitdagingen? Is er een beleid voor ‘pesten’? etc.

Ook al lopen wij als ouders en verzorgers nog tegen beperkingen aan en door het stellen van goede vragen kan je niet alleen zelf een bewuste keuze maken. maar ook een school helpen bewuster te worden van het soort aanbod waar steeds meer kinderen, ouders en verzorgers naar op zoek zijn.
Zo helpen we allereerst onze kinderen en helpen we zo ook indirect mee aan de ontwikkelingen in het onderwijs.

Het (weer) op zoek gaan naar een passende school past in het verlengde van wat ik in het eerdere artikel ‘Hoog gevoelig zijn is geen uitzondering, maar een geschenk’  heb geschreven. Namelijk dat wij kinderen, naast het versterken van binnenuit, ook kunnen helpen met de randvoorwaarden waarbinnen ze kunnen functioneren.

Concluderend, hebben we dus wel degelijk invloed. En via de (hernieuwde) schoolkeuze en door het stellen van vragen kunnen we onze kinderen een fijne en passende schooltijd bieden én scholen helpen met het bewustwordingsproces.

Dat lijkt mij pas een win-win situatie : )

Lieve groet,
Barbara Veer