Drukke kinderen en kinderen met ADHD roepen door hun drukke, chaotische gedrag vaak veel negatieve reacties op uit hun omgeving, waardoor ze veel minder dan andere kinderen een goed gevoel over zichzelf krijgen. Ze zijn hierdoor vaak onzeker. Onzekerheid is een diepgeworteld gevoel waar je niet zo makkelijk vanaf komt, voorkomen is dan ook beter dan genezen. Een goede begeleiding van drukke kinderen is essentieel voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en krijgen of behouden van voldoende zelfvertrouwen

Drukke kinderen en hun omgeving

Kinderen doen het vaak minder goed op school en in contacten met leeftijdgenootjes. Ze krijgen soms leerproblemen en een achterstand in hun ontwikkeling. We hebben een aantal tips om een rijtje gezet om ouders met drukke kinderen te helpen. Soms heel vanzelf sprekend, maar goed om je weer even bewust van te zijn.

 1. Zorg voor duidelijk regels en wees consequent.
 2. Maak de dagindeling voor een kind zo inzichtelijk mogelijk.
 3. Laat een kind op vaste tijden naar bed gaan en opstaan, op een vaste tijd eten, aan tafel.
 4. Vertel elke ochtend aan een kind wat er die dag gaat brengen, gebruik hierbij plaatjes of pictogrammen..
 5. Vertel dingen op een duidelijke manier: gebruik korte, duidelijke zinnen en woorden.
 6. Zorg dat alle spullen een vaste plaats hebben.
 7. Beloon goed gedrag direct. Doe dit meerdere keren op een dag. Belonen werkt beter dan straffen. Belonen kan met een compliment, een knuffel of door iets te geven wat een kind leuk vindt: een sticker, een verhaal voorlezen, een spelletje doen of even televisie kijken.

De mooie kanten van drukke kinderen

 1. Bespreek met een kind wat niet mag en wat er gebeurt als een kind het toch doet. Doet een kind iets wat niet mag? Zeg dan meteen wat het gevolg is.
 2. Blijf positief! Zo belangrijk! Kinderen vinden het fijn om te horen wat ze goed doen en om aangemoedigd te worden. Dit geeft een kind zelfvertrouwen.
 3. Als een kind iets moeilijk vindt, bijvoorbeeld lezen of rekenen, zal het lastiger zijn om de aandacht erbij te houden. Ook bij opdrachten die juist te makkelijk zijn, kan een kind sneller afgeleid zijn. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden.
 4. Laat een kind veel bewegen, bijvoorbeeld door een kind klusjes te laten doen waarbij het kan bewegen, zoek een sport of activiteit met veel beweging.
 5. Niet alles gaat meteen goed. Houd daar rekening mee. Kinderen met ADHD hebben vaker uitleg en meer herhaling nodig dan anderen kinderen

Hoe ontstaat druk gedrag bij kinderen