Een beelddenker hoort goed, maar luistert slecht!

Beelddenkers kunnen goed horen, luisteren is een ander verhaal. Ze zijn auditief zwak. Een kind kan hier vaak niet veel aan doen, hij luistert slecht doordat hij informatie anders opslaat. Een beelddenkende jongen vertelt vol enthousiasme dat hij in Rotterdam op de...

Woordenschatontwikkeling

Woordenschat heeft betrekking op het leren van nieuwe woorden en begrippen. Bij start van de basisschool hebben kinderen een productieve basiswoordenschat van 2000 woorden nodig om de communicatie op school te kunnen volgen en er aan deel te nemen. Hoe verloopt de...

De geheimen van een ADHD brein

Een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit is een verwarrende, tegenstrijdige, inconsistente en frustrerende aandoening. Het is overweldigend voor kinderen die er elke dag mee leven. De vraag is of je het wel een aandoening moet noemen. Dit suggereert immers dat...

Zelfvertrouwen en dyslexie gaan vaak niet zo goed samen, 5 tips die je helpen

Kinderen met dyslexie hebben moeite met het leren lezen en schrijven. Dyslexie ontzegt veel kinderen de mogelijkheid om het plezier van lezen te ontdekken. Naarmate het leesvermogen van hun klasgenoten groeit, eindigen hun inspanningen vaak in frustratie en verdriet....

De ADHD waarheden waarvan ik wou dat ik ze als kind kende

Ik groeide op met het gevoel dat er iets mis met me was - dat ik minder was. Nu weet ik dat wat anderen ten onrechte als 'fout' of 'anders' identificeerden, eigenlijk buitengewoon was. Als ik de belangrijkste ADHD waarheden had gekend, had dit me heel veel gebracht....

Vervelende opmerkingen die kinderen met ADHD te horen krijgen

Mijn juf is zo gemeen. Ze mag me niet. Als je kind een ADHD brein heeft, weet je dat ' gemene juffen' zelden expres wreed zijn. Maar soms betekent hun gebrek aan kennis en training over ADHD dat ze verwachtingen - en opmerkingen - hebben die volkomen ongepast en / of...

Wat hebben leerproblemen en primaire reflexen met elkaar te maken?

Al doe je nog zo je best, reflexen kun je niet tegenhouden. Iedereen heeft bij zijn geboorte een aantal primaire reflexen die gemakkelijk zijn op te wekken. Reflexen, zoals de zuig- of grijpreflex, zijn nodig om direct na de geboorte te overleven. Ze helpen bij een...

Waarom hebben meisjes met ADHD in de pubertijd het extra moeilijk?

Puberteit kan intens moeilijk zijn, zowel voor ouders als voor kinderen. Schommelende hormoonspiegels kunnen leiden tot stemmingswisselingen, impulsiviteit en moeite met concentreren. Helaas kunnen voor tieners met een ADHD brein de overgang in de puberteit verder...

Recente blogs

Woordenschatontwikkeling

Woordenschatontwikkeling

Woordenschat heeft betrekking op het leren van nieuwe woorden en begrippen. Bij start van de basisschool hebben kinderen een productieve...

De geheimen van een ADHD brein

De geheimen van een ADHD brein

Een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit is een verwarrende, tegenstrijdige, inconsistente en frustrerende aandoening. Het is overweldigend...